Egyháznak szentsége napjáról (140)

140a

140b

1

Eeth el kezdet/y:/k ezten

nak vala ra/y:/tta mondwan : m/-/

denketh walo zentek

/-/erth az b/y:/nes emberhez terth v/-/

/y:/llew /y:/nnepenek

/-/ona : El/o//we alwan azert Zakeos

ewangelioma : =

monda Iesusnak . Wram /y:/m

5

Elezer egyhaznak

m/y:/nden /y:/ozagomnak hasonffe/-/

zenthsege napyarol .

/-/leeth zeghen/y:/eknek adom : es ha

AZ /y:/d/o//ben

k/y:/t megh karoso/y:/tottam neeg/y:/

Be menw/-/

/-/keppen adom megh : Monda

een Iesus

Iesus[4] ottan ewnek/y:/ : Mert ez m/-/

10

/y:/aar vala

/-/a/y:/ napon /y:/dwesseegh adatot ez

Ier/y:/coban .

haznak : m/y:/ert ew ees Abraha

Es /y:/me . eg/y:/

/-/mnak ff/y:/a leeg/y:/en : Mert wg/y:/a-/

Zakeus ne/w”/

es keresghethny /y:/ewt embernek

ember : k/y:/ v

ff/y:/a : es /y:/dwezeyten/y:/ az oll/y:/ant

15

/-/ala az n/y:/lwan valo b/y:/neseknek

k/y:/ el vezeth vala . =

fe/y:/edelmek : kazdagh es vala ew

Ez ma/y:/ zenth ewangeliomot /y:/rtta

es eenczelk/o//d/y:/k vala Iesusth lat/-/

megh Bodoghsagos zenth Lucacz ew/-/

hathni[1] k/y:/ vona . es nem leheth

angelista ken/y:/weenek t/y:/zen k/y:/lenczed

vala az sok neept/w”/l merth ew

reezeben . k/y:/ben wr Istennek seghedsee

20

allapatt/y:/aban k/y:/sded vala : Es

ghewel harom nemes tanwsagwnk

el/o//we[2] s/y:/ethween haga ffel eg/y:/

leezen lelkwnknek /y:/dwesseegheere /

Bacolcza ffara . hog/y:/ onnan lat/-/

Elssew lezen An/y:/azenth eg/y:/haznak

hathnaa ewtet : mert mell/o//le

zent/o//lendew . meltosagarol : k/y:/nek

keel vala el menny : Es m/y:/ko/-/

n/y:/lwabban valo /y:/smeret/y:/re megh

25

ron az herre /y:/wtot vona . ffel

kel twdnwnk han/y:/keppen mag/y:/araz

tekeenthween Iesus . lataa ew/-/

tat/y:/k az zenth eg/y:/haz : K/y:/re reea felel/-/

/-/teth es monda ewnek/y:/ : Zakhee[3]

ween doctoroknak mondasok zerent .

hamar zaal le . mert ez ma/y:/

Ewth keppen valo . eg/y:/hazat talalwnk

napon az the hazadnaal kel en/-/

zenth eg/y:/hazban : <…>[5] k/y:/nek okaat

30

/-/nekem lakoznom . Es s/y:/ethwen

es fundam/e-/tomaat talall/y:/on . b/o’/lcz

le zalla es hazahoz fogadaa ew

egg/y:/k ken/y:/weenek n/y:/olczad reezeeben

tet nag/y:/ ere/m-/el . Es m/y:/koron

prouerbiorum viij . hol otth wg/y:/ vag/y://o-/

m/y:/nd azth lathnaak zwggod/-/

megh /y:/rwan . . Az Isten/y:/ b/o’/lczesseeg

hazat zerzee ennen maganak es heet

35

ozlopokat vaga k/y:/ ew ala/y:/a / / Doctor

oknak mag/y:/arazatt/y:/ok zerent . Ez ne/-/

mes haaz awag/y:/ eg/y:/haz ewt reez/-/

re oztat/y:/k awag/y:/ veetet/y:/k / Elssew

mondat/y:/k : m/y:/nd az me/e-/n/y:/e/y:/ kezen/-/

40

seeghes eeghek : masod wralkodoo

meenn/y:/e/y:/[6] d/y:/cz/o’/seeghnek haza . har/-/

/-/mad v/y:/tezkod/o’/ an/y:/azent eg/y:/haazn/-/

/-/ak haza . Neeg/y:/ed : kereztt/y:/en emb

er/y:/ leleknek ha/y:/loka . Ewt/o’/d : az edes .