Hétben hagyó vasárnap / Fassang vasárnap (134)

134a

134b

1

Es ew /y:/dwesseegheenek wtaat / k/y:/r/o’/l z/e-/t

/Y:/me ffel meeg/y:/ewnk Ierwsalemben

Iacab apostol wg/y:/ mond . m/y:/ndden alaza/-/

es bel tell/y:/essewltethnek m/y:/nde/-/

/-/tossaggal fogagg/y:/atod be t/y:/ z/y:/wet/o’/kben[1] . az

/-/nek k/y:/k /y:/rwan vannak az pro/-/

eelew Istennek /y:/ghee/y:/eet / Embernek kedeg

/-/ffetaak atal embernek ff/y:/arol .

5

ew z/y:/we lelke mondat/y:/k /y:/o feldnek /

Mert el arwltat/y:/k pogan neep/-/

m/y:/koron wr Istennek <es> /y:/ghee/y:/eenek m/-/

/-/eknek . es megh chwffoltat/y:/k[11] . es

/-/agvaat[2] megh nem vezt/y:/ awa/g”/ megh

megh ostoroztat/y:/k . es megh pekd/-/

nem rotaztt/y:/a / hanem megh eelezt/y:/ es

/-/estet/y:/k . Es m/y:/nek wtanna meg /

megh bew/o’//y:/t/y:/[3] hogy . sok g/y:/melch/o’/t[4] terem/-/

ostorozang/y:/aak megh /o//l/y:/k ewtet

10

chen[5] : m/y:/ndden alazatossaghban es bekess/-/

Es harmad napon ffel tamad : ewk

/-/eegh tartasban ./ es /y:/o remeenseghben . .

kedeegh sem/y:/t ezegben[12] nem ertee/-/

Fa<r>ssangh vasarnap

/-/nek . mert ez </y:/ghe> bezeed[13] el vala en/y:/ez/-/

nak Ewa/ma/

tethween ew tewl/o//k . es nem er/-/

EZ zenth ewangeliomot

/-/t/y:/k vala k/y:/k mondathnak vala

15

eredeth z/e2/nt /y:/rta megh

Leen azonkezben[14] hog/y:/ k/o//zelgheth/-/

Bodog<h>ssagos zent Lucach[6]

/-/neenek Ier/y:/kohoz . Es /y:/me eg/y:/ v/-/

ken/y:/weenek t/y:/zen N/y:/ol/-/

/-/ak /y:/l vala az wth felen koldwlw

/-/czad reezeeben . Es zenth Mathe <.>ken/y:/we

/-/aan . Es m/y:/koron hallanaa az

/-/nek hwzad reezeeben ./ Es zent Mark

. seregh/o’/t[15] azon el meenn/y:/ : <Es megh>

20

t/y:/zed reezeeben / Es leen kezdet/y:/ az /y:/d/o’//-/

kerd/y:/ vala m/y:/ dologh volna[16] az .

ben m/y:/koron[7] wrwnk Iesus x/p-/us ember/-/

es mondanak ewnek/y:/ : mert az

/-/sseeghe zerent volna[8] . harm/y:/ncz harom

nazarethbel/y:/ Iesus menne azon el

eztend/o//s . Es mondaa ez zent ewangeliomot

Es k/y:/a/y:/tt/y:/a vala mondwan : Da/-/

w/y:/ragh kedd/o’/n ew zent halalanak el/-/

/-/uidnak ff/y:/a Iesus /y:/rgalma/z”/ en

25

/-/ette / Ez zenth ewangeliomnak elette

velem . Es k/y:/k el/o//l mennek vala

kedeegh teen emlek/o’/zet/o’/t ew zent tano/y://-/

rongall/y:/aak vala ewtet hog/y:/ vez/-/

/-/thwan/y:/nak ez w/y:/lagh/y:/aknak el hag/y:/a/-/

/-/teglene . Ew kedeeglen anneeval

/-/ssarol mondwan . Senk/y:/ n/y:/nchen[9] ol/y:/

/y:/nkab k/y:/a/y:/tt/y:/a vala . Dauidnak

k/y:/ ew hazaat el hag/y:/ang/y:/a . awag/y:/

ff/y:/a /y:/rgalma/z”/ en velem . Megh

30

z/y:/le/y:/th . awag/y:/ att/y:/aff/y:/a/y:/t / awa/g”/ fele

alwan azert Iesus . parancholaa[17]

/-/sseegheet : awag/y:/ ff/y:/a/y:/th . wr Istennek

ewtet hoz/y:/a hozn/y:/ : Es m/y:/koron

zent orzagaerth ./ k/y:/ sokkal tebbet nem vee/-/

ele/y:/be /y:/wtot volna[18] . megh kerdee

/-/g/y:/en eerette . m/y:/nd ezen v/y:/lagon . m//y:/-/d

ewtet mondwan : M/y:/th akar/z”/

a’ mas/y:/kon / Ezek megh mondwan . k/o//w

teweled tennem / Es az vak . mon/-/

35

ethk/o’/z/y:/k . ez ma/y:/ zenth ewangeliom /

/-/da / Vram hog/y:/ lassak . Es Iesus

Ewan/m/

monda ewnek/y:/ . laass . az te h/y:/t/o’/d[19]

AZ /y:/d/o//ben

teegh/o’/d[20] /y:/dweze/y:/t/o’/th[21] : Es leghott/a-/

vevee ffel i/h-/s[10]

latha . es k/o’/wet/y:/[22] vala ewteth

ew t/y:/zen/-/

d/y:/cheerween[23] wr Istent . Es m/y:/nd

40

/-/keth tano/-/

az sok neep : hog/y:/ azt lataa : d/y://-/

/-//y:/t<h>wan/y:/t

t/y:/t<h>kon :

es monda

ewnek/y:/k