Kántor-péntek (025)

025a

025b

1

Secundum[1] Aureolum / k/y:/ mondat/y:/k az leeleknek

Ennen leezen embernek . meeg az maas

ere/y:/ . Nem chak /y:/onak gonoznak /y:/smeret/y://-/

v/y:/lagon ees nag/y:/ keenn/y:/a . m/y:/koron az

/-/re . de meeg . /y:/onak ees /y:/ndwlatt/y:/ara ew m/y:/

ennen lelk/y:/ /y:/smeret/y:/ vadoll/y:/a ewtet . Es

volta zerent . zabad akaratbol . Arrol mo

m/y:/ndden gonoz teetemen/y:/eet . gonoz gon

5

/-/ng/y:/a pogan b/o’/lch ees . j . ethi / Az okossag

dolatt/y:/aat . gonozza valo /y:/ndwlatt/y:/aat

koronkeed /y:/ora vag/y:/od/y:/k . Harmad hatal

ele/y:/ben hozwan zemeeben hann/y:/a : k/y:/

/-/massaag vag/y:/on embernek lelkeeben . lel

knek ew ellene allot volna ha ember

k/y:/ /y:/smeret . k/y:/ mondat/y:/k . elsew teremtees

nek/y:/ enghed/o’/t volna . k/y:/r/o’/l wg/y:/ zolnak

zerent lelk/y:/ v/y:/lagossagnak k/y:/r/o’/l wg/y:/ mond

doctorok hog/y:/ meg az erdeg/o’/kben ees vag

10

Aluarus new/o’/ doctor . M/y:/keppen Az zew

/y:/on ez eell/y:/en lelky fwldalasnak keen/y:/a

eetn/o’/knek[2] v/y:/lagossaga[3] eg/y:/ hazban mond

m/y:/ert hog/y:/ ewket ees /y:/ol teremt/o’/tte volt

at/y:/k lenn/y:/ Azonkeppen . az lelk/y:/ /y:/smeret

wr isten de gonoz keweelseeg/o’/knek m/y:/atta

embernek lelkeeben : k/y:/nek m/y:/atta az /y:/o

el vezt/o’/tteek . Err/o’/l emlek/o’/z/y:/k zent Esaias

leelek . m/y:/nd /y:/ot gonozt meg /y:/smer / Es

proffeta[9] ken/y:/weenek Lxvi soha az ew lel/-/

15

m/y:/t keel . awag/y:/ nem keel tenn/y:/ Nee/g"/ed

k/y:/ /y:/smeret/o’/knek morgo feergh/o’/k[10] meg nem

mondat/y:/k S/y:/nderesis : az lelk/y:/ /y:/smeretnek

haal . az az m/y:/nd erekk/w"/l erekkee keenzod

z/y:/kra/y:/a . k/y:/nek oly nag/y:/ hatalmas ertel

nak m/y:/atta hog/y:/ az nag/y:/ veeghetetlen /y:/oot

/-/me vag/y:/on . hog/y:/ azon zem p/y:/llantasban

el vezt/o’/tteek / es az teremt/o’/ wr istentewl el

meg erz/y:/ es meg /y:/smer/y:/ . vala m/y:/ dolog

zakattak k/y:/neet z/y:/neet[11] soha nem lathatt/y:/aak

20

az leeleknek /y:/awara awag/y:/[4] vezedelme

De v/y:/zon ellen meg nag/y:/ d/y:/cheeretes

re vag/y:/on . Annak okaert m/y:/ndden ha

haznalatus batorsagus byzodalmas es

talmaat az leeleknek koronkeed /y:/ora /y:/zg

Idwesseeges leeg/y:/en . Az t/y:/zta es /y:/gaz lel

att/y:/a m/y:/nt ew fel/o’/le lehet . es az gonoz .

k/y:/ /y:/smeret . m/y:/nd eeleteeben embernek

teetelnek ellene rwgodozwan . k/y:/t twd k

m/y:/nd halala[12] koron . es wtanna . wg/y:/ mond

25

arhozatt/y:/ara lenn/y:/ ./ O zerelmes at/y:/amff/y:/

rola zent hwgo p/y:/spek . Az /y:/o lelk/y:/ /y:/sme/-/

a/y:/ ha ez v/y:/lagh/y:/ halando emberek m/y:/

ret mondat/y:/k At/y:/a m/y:/ndenhato istennek

nd ez eell/y:/en leelk/y:/ hatalmas b/y:/raknak

kellemetes palota/y:/a . Cristus isten ff/y:/anak

es gonossaag ellen valo fwldalasok wt

aran/y:/as ha/y:/loka . es zent leleknek zerel

/-/an /y:/arna / es nek/y:/k enghedne h/y:/z/o’/m

mes temploma / Az menn/y:/e/y:/ zent Ang/y:/a

30

soha eeg/y:/ ember sem karhozneek . k/y:/b/o’/l

/-/l/o’/knak erwendetes v/y:/gasagok . wr Iesusnak

meg /y:/smerhett/y://o’/k az keg/y:/elmes wr istenn

keenches haza . az menn/y:/e/y:/ isten/y:/ /y:/geeret

ek hozyank valo zent zerelmes voltaat

nek b/y:/zon edeen/y:/e . kereztt/y:/en h/y:/tnek zeer

k/y:/ azert teremt/o’/t volna a" m/y:/ lelkewnk

zetes newezet/y:/ es t/y:/zt/o’/sseeges b/o’/chewlet/y:/

ben enn/y:/ dragalatus /y:/ozagokat hog/y:/ sen

Isten/y:/ aldomasnak zaporo/y:/to meze/y:/e . k/y:/

35

k/y:/t nem akarna el[5] vezn/y:/ el karhozn/y:/

m/y:/ndden /y:/o g/y:/melches m/y:/welk/o’/dettel

zent palnak mondasa zerent . j . ad Thi ij .

tell/y:/es es m/y:/ndden isten/y:/ eedesseegnek

Haat honnan vag/y:/on enn/y:/ sok zamtal

g/y:/en/y:/er/w"/seeges kertte / veegre kedeeg mon

an gonossaag ember/y:/ eeletben . wg/y:/ mo

dat/y:/k embernek bel chatlot ken/y:/we . . k/y:/b

/-/nd leo papa . eegg/y:/k sermoiaban . hog/y:/

en[13] m/y:/ndenek meg vannak /y:/rwan . k/y:/

40

Az f/o’/rtelmes . b/y:/nes termeezetnek ha/y:/la

chak az nag/y:/ /y:/teeletnek nap/y:/an . istennek

sabol . k/y:/[6] ol/y:/ /y:/ghen el . d/o’/glette es el

es m/y:/nd ez zeeles v/y:/lagnak el/o’/tte n/y:/tta

ragatta ez v/y:/lagot . hog/y:/ ha Cristus Ies/-/

t/y:/k meg . k/y:/r/o’/l holgot new/o’/ mester meg

usnak malaztus g/y://o’/kerezet/y:/ el v/y:/lagra

azt mong/y:/a . hog/y:/ embernek lelk/y:/ /y:/sme

nem zallot volna ew zent z/y:/leteseen

ret/y:/ oll/y:/an m/y:/nt eg/y:/ Cartha . k/y:/ben m/-/

45

/-/ek es keen[7] zenwedeseenek . barom za

/-//y:/nd /y:/ot m/y:/nd gonozt bel /y:/rtanak k/y:/b/o’/l

maban zamlaltatneek ember/y:/ nemzet

ember meg ees /y:/teeltet/y:/k . es onnan vee

es soha senk/y:/ nem Idw/o’/zwlhetne sem

zen m/y:/nd erdem/o’/t . m/y:/nd erek keen

/y:/ot nem tehetne De /y:/a/y:/ zerelmes at/y:/

ew teetemeen/y:/enek . eerdeme zerent . O

amff/y:/a/y:/ / m/y:/t mondnak ez eell/y:/enekr/o’/l

azert zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ . latt/y:/ok hall

50

zent Gergel . es zent Bernald doctorok .

/y:/ok az lelk/y:/ /y:/smeretnek nag/y:/ dragalatus

oh b/y:/zon/y:/awal el /y:/ew az /y:/d/o’/ . m/y:/koron

voltaat . azert felette /y:/gen keel ewtet k/o’/w

k/y:/knek mastan az gonoz b/y:/n meg homa

etnewnk : k/y:/ m/y:/at enn/y:/ sok /y:/ot leelhetwnk

l/y:/oso/y:/totta zeme/y:/t . az nag/y:/ keen meg n/y://-/

tt/y:/a[8]