Adventban harmad vasárnap [Dominica tertia Adventus Domini]

19a

Zomeehsaag . awag/y:/ faradsaag[1] . nem

leezen . mert az oll/y:/an <.> / termeezetnek

z/y:/kseeges volta m/y:/nd el mwl/y:/k az

ffeel tamadasnak valtozasa m/y:/at / ert

ween chak azoknak k/y:/k Idwezwlnek

mert wg/y:/ mondnak rola doctorok

hog/y:/ az karhoztakon . m/y:/nd ra/y:/tok lee

zen m/y:/ndden /y:/rgalmassagnaal k/y:/l

hollehet ennen magok halhatatlanok

leeg/y:/enek / Ez v/y:/lagnak azert m/y:/n

dden f/o’/rtelme[2] . m/y:/ndden zern/y:/ewse

ghe m/y:/nden <.> seprew/y:/e : az bodogta

lan karhoztakkal eeg/y:/emteben pokol

nak vermeere zaal alaa ez f/o’/ldnek

also fenekeere . hol sem/y:/ v/y:/lagossag

n/y:/nchen / Ez v/y:/laag azert egheezz

en es t/y:/ztan marad . m/y:/nt m/y:/ko

/-/ron kezdetben wr isten elez/o’/r teremte

tte volt . Ez f/o’/ld k/y:/ m/y:/ndden eel

tet/o’/ allatoknak alatta vag/y:/on . es

k/y:/sseb az teb eeltet/o’/ allatok k/o’/z/o’/t az

ew hel/y:/een meg allap/y:/g hol ott

wr isten le t/o’/tte es oll/y:/<an> zeep

ol/y:/ t/y:/zta leezen . m/y:/nt az zeep t/y:/zta

Cristal : /y:/g/y:/enes m/y:/nd az megh

s/y:/karlot tabla . es zaraz . nem w

g/y:/an m/y:/nt mastan . es m/y:/koron azt

latt/y:/aak az valaztottak nag/y:/ choda

lattal el ameelkodnak es nag/y:/ ew

r/o’/mmel v/y:/gadnak[3] ra/y:/tta . halaad

adwan wr istennek mert soha azt

nem lattaak annak elette . Az v/y:/z

esmeg egheezzen es t/y:/ztan megh m

arad ennen teremteese zerent es oll

/y:/an leezen m/y:/nt az zeep g/y:/enghe

Cristal : k/y:/t ha mastan ember lathat

na m/y:/nt akkoron leezen m/y:/ndden

v/y:/zeket atal lathatna m/y:/nd fenekee

/y:/gh : m/y:/eert kedeeg nag/y:/ob az v/y:/znek

bewseege az f/o’/ldneel . m/y:/nd ez zeeles

v/y:/lagon[4] v/y:/z leezen Ez[5] f/o’/ldnek k/o’/r/o’/ss kewr/w”/

le m/y:/nt wr isten kezdetben teremte

tte es hol ott hatta lenn/y:/ =

Az harmad/y:/k eeltet/o’/ allat /y:/mez

eegh k/y:/t bel/y:/<g>[6] vonzwnk . k/y:/ megh

azonkeppen meg marad t/y:/ztan es se

m/y:/ haborwsaag sem f/o’/lhew sem ho

mal/y:/ossaag az egben nem leezen m/y:/nt

mastan latt/y:/ok lenn/y:/ . De m/y:/nd az