Advent harmad vasárnap / Advent negyed vasárnap (108)

108a

108b

1

Harmad tanwssaagh

[E]Z ewangeliomoth

Hog/y:/ ha k/y:/ /y:/maaran ez w/y:/lagon va/-/

/y:/rtta megh zenth Lu/c-/ .

/-/lo eelteeben . erdeghnek k/y:/zlelet/y:/nek

ken/y:/weenek[9] harmad

es testheenek fwldalassa m/y:/at magat

reezeeben . Es leen

5

gonossaghtwl[1] megh nem tartotta . es az

kezdete az /y:/d/o//ben . m/y://-/

ellenseeghnek keenos k/o//teleeben e/y:/tette

koron /y:/dweze/y:/tenk Iesus volna[10] harm/-/

ew lelkeeth . z/y:/weeth : Ha megh akar

/y:/ncz eeg/y:/ eztend/o//s / zenth G/y:/erg/y:/

zabadwln/y:/. z/y:/ksseegh hog/y:/ ew gonos

hawanak t/y:/zen ewt/o//d nap/y:/aan .

zokassaath el hagg/y:/a . magaat peniten

Ez zenth ewangeliomnak elette m/-/

10

/-/ciara . fogh/y:/a[2] / Es Ez d/y:/czewsseeghes[3]

/-//y:/nth zent Lucach[11] ewangelista /y:/r/y:/a

zent Ianossnak[4] . peldazerent eremesth

az fewl/w”/l megh /y:/e/g’/zeth Capitulom/-/

halgassa wr Istennek ew teetemeen/y:/eet

/-/ba . T/y:/berius chassaar[12] wrassaganak

Annak wtanna k/y:/lg/y:/en[5] el ew tano/y://-/

t/y:/zen ewth eztende/y:/ben : k/y:/nek /y://-/

thwan/y:/ es zolga/y:/ k/o//zz/o//l kett/o//th . Iesus/-/

/-/de/y:/ben az eedes Iesus x/p-/us zenwe

15

/-/hoz . . k/y:/k mondathnak a/y:/o/y:/tatos /y:/ma/-/

/-/de : Azon /y:/d/o//ben . leen . m/y:/koron Ianos

/-/chaknak[6] . es zenthsseeghes teetemeen/y:/e

baptista vona harm/y:/ncz eztend/o//s es

nek ./ Awag/y:/ /y:/o teetemeen/y:/ . es /y:/o

/p-/redicallana . az pwztaban[13] es kerezt

akarath . Es kerg/y:/e megh az eedes

t/o//llne[14] . az Iordan v/y:/ze melleth : m/y:/ert

/y:/dw/,o”/ze/y:/tew /y:/esusth[7] . Te wag/y:/ ee

m/y:/ndden reend bel/y:/ neepek kethseegh/-/

20

k/y:/ /y:/ewendew vag/y:/ az en halalom/-/

ben volnanak ew rola . ew z/y:/letees

/-/nak nap/y:/aara . awag/y:/ masth kel

eenek es eeleteenek zenthsseeghes

warn/y:/a . k/y:/ megh otalmaz/y:/on az

voltaerth . . Netalantan ew volna[15] az

erek karhozattwl / kethsseeghnel k/y:/l

Cristus k/y:/ megh /y:/g/y:/eertet/o//t[16] vona

azerth m/y:/ndden ez eell/y:/en peniten/-/

az terweenben : Izraelnek neepeenek

25

/-/cia tarto a/y:/o”tatos leleknek megh

hog/y:/ b/y:/zonssagot veeneenek eennen/-/

felel az[8] eedes /y:/dweze/y:/tew Iesus . m/-/

maganak vallassabol . valaztanak

/-/erth megh boczatt/y:/a ew b/y:/neeth . ew

Irastwdo bewlcz[17] neepeketh . es hoz/y:/a

lelkeet z/y:/weet megh w/y:/lagoso/y:/tt/y:/a

k/y:/ldeenek hog/y:/ megh kerdeneek k/y:/

zent malaztt/y:/awal / es erdeghnek

volna . . /y:/maran ez wtan vag/y:/on

30

fogssagabol k/y:/ zabado/y:/tt/y:/a / es ew

kezdet/y:/ az zenth ewangeliomnak /

halalanak wtanna <es> reezth aad

Ewangeliom

ewnek/y:/ az ew zerethew zent/y:/wel

[A]Z /y:/d/,o”/ben

az erek d/y:/czewsseeghnek bodogh ere

k/y:/ldeenek

/-/meeben / hol nag/y:/ k/y:/wanattal la/-/

el az s/y:/do n/-/

35

/-/tt/y:/a az ew zenth Istensseegheenek

/-/eepek Ierw/-/

zeep z/y:/neet . m/y:/nd erek/w”/l erekkee

/-/salemb/,o”/l pa/-/

Neg/y:/ed Vasarnapon

/-/pokat es le/-/

Aduentban .

/-/uitakat Ia

/-/noshoz ho/g”/

40

megh kerdeneek ewteth Te k/y:/

wag/y:/ . Es megh vallaa . Es megh