Kántor-péntek (027)

027a

027b

1

Elnek wg/y:/ wako/y:/totta meg ewket az

Es azon vezedelmes eelettre es Zokasra tano/y:/

pokolbel/y:/ erdegh az b/y:/nnek kellemetessee

thnak / m/y:/nd azon atal azt h/y:/z/y:/k hog/y:/ m

ge m/y:/at . zent Isa/y:/as proffeta mondasa

enyorzagra mennek . O meel . chalard es

zerent hog/y:/ sem/y:/nek twgg/y:/aak es az

ham/y:/s h/y:/t es remeenseeg . vezedelmes

5

hatalmassagot t/o’/rweennek twgg/y:/aak az

lelk/y:/ /y:/smeret es b/y:/zodalom . mert mer/o’/m

/y:/gassaag hel/y://o"/t . k/y:/nek m/y:/atta mastan

monDan/y:/ hog/y:/ eeg/y:/ ponctban pokorra

el mer/w"/lt ez v/y:/laag Luc xj . =

mer/w"/lnek Azert m/y:/ndden at/y:/amff/y:/anak

Hatod lelky /y:/smeret mondat/y:/k feelel

es zerelmes baratomnak wr istennek m

mes awag/y:/ tantorgoo : m/y:/nt m/y:/koron

alaztt/y:/a m/y:/at tanachot adot vala k/y:/ ez

10

ember . m/y:/ndden k/y:/sdedben alo/y:/tt/y:/a

/y:/raast hall/y:/a es olwassa . hog/y:/ ez f/o’/lewl

magaat halalus b/y:/nben esn/y:/e . mond

meg /y:/elent/o’/t lelk/y:/ /y:/smeret/o’/kben megh

wan /y:/aj[1] vram isten nem tudom m

ne maragg/y:/on halal/y:/g . De[7] k/y:/ zaggassa

/y:/keppen bantottalak meg / O meel nag/y:/

z/y:/weeb/o’/l lelkeeb/o’/l . es penitenciat tarch

b/y:/nes vag/y:/on / G/y:/onasnak[2] /y:/de/y:/n meg

on rola . M/y:/nemew wton keedeeg keell/y:/

15

oll/y:/akat g/y:/on/y:/k halalus b/y:/nnek . ho/g"/

en /y:/arn/y:/ . m/y:/nemew eeletben zokasban[8]

/y:/nkaab /y:/o m/y:/welk/o’/det honnem b/y:/n

eeln/y:/ / es m/y:/nemew lelk/y:/ /y:/smeretben

volna . Ez eell/y:/en dolog g/y:/ermekseeg

halal/y:/g meg maradn/y:/ /y:/ew/y:/en eede ha

es nem tekeelletesseeg . Annak okae

ll/y:/a lassa . olwassa es tarccha . m/y:/g eel .

/-/rt kerdees tamadhat . hog/y:/ ha k/y:/nn/y:/en

N/y:/olczad . lelk/y:/ /y:/smeret mondat/y:/k Isten

20

leezen az halalus b/y:/nnek eset/y:/ awag/y:/

keppen Idwesseeges : felette /y:/o . es b/y:/zodal

nem . . Reea felelhet/w"/nk /y:/rasbol . k/y:/k

mas k/y:/r/o’/l wg/y:/ modnak zent Ber . zent hwgo .

k/o’/z/o’/t zent Agoston doctor ees wg/y:/ m

/y:/ollehet sok fele lelk/y:/ /y:/smeret leelettet/y:/k De

/-/ond . Ha k/y:/ magaat nem otalmaz/y:/a

maga annaal /y:/ob n/y:/nchen m/y:/nt k/y:/wel em

hamar lehet . De oh ha wr istennek fee

ber ennen magaat meg /y:/smer/y:/ / Az byzon

25

/-/lelme es t/y:/zt/o’/let/y:/ zeme/y:/nk el/o’/t for/-/

b/o’/lccheseeg m/y:/koron ennen magarol megh

gand . k/y:/nn/y:/en meg ohatt/y:/a ember ma/-/

ertek/o’/z/y:/k . Az b/y:/zon k/y:/ral k/y:/ ennen mag

gaat . err/o’/l zool zent dauid proffeta ps/o/

aat twgg/y:/a b/y:/rn/y:/a . Az ol/y:/ ember twd

xxxiij zent leelek m/y:/at mondwan . /y:/ew

/y:/ol eeln/y:/ ha gonoztwl tudn/y:/a magaat otal

yet/o’/k[3] eede ff/y:/a/y:/m halgassatok enghemet[4]

mazn/y:/a / Azert mong/y:/a zent hwgo vbi supra

30

ha k/y:/ mondanaa / m/y:/t akarz mondan/y:/ / iste

puni preterita . futura fuge et si tentari te

nnek feelelmeere tano/y:/tlak t/y:/teeket / ha/y:/ol"

sentis non consencias . et erit semper pura constiencia

el az gonoztwl . es teeg/y:/ /y:/ot . keress bekesee

El mwlt byne/y:/det g/y:/eterd meg . /y:/ewend/o’/k

g/o’/t es k/o’/wessed ewtet . Ha k/y:/ ez nemes

el/o’/l fwss el . <es> az az tawoztasd[9] el . es ha[10] /y:/e

zent leeleknek tanacchaat meg akar/y:/a tar/-/

lennen keseertet/o’/t tamad . ne engheg/y:/ ne

35

tan/y:/ h/y:/z/o’/m hog/y:/ nem hamar es/y:/k halal

k/y:/ ha ezenkeppen teez . koronkeed leezen

/-/os b/y:/nben . Wg/y:/ mond rola zent Rikhardus de

teneked[11] t/y:/zta lelk/y:/ /y:/smeret/o’/t . Mert[12] ott

sancto . victore . Az halalus b/y:/n . m/y:/nt ennek/e-/

vag/y:/on az /y:/o es t/y:/zta leelek . hol k/y:/nek

lattat/y:/k soha nem lehet embernek nag/y:/

z/y:/we zepl/o’/telen . Bezeede b/y:/zon . teetemee

t/o’/redelmeenel k/y:/l . Baratt/y:/anak nag/y:/ serel

n/y:/e /y:/gaz . Ha /y://g"/ eel ember . erekkee eel haec .

40

meenel k/y:/l . es wr istennek nag/y:/ wtalatt

Enghegg/y:/e at/y:/a ffyw zent lelek zent harom

/-//y:/anaal k/y:/l / Bodog ember azert az . k/y:/ koro

saag malaztt/y:/aat reea . /2//c-/ .

/-/nkeed feelelmes bochnek mondasazerent[5]

Harmad tanwsagwnk leezen arrol

hog/y:/ wr istent meg ne banccha . k/y:/ h/y:/z/o’/m

hol ott talalhatnank /y:/o teekeelletes lelk/y:/

hog/y:/ sem lehet istennek seghee/y:/t/o’/ malaztt

/y:/smeretnek pelda/y:/aat : k/y:/r/o’/l zereewel valo

45

/y:/anaal k/y:/l . Heted lelk/y:/ /y:/smeret mon

tanwsagot vehetneenk / O k/y:/ /y:/o tanach

dat/y:/k teewolg/o’/ . k/y:/ben eelnek az poganok

/y:/ob annal az kerdees . kerdeesneel az tanw

es az erethnek/o’/k / Es vel/o’/k eeg/y:/etemben

sagh[13] . De ne menn/y:/ewnk mezze eerette

az gonoz kereztt/y:/enek k/y:/k /y:/ff/y:/wsagoktwl

mert wr isten<.> meg atta ezen ma/y:/ napon

foghwa gonoz zokasban newltek ffel . es

Gondoll/y:/ok[14] meg azert r/y:/w/y:/deden zolwan

50

sem k/y:/ . nem akarnak bel/o’/le tern/y:/ . sem

rola . m/y:/nemew nap vag/y:/on . ma es m/y:/

meg nem g/y:/onn/y:/aak . sem meg nem zan

nemew[15]

/-/n/y:/aak De k/y:/ annal ees vezedelmesb[6] mast