Karácson éjjeli mise / Karácson hajnal (047)

047a

047b

1

K/y:/wel az[1] hatalmas isten az er/o’/ss kerezt

Ez ma/y:/ Zent M/y:/senek Proffecia/y:/aat

ffahoz k/o’/t/o’/ztetheteek / es ember azonnal

/y:/rtta meg zent Esa/y:/as /p///p-/tha ken/y:/weenek

ha azon zeretettel[2] meg k/o’/t/o’/ztet/y:/k m/y:/n

hathwan eegg/y:/ed rezeeben ./ k/y:/ben az zent

dden lelk/y:/ zepl/o’//y:/eet el mossa . Neeg/y:/

proffeta n/y:/lwan k/y:/we /y:/elent/y:/ . m/y:/nt az

5

edz/o’/r az z/y:/z an/y:/a maria Cristust z/y:/zess

eedes isten ff/y:/anak . m/y:/nd zent leelek

eeges te/y:/eewel eeltetee / k/y:/nek termee

wr istennek zemeel/y:/eet . At/y:/a wr isten

zetzerent fe/y:/eerseege es eedesseege va

nek ees k/y:/we /y:/elent/y:/ az /y:/gheeben . wr

g/y:/on / k/y:/n mag/y:/araztat/y:/k a/y:/o/y:/tatus

nak . mert m/y:/nd az d/y:/ch/o'/seeges zent

embernek leelkeeben . Az wr istenhez

haromsaag /y:/elennen volt m/y:/koron az

10

valo[3] /y:/o /y:/g/y:/ek/o’/zet/o’/t . es gheer/y:/edetes ke

eedes Iesus ez v/y:/lagra /y:/ewt a' m/y:/ Id

g/y:/esseeg/o’/t Ez eell/y:/en lelk/y:/ /y:/ozaggal

wesseegewnkeert / k/y:/r/o'/l ennen maga

eeltet/y:/k Cristus az zegeen/y:/eknek leelke

ees b/y:/zonsagot[10] teezen[11] . Io . xij[12] <..> mond

ben . Math xxv . Esuriui et dedistis mihi

wan . Es nem vag/y:/ok[13] en magam . de

manducare / Et quod vni exminimis in

en atyammal k/y:/ enghem bochat<t>ot /

15

/-/eis fecistis / /mihi fecistis / m/y:/nd ezenkeppen

k/y:/t zent leo papa n/y:/lwan meg ma

zerezerent meg gondolwan vala m/y:/t

g/y:/arazwan wg/y:/ mond . Nem chak az

az eedes isten z/y:/l/o’/ z/y:/z maria t/o’/t es zol

ff/y:/w de m/y:/nd az tell/y:/es zent haromsag

galt at/y:/a wr isten zent ff/y:/anak test

chelek/o'/d/o'/t ez v/y:/lagnak meg valtssaga

zerent Azokat kereztt/y:/en ember meg

ban ./ /y:/me azert m/y:/keppen /y:/ew az oh

20

tehet/y:/ lelek zerent / m/y:/koron zent zeret

t/o'/rween / az[14] w/y:/ t/o'/rweenn/y:/el[15] : eg/y:/be

/-/ettel z/y:/wel hordoz/y:/a . O azert zerelm

Ez azert ez mastan/y:/ proffecianak b/o'/t/w"/

es at/y:/amff/y:/a/y:/ menn/y:/ewnk el lelek

zerent valo mag/y:/arssaga .

zerent Az keg/y:/es zent isten ff/y:/anak /y:/a

Proffec/y:/a .

zola ag/y:/a eleeben . es /y:/madwan az ee

[W]Rnak zent lelke en ra/y:/

25

des z/y:/l/o’/ttet[4] ew zent Ann/y:/awal . mon

/-/ttam m/y:/eert ho/g"/ meg

g/y:/ok t/y:/zt/o’/lween . O keg/y:/esseeges mee

zent/o'/lt leg/y:/en engemet

nn/y:/ey k/y:/ralne azzon . O isten/y:/ malaz

z/y:/l/y:/g/o'/knek hyrdetees/o'/k

tnak es /y:/rgalmassagnak zent ann/y:/a

re bochatot enghemet . hog/y:/ az t/o'/

O m/y:/ Idwesseegewnknek eegg/y:/etlen

redelmes z/y:/w/o'//y:/ewket[16] meg orwosl

30

eeg/y:/ remeenseege . te hoz/y:/aad ke/y:/a/y:/t

anaam es fogl/y:/oknak zabadsa

wnk te hoz/y:/ad fohazkodwnk . es g/y:/a

/-/got predicallaneek es . bel rekez/-/

/-/rlo halandosagnak w/o’/lgeeb/o’/l / Emle

t/o'/tteknek k/y:/ bochatast . hog/y:/ h/y:/r

k/o’/z/y:/eel meg az nag/y:/[5] keg/y:/esseegr/o’/l . k/y:/

/-/detneek istentewl adatot kelleme

wel az te eedes zent ff/y:/ad ez v/y:/lagra

/-/tes eztend/o'/t : es a" m/y:/ istenewnknek

35

akara m/y:/ eerettewnk z/y:/letn/y:/ . zenw

bozzw allo nap/y:/aat az az /y:/teelet/y:/t

/-/edn/y:/ es meg haln/y:/ . Es enghegg/y:/ed

hog/y:/ s/y:/onnak s/y:/ro/y:/nak z/o'/r/o'/zneek

m/y:/nekewnk te zent An/y:/a/y:/ keg/y:/essee

v/y:/gaztalast . es adneek ewnek/y:/k

g/o’/db/o’/l[6] az te zentsseeges z/y:/l/o’/ttedet[7] wr

Coronaat az hamwban /y:/lees/o'/kert

Iesust Cristust lathatnwnk . tarthat/-/

ewr/o'/mnek ola/y:/aat oha/y:/tasokeert

40

nwnk b/y:/rhatnwnk . ez v/y:/lagon ee

dycheeretnek palastt/y:/aat zomorw lel/-/

/-/lween ew zent malaztt/y:/anak m/y:/

k/o'/keert . es h/y:/wattatnak ew benne

atta . es holtwnk wtan az erek d/y:/ch

/y:/gassagnak er/o'/ss/y:/[17] : wrnak palanta

/o’/seegnek m/y:/atta . Amen .

lasa istennek d/y:/ch/o'/seegeere : es h/y:/wa/-/

Karachon ha/y:/nal m/-/

45

/-//y:/senek[8] . Proffec/y:/a/y:/a[9]

Epistola/y:/a . Ewange/a/