Vízkereszt napján / Vízkereszt oktávájában való vas. (122)

122a

122b

1

/Y:/madaak . k/y:/t sem/y:/keppen nem tettek vol

Az[7] masod kenet/o’/n ertet/y:/k m/y:/ndden ez w/y:/la/-/

na[1] ha ewtet . b/y:/zon Istennek nem /y:/sm/-/

gh/y:/aknak wtalatt/y:/a / merth ha ez v/y:/lagh

/-/erteek volna[2] : Ah / leen oka m/y:/erth ha

/-//y:/ak embert g/y:/akortaa el vonznak es el

/-/rom nemes es dragalatos a/y:/andekokat

zaggathnak az meenn/y:/ektewl : okossaagh

5

aldozanak ewnek/y:/ : k/y:/kr/o//l az zenth

es megh mwtatt/y:/a hog/y:/ . az oll/y:/ant meg

ewangeliom zool / Aran/y:/at m/y:/keent

kel wtaln/y:/ / m/y:/keppen zent Isidor/9/ doctor

k/y:/ral/y:/oknak k/y:/rall/y:/anak : Tem/y:/enth

es mong/y:/a . Az harmad/y:/k keneten er/-/

k/y:/ twla/y:/don Istenth /y:/lleth : Es kene

tet/y:/k . m/y:/ndden test/y:/ n/y:/awal/y:/assaghnak

/-/teth . m/y:/keent halando embernek . m/-/

tell/y:/esseeghel<k>[8] valo meg fo/y:/tasa / k/y:/r/o’/l

10

/-//y:/nd ez zeles v/y:/laghnak megh valthss/-/

wg/y:/ mond zent paal apostol : /o’/ll/y:/eetek

/-/agaerth es /y:/dwesseegheerth : meel aldo/-/

meg . az az . n/y:/omoro/y:/chatok[9] meg az th/y:/

/-/zathnak / wtanna nag/y:/ halakath ees

testeteketh . k/y:/ ez feldnek z/y:/neen va/g”/on

adanak ew felsseegheenek . es bwczw

hog/y:/ sem/y:/ k/y:/wansagaat ne teeg/y:/eetek[10]

veeveen . na/g”/ eremmel tereenek ew

wr Istennek zolga/y:/nak azerth : koronkeed

15

orzagokban . honnan yettenek vala .

ellene kel rwgodozn/y:/ m/y:/nden gonossag/-/

Harmad tanwsaagh : m/y:/nem/w”/ a/-/

/-/nak / Es zenethlen /y:/o m/y:/welk/o’/dethben

/-//y:/andekokkal a/y:/andekozaak / votakeppen

kel ennen magaat foglaln/y:/ / Es m/y:/nden

/y:/maran ennek elette megh hallook .

ellene valoot es ra/y:/tta letteket bekesseg/-/

De az ew pelda/y:/ok zerent : <..> m/y:/keppen

ghel kel el zenwedn/y:/ : Err/o’/l mong/y:/a

20

kell/y:/en m/y:/nek/w”/nk /y:/maran lelekzer/e-/t

zent Agoston doctor . Vala meenezer ez

ew feelsseegheenek oll/y:/an . awa/g”/ hason/-/

v/y:/lagh/y:/ es test/y:/ g/y:/en/y:/er/w”/sseghnek ellene aal

/-/latos[3] . a/y:/andekokkal aldoznwnk : hall/y:/ok

ember : Anneezer megh /o’/l/y:/ ennenmagaban .

megh . Wg/y:/ .[4] mond rola bodoghssagos z/e-/t

merth a” b/y:/nnek z/y:/leteesse chak[11] az akaraton aal[12] /

Bernald doctor . Vala k/y:/ . az erek /y:/dwesseeg/-/

Masod Aldozat vala tem/y:/en . k/y:/n lelek/-/

25

/-/nek : es az /y:/gaz kereztt/y:/ensseeghnek tekeelletes

zerent ertet/y:/k : a/y:/o/y:/tatos /y:/maczaagh k/y:/nek ew

allappatt/y:/rara akar . /y:/wthn/y:/ : Az[5] harom t/y:/z/-/

zeep /y:/llatt/y:/a wg/y:/an ffel meeg/y:/en wr Istennek

/-/telendew zenth k/y:/ral/y:/oknak pelda/y:/ok zerent

ele/y:/be / m/y:/nt : az tem/y:/ennek zep /y:/llatw f/y:/zt/y:/ /

Azon harom zenth zenthsseeghes a/y:/andekokat erem

Az harmad/y:/k mondat/y:/k tyzta arannak

/-/esth kel wr Istennek aldozn/y:/a . Az az Ara/n”/at

k/y:/n az ew zeep fenesseghenek okaert meltan .

30

tem/y:/enth es keneteth . k/y:/nek m/y:/atta eremest

ertet/y:/k az eedes Isten/y:/ es at/y:/aff/y:/w/y:/[13] zent zeretet .

megh engheztelhet/y:/ wr Istenth az b/y:/nes em/b2/

k/y:/t ha akar m/y:/nem/w”/[14] wtalatos allattra ra/-/

De m/y:/ert az . wtolsorol kel el kezden/y:/ . <a>az az

gaz/y:/aak meegh <ees> azt ees zeeppee teez/y:/ . azon/-/

kenettr/o’/l . hog/y:/ az elsewre /y:/wthasson : Azerth

keppen az zent zeretet . akar meel/y:/  nag/y:/ b/y:/nest

kel megh lathnwnk az zent kenethnek ew

ees dragalatossaa tezen wr Istennek elette .

35

meltossagaat : Az zent /y:/rasban harom fele

k/y:/r/o’/l zent ghergel . w/g”/ mond . Az zereteth

keneteth talalwnk / Elsewt . valaztottat es

m/y:/nden b/y:/nnek rosda/y:/aat el vez/y:/ a” lelekr/o’/l /

megh byzon/y:/wltattat : k/y:/n ertethnek har/o-//-/

V/y:/z kerezth Octaua/y:/ab/-/

keppen valo zeghedelmesseeghek : es k/y:/knek

/-/an valo vasar/-/

m/y:/atta hamar megh engheztelhet/y:/ ember

EZ zenth ewangeliomot

40

az wr Istenth : Az elsew keneten mag/y:/ar/-/

eredethzerent /y:/rtta

/-/aztat/y:/k az /y:/gaz penitencia / Az masod/y:/kon

megh Bodoghsagos

m/y:/ndden ez v/y:/lagon valoknak wtalatt/y:/a

zent Lucach[15] ewange/-/

Az harmad/y:/kon m/y:/nden test/y:/ g/y:/en/y:/erwssee

/-/lista ken/y:/weenek ma/-/

/-/gheknek : megh n/y:/omoro/y:/tassa / Az elsew az .

sod <ze>rezeben[16] / Es leen

45

az a’[6] /y:/gaz penitencia : m/y:/ndennek elette z/y:/k/-/

kezdet/y:/ az /y:/d/o’/ben m/y:/koron/ /y:/dweze/y:/tenk vol/-/

/-/seegh embernek : . Mert sem/y:/ /y:/o teetemeen/y:/e

/-/na t/y:/zen keth eztend/o’/s z/y:/letet/y:/nek wtanna .

nem kellemetes . az b/y:/nes embernek . wr Isten/-/

es eg/y:/ptombol megh tereesseenek wtanna

nek elette / De az b/y:/zon penitencia meg t/y:/z/-/

ewth eztend/o’/s koraban

/-/to/y:/t embert m/y:/ndden b/y:/nb/o’/l : es kellemetes/-/

Ewangeliom /

50

/-/see teez/y:/ m/y:/nden teetemeen/y:/eet wr Istenneel .