Hétben hagyó vasárnap (133)

133a

133b

1

Doctoroknak mondasok zerenth : kethkeppen

Harmad tanwssaagh . M/y:/nem/w”/ hel/y:/e/-/

valo okokat talalwnk re”a . : Elezer az feldn/-/

/-/ken essend/y:/k / m/y:/t /y:/eg/y:/ez : wg/y:/ mond az .

/-/ek z/y:/ksseeghes voltaeerth . k/y:/n ertet/y:/k m/y:/nd

zent ewangeliom / Nemel/l”/ eseek az wt

ez zeles w/y:/lagh : Merth ha ew zenth feelssee/-/

felen : es megh n/y:/omottateek . Ez eell/y:/en

5

ghe el nem /y:/ewth volna[1] / soha ez v/y:/lagh /y:/o

magon ertethnek m/y:/nd azok k/y:/k ez w/y://-/

es haznalatos g/y:/melch/o’/t[2] nem teremt/o’/t[3] volna[4]

lagon g/y:/en/y:/erwseghben eelnek es pok/-/

/y:/dwesseegre / Es soha az Isten/y:/ atokbol ewtet

/-/olbel/y:/ erdeghnek k/y:/zlelet/y:/re hamar ha/y://-/

k/y:/ nem vehette volna[5] : k/y:/ben eseth vala az el/-/

landook . Ezekr/o’/l mong/y:/a zent Iob . ken/-/

/-/sew b/y:/nnek /y:/de/y:/n / Err/o’/l mong/y:/a zent /y:/sa/-/

weenek t/y:/zen k/y:/lenczed reezeeben . lat/-/

10

/-//y:/as /p///p-/tha / ken/y:/weenek[6] elsew reezeeben . Ha

/-/trok /y:/eweenek en hazamra . es wtat

az meenn/y:/e/y:/ seregheknek wra Istene / m/y://-/

teenek en ra/y:/ttam atal . mert az oll/y://-/

/-/nek/w”/nk magot nem hag/y:/ot volna[7] / az az .

/-/anok bator hall/y:/aak az zent /y:/gheet

Az ew zent ff/y:/aat ez[8] v/y:/laghnak meg .[9] nem[10] /y:/g/y:/eer/-/

De m/y:/ert n/y:/thwa tartt/y:/aak az ew z/y:/

/-/te[11] volna[12] . M/y:/nt Sodoma es gomora : oll/y:/a/-/

/-/w/o’/keth[30] . hamar <.>k/y:/ veez/y:/ onnan az

15

/-/nok votwnk volna[13] ./ k/y:/k eg/y:/ zem p/y:/llantasban /

zent Irasnak ertelmeet az pokolbel/y:/

el vez/y:/nek / Masod oka lelk/y:/ m/y:/wel/-/

erdegh . hog/y:/ g/y:/melchet[31] ne teremchen[32]

/-/teteesnek haznalatossaga : hog/y:/ zeegheen b/y:/

Nemell/y:/ek esnek az magban k/o//wes

/-/nes neepeknek ew z/y:/wek haznalatos g/y://-/

felden . es m/y:/ert gy/o’/kerek[33] n/e-/ leheth

melch/o’/t[14] teremteneenek / k/y:/r/o’/l vg/y:/ mond

hamar k/y:/ aznak : k/y:/n ertethnek az

20

zent Agoston doctor . hog/y:/ : eg/y:/ wr Istenhez

keweel/y:/ek / k/y:/k m/y:/koron hall/y:/aak az

terth ember : Awag/y:/ zeretet<h>ben eelew . /y:/ob

zent /y:/gheet / megh nem tarthatt/y:/aak

wr Istennek elette : honnen m/y:/nd ez v/y://-/

merth sem/y:/ fondam/e-/toma n/y:/nchen[34] az

/-/lagh b/y:/nesekkel tell/y:/es leeween =

. /y:/dwesseghnek ew bennek : k/y:/ h/y:/mt/o’/zte

Masod tanwsagh : Hog/y:/ az magon ert

/-/t/y:/k[35] az zent alazatossaghnak harmatt/y:/a/-/

25

/-/hett/y:/ek Istennek zent /y:/ghee/y:/eet : k/y:/t hoza

/-/wal / k/y:/r/o’/l wrwnk Iesus wg/y:/[36] mond</y:/a>[37] Math .[38] va/-/

es h/y:/mte ez v/y:/lagra : ennen maga wrwnk

la k/y:/ ennenmagaat meg alazya ffel .

Iesus x/p-/us : az[15] menn/y:/e/y:/ parad/y:/chomnak[16]

magaztat/y:/k / az az men/y:/eknek orzagaban /

kerteeb/o’/l[17] . k/y:/nek annee[18] haznalatt/y:/a leen

Nemell/y:/ek esnek : az tew/y:/s k/o’/zet : es

es vag/y:/on / hog/y:/ az eel/o//k ew vele megh

megh fo/y:/tathnak Ezen ertethnek az

30

nem halnak . az hallottak ffel tamadnak .

fes<s>ween/y:/ek[39] . es kazdagok[40] . k/y:/knek ew

Az /y:/gazak[19] megh d/y:/ch/o’/wltethnek[20] . az b/y:/ne

z/y:/w/o’/k[41] az zorgalmatossagban<k>[42] forogh .

/-/sek megh /y:/gazwltathnak / es korok beteghek

K/y:/knek ew lelkek wntalan ott vag/-/

m/y:/nd<d>enek megh g/y:/og/y:/wltathnak / M/y://-/

/-//y:/on[43] hol keenchek[44] / Err/o’/l mon/g”/a zent

/-/nem/w”/ nag/y:/ t/y:/ztesseeghel kedeegh es meltoss

agoston doctor . O kereztt/y:/en ember . ha

35

/-/aggal kel ewtet halgathn/y:/ es <tart…>[21] tar/-/

kench/o’/t[45] k/y:/wanz : m/y:/nt ewtet leelted

/-/tan/y:/ zent agoston[22] megh tano/y:/th[23] reea mond/-/

ottan n/y:/wgodalmadat el vezt/o’/tted[46]

/-/wan . hog/y:/ nem k/y:/sseb t/y:/ztesseegghel es fe

merth m/y:/koron w/y:/gazz akkoron ees

belemmel awag/y:/ zeretettel kel wr Istennek

ew rola gondolkodol / ha alwzz orw/-/

zengh /y:/ghee/y:/eet halgathn/y:/ : m/y:/nt az ew

okrol almadozz / Nappal zorgalmas va/g”/

40

zenth testeet veereet g/y:/onas<th> wtan[24] veenn/y:/ : mert

rola ee/y:/el feelelmes[47] : eennen /y:/smer/o’/d[48]

az ew zent teste es / wr Istennek /y:/ghee/y:/ee/-/

ho/g”/ koronkeed zeeghen wa/g”/ . Azert nem

/-/vel aldat/y:/k es zent/o’/ltet/y:/k[25] / Es nem k/y:/sseb

lehet hog/y:/ egg/y:/zerss m/y:/nd . wr Istennek

b/y:/nnek lattat/y:/k : m/y:/koron wr Istennek z/e-/t

zent /y:/ghee/y:/e es ez eell/y:/en zorgalma/-/

/y:/ghee/y:/e restten twn/y:/an halgattat/y:/k m/y:/nt

tossaag embernek z/y:/weeben lakhasseek .

45

ha az ew zent . testeet az saarban vethneek .

Neeg/y:/ed tanwssaagh : M/y:/nem/w”/ f/o’/ld

Merth egg/y:/k oll/y:/an z/y:/kseegh embernek

az k/y:/ben /y:/o g/y:/melch[49] leezen ./ Monda/-/

/y:/dwesseegheere m/y:/nt az[26] masod/y:/k / egg/y:/k

/-/t/y:/k kereztt/y:/en embernek a/y:/o/y:/tatos

oll/y:/an z/y:/kseegh embernek b/y:/ne bochana

alazatos keg/y:/es : es erw/o’/ndetes[50] z/y://-/

/-/tt/y:/ara[27] m/y:/nth[28]  a’ masod/y:/k / egg/y:/k oll/y:/an z/y:/k

we lelke . k/y:/ eremesth akar/y:/a halla/-/

50

/-/seegh<…>[29] az meen/y:/e/y:/ d/y:/cz/o’/seegre m//y:/-/t a’ mas/y:/k

/-/n/y:/ es meg tanwln/y:/ Istennek akar/-/

att/y:/aat[51]