Szent Miklós (157)

157a

157b

1

hog/y:/ m/y:/koron ez v/y:/lagra z/y:/letet vona

M/y:/koron azeerth vetern/y:/ere kezdetten/-/

es ferezteneek labara alla az fered/o’/ben

/-/nek vona harangozn/y:/ . /y:/me m/y:/nden/-/

meel/y:/ czoda dologh n/y:/lwan valo /y:/e/g”/e

/-/nek elette m/y:/keent wr Istent/w”/l bocza

leen hogy czak /y:/sten/y:/ dologra vona va/-/

tot nag/y:/ g/y:/orssassaggal s/y:/eth vala

5

laztatos a” m/y:/ndenhato wr Istent/w”/l . es

m/y:/klos az wr Istennek zolgalatt/y:/ara

sem/y:/ reeze nem vona ez v/y:/laghnak ew

k/y:/th m/y:/koron az p/y:/spek k/y:/ oth var/-/

bennee / Masod meltossaggal t/y:/ztesse/y://-/

/y:/a vala meg kezdette vona . k/y:/ vona .

tee megh ewtet az wr Isten . . hog/y:/ meeg

monda . En vag/y:/on Miclos te zenthsee

oll/y:/an k/y:/sdedseegheben kezdee k/o//wethn/y:/

ghednek zolga/y:/a . Ottan azert halaat

10

x/p-/us Iesusnak zent halalaat . merth

adwan ra/y:/tta az wr Istennek . p/y:/spekkee

keth heethnek wtanna : kezdee az zerdaat

teeweek m/y:/nden akaratt/y:/anal k/y:/l

es penteketh be/y:/teln/y:/ . meel/y:/ napokon

Hatod meltossaga len az wr Istent/w”/l

czak eg/y:/zer veez/y:/ vala za/y:/aban ew

mert nag/y:/ sok czodakat theen . wr Isten

ann/y:/anak emleeth : k/y:/ m/y:/ndenest/w”/l[1]

nek malaztt/y:/abol m/y:/nd ew eeleteben

15

fogwa[2] termeezethnek felette leen : k/y:/t eeg/y:/eb

m/y:/nd ew halalanak /y:/de/y:/n . es annal

g/y:/ermekr/o’/l soha nem olwaswnk lenn/y:/

tebbeth ew zent halalanak wtanna

k/y:/b/o’/l azth ees erthett/y:/ek hog/y:/ ez bodog

k/y:/r/o’/l wg/y:/ olwastat/y:/k eg/y:/ Cronicaban

/-/sagos zenth Miclosnak meeg akkoron

M/y:/koron . Nicenom bel/y:/ g/y://w’/lek/o’/zet/-/

zabad akaratt/y:/a es tell/y:/es ember/y:/ eze

ben menth vona . es hallotta vona

20

volth[3] hog/y:/ wr Istennek malaztt/y:/abol azth

az erethnek/o’/keth vetek/o’/dn/y:/ zent ha/-/

tehette a”m/y:/th akarth . . Harmad melto

/-/romsaagh ellen . halwan azt zenth

/-/saga leen / hog/y:/ m/y:/nt z/y:/leteek ott/a-/

Miklos p/y:/spek /y:/ghen meg bozzwlaa

tell/y:/es leen wr Istennek zent malaz/-/

es ragada ffel eg/y:/ az/y:/w tegl/y:/aat

/-/tt/y:/awal : k/y:/th megh /y:/smerhet/w”/nk az

es monda . halgassatok erethneke/-/

25

ew[4] z/y:/le/y://o//k/o//n[5] . mert meegh[6] ewketh

/-/keth . m/y:/re zoltok lehetethlen dolgot

ees be t/o’/ltee zent malazttal : m/y:/koron

az wr Istenr/o’/l . ha /y:/me ez[11] . teremtet

az ew z/y:/le/y:/ /y:/ff/y:/ak vonanak : annak

allathban ees n/y:/lwan vag/y:/on az

wtanna soha nem akaraak eg/y:/ mast

zenth haromsaagh[12] wr Istennek . m/y:/ vota

/y:/smern/y:/ De t/y:/ztassagot tartanak ez

es megh /y:/thween az teegl/y:/aat ottan t/y:/z

30

zent g/y:/ermeknek meltossagaerth . meel

zarmazeek k/y:/ bel/o’/le . es v/y:/z . marada

dolgot mas hel/y:/en olwassok zent Ia/-/

czak az saar ew kezeeben : Es monda /

/-/nos baptistarol / Neeg/y:/ed meltosaga

/y:/me latod hog/y:/ m/y:/keppen harom[13] allat

leen az wr Istent/w”/l : hog/y:/ m/y:/nd ew

vag/y:/on ez teremtet allathba[14] es eg/y:/ tegl/y:/a . Azonkeppen ha/-/

elmee/y:/eben . m/y:/nd testeben t/y:/ztasagos

rom zemeel/y:/ek vannak es eg/y:/ /y:/stens/-/

35

z/y:/zen eele / Es keg/y:/essen h/y:/hett/y:/ek

eegh ew allatt/y:/aban az zent haromsag

hog/y:/ soha halalos keppen nem veethk/o’//-/

/-/ban / Es azth halwan az kerezt/y:/enek

/-/z/o’/t . k/y:/t/w“/l meg tartotta ewtet az na/g”/

nag/y:/ halaa adassal d/y:/czeereek az wr

isten/y:/ malazthnak bewseeghe . Ewt/o’/d

Istenth . Es zenth Miclos[15] p/y:/speketh : =

meltossaga leen az wr Istent/w“/l . ho/g”/

Harmad tanwsaagh adatik holta

40

meegh az p/y:/spekseeghre ees Isten/y:/

wtan valo czodalatos es d/y:/cz/o’/seghes

czoda /y:/elenethnek m/y:/atta valaztateek .

erdemes dolgokrol : Azth kedeegh tewee

merth m/y:/koron M/y:/rra new[7] va

az wr Isten . az ew zerelmes Confessora/-/

rasnak p/y:/speke megh holth vona az

/-/nak /y:/ewendew es veeghetetlen men/y://-/

teeb p/y:/spekek es erseekek be/y:/tet es

/-/ben es[16] felden valo eerdemeenek /o’/regb/w”/

45

/y:/maczagot zerzeenek : hog/y:/ annak m

/-/let/y:/re es sokaknak /y:/dwesseeghes hazna/-/

/-//y:/atta wr[8] Istennek akaratt/y:/aat . meg

latt/y:/okra : Elssew . azert meltosagh monda

twdhathnaak k/y:/t[9] akarna valaztan/y:/

/-/t/y:/k Ang/y:/al/y:/ /y:/dwezlees : Nam wg/y:/

az p/y:/spekseegre : eell/y:/en zozatot hal

olwassok ew rola hog/y:/ m/y:/koron ewtet

/-/lanak meen/y:/bol . hog/y:/ vala k/y:/[10] elezer az

az wr Isten k/y:/ akarnaa venn/y:/ ez v/y:/

50

vetern/y:/eere mennee . k/y:/nek / m/y:/klos

/-/laghbol : keeree az ew keg/y:/elmes Iesus

ees vona newe azth teenneek p/y:/spekkee

wraat hog/y:/ zenth ang/y:/al/y:/t boczatanaa

ew halalaara k/y:/k ewtet meg otalmaznak .