Karácson estinek epistolája... (039)

039a

039b

1

Adat/y:/k k/y:/k m/y:/nd ew benne h/y:/znek

Hadn/y:/ ewtet / Ezt azert magaban

meel epistolanak b/o’/tew zerent valo m

gondolwan / /y:/me wr istennek ang

/-/ag/y:/arsaga ezenkeppen vagyon /

yala almaban nek/y:/ /y:/eleneek . m

Epistola

ondwan . . Ioseph dauid k/y:/ralnak

5

[P]AAl[1] cristus Iesusnak h

ff/y:/a ne akar/y:/ feeln/y:/ mariat /y:/eg

/y:/watalus apostola .

/y://o’/sewl hoz/y:/ad venn/y:/ / Mert az k/y:/

maganak valaztatot

ew benne z/y:/let/o’/t zent leelektewl

istennek ewangeliom

vag/y:/on . z/y:/l[3] kedeeg ff/y:/at es h/y:/wod

ara / k/y:/t meeg eleeb

nek/y:/ neweet Iesusnak . Mert ew

10

meg /y:/g/y:/eert vala ew

Idw/o’/z/o’//y:/t/y:/[4] az ew nepeet ew b/y:/ne/y:/b/o’/l

proffeta/y:/nak m/y:/atta

Wr Iesusban Cristusban zerelmes at/y:/am

az zent /y:/rasokban : ew ff/y:/arol k/y:/

ff/y:/a/y:/ : mert halwan es erthween az zent /y:/r/-/

leen ewnek/y:/ dauidnak nemeeb/o’/l

asnak mag/y:/arssagaat k/y:/kben[5] emlek/o’/z/y:/k an

test zerent / k/y:/ valaztatot istennek

/y:/a zent eegyhaaz m/y:/ eedes Aran/y:/as Iesus

15

ff/y:/anak lenn/y:/ hatalmassagaban

wrwnknak[6] keg/y:/es z/y:/leteeseer/o’/l / /y:/nthween

meg zent/o’/l/o’/ leeleknek m/y:/atta / ha

alattomban reea m/y:/keppen kell/y:/en ele/y:/ben

llottaknak ffel tamadatt/y:/abol / m

/y:/arwln/y:/ eell/y:/en Nemes felsseegnek . Dra

/-//y:/ wrwnk Iesusnak Cristusnak zem

galatus wrnak . . D/y:/ch/o’/seeges k/y:/ralnak : es

eel/y:/e zerent . k/y:/tewl vettewnk mal

m/y:/ndden malaztus /y:/ozaggal tell/y:/es ven

20

aztot . es Apostolssagot ez zent h/y:/tnek

deeghnek . O zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ ha /y:/m

eng/o’/delmeere[2] m/y:/nden neepek k/o’/z/o’/t

aran m/y:/ndden lelk/y:/ es test/y:/ t/y:/ztassaggal

az ew zent neweert . k/y:/kben vattok

hoz/y:/aa zerzotteet/o’/t magatokat . . leeg/y:/en eeg/y:/e

t/y:/ ees h/y:/wattatwan : m/y:/ wrwnk

temben /y:/g/y:/enl/o’/ a/y:/o/y:/tatussaghnak lelk/y:/

Iesusban cristusban : =

gher/y:/edetes zeretethnek . langazo g/y:/wladas

25

Ez ma/y:/ zent ewangeliomot /y:/rtta meg

nak . zent leelektewl zarmazot t/y:/ze m/y:/ be

zent Mathe ewangeliomrol z/o’/rz/o’/t ken/y:/

newnk / z/y:/kseegh / Mert /y:/rwan vag/y:/on

/-/weenek elssew rezeeben . k/y:/nek b/o’/tew

hog/y:/ az aldot men/y:/nek f/o’/ldnek teremt/o’/

zerent valo mag/y:/arazatt/y:/a ezenkepp

wra istene / k/y:/nek ele/y:/ben akarwnk /y:/a

en vag/y:/on /

rwln/y:/ . meg emeezt/o’/ t/y:/znek mondat/y:/k

30

Ewangeliom

eeg/y:/ okaert . mert vala k/y:/nek zallasara me

[A]Z /y:/d/o’/ben . m/y:/koron

nend . m/y:/ndden ellenseeg/o’/t k/y:/ veet onnan .

/y:/egzettet/o’/t volna

es m/y:/ndden halal<us> z/y:/l/o’/ vezedelmet meg

Iesusnak ann/y:/a

emeezt[7] . es mas b/y:/root ott nem haag/y:/ w

Maria Iosephnek

ralkodn/y:/ / Mas okaert . mert vala k/y:/nek

35

m/y:/nek el/o’/tte egg/-/

ha/y:/lokaban bel zalland : m/y:/ndenestewl fog

/y:/ee lenneenek . lee

wa meg emeezt/y:/ az az . hozyaa hasonla

letteteek z/y:/z marianak meheben

tossaa / es kellemetessee teez/y:/ . hog/y:/ ew ees

lenn/y:/ zent leeleknek m/y:/atta . Io

az wr istenessee leeg/y:/en ps/o/ . lxxxj Ego dixi

seph kedeegh az ew wra . m/y:/kor/o-/

dij estis et filij excelsi omnes . en mondaam

40

/y:/gaz volna . es nem akarnaa ew

mert m/y:/nd istenek vattok t/y:/ es az m/e-/n/y:/e/y:/

/-/tet haza v/y:/nn/y:/ . t/y:/tkon el akaraa

felsseeghnek ff/y:/a/y:/ / Iterum Io . duodecimo

En meenn/y:/e/y:/ zent at/y:/am : tarchad meg

ewket m/y:/ndden gonoztwl hog/y:/ m/y:/keent

m/y:/ eegg/y:/ek vag/y:/wnk . at/y:/a es f/y:/w . az/-/

45

onkeppen ewk ees eegg/y:/ek leeg/y:/enek

m/y:/ bennewnk . k/y:/nek fondamentomaat

ez[8] ma/y:/ zent z/y:/letetnek nap/y:/an vetee ffel .

k/y:/nek veegezet/y:/ soha nem leezen men

n/y:/e/y:/ dych/o’/seeghnek bodog[9] orzagaban .