Karácson estinek epistolája... (041)

041a

041b

1

Masod tanwsagwnk leezen arrol

M/y:/koron azert zent Ioseph . latta vol

m/y:/ oka hog/y:/ zent Ioseph . Az z/y:/z mari

na az z/y:/z mariat terhesnek lenn/y:/ ees

at el akar/y:/a vala hadn/y:/ . k/y:/r/o’/l ez m

ew zent orcza/y:/a tell/y:/es feenesseegghel

a/y:/ zent ewangeliom n/y:/lwan valo by

feenleneek m/y:/nt az nemes ha/y:/nal

5

zonsagot teezen . k/y:/r/o’/l /y:/ollehet sok vee

C/y:/llag / m/y:/nt zent Ber . es Ieroni/9/ doctor

lek/o’/dees/o’/k vannak doctorok k/o’/z/o’/t . De

ok mong/y:/aak / eegg/y:/eert az oll/y:/an na/g"/

m/y:/nd hattra hag/y:/wan az sok argua

chodalatus dologeert / Maseert az zepl/o’/

lasokat . veeg/y:/ewnk byzon wtat elenk

telen z/y:/znek nag/y:/ meltosagaert . har

ben . k/y:/nek /y:/nkaab meg h/y:/hetewnk

madert az isten/y:/ dolognak foghatat

10

wg/y:/ felelnek reea . zent Gergel . Orige

lansagaert . mert nem twgg/y:/a vala

nes es Aranza/y:/w zent Ianus . M/y:/ko

veegkeppen m/y:/re veeln/y:/ . gondoll/y:/a[2]

ron zent Ioseph . meg /y:/smertte volna

vala . magaat el en/y:/ezten/y:/ . es az z/y:/z

az z/y:/z mariat . /y:/maran az kez fogas

mariatwl el tawozn/y:/ . De zerelmes

nak wtanna hog/y:/ istennel tell/y:/es vol

at/y:/amff/y:/a/y:/ . m/y:/nd ez eell/y:/en dolgokat

15

na ew zent meehe . Azt ees twdwan

gondolhatwnk m/y:/nd isten/y:/ z/o’/rzeesb/o’/l

hog/y:/ ew annak oka nem volna . Ab

lett lenn/y:/ : k/y:/ meg ees b/y:/zonwlta

ban b/y:/zonyos leween hog/y:/ az z/y:/z

t/y:/k m/y:/koron zent Gabriel nek/y:/ /y:/el

maria sem/y:/ gonossabban <.> nem lee

enween almaban ez nag/y:/ isten/y:/ dol

let/o’/t volna . . Azt veel/y:/ vala kedeeg

got es tanachot meg adaa twdn/y:/

20

hog/y:/ wr isten vala m/y:/nemew cho

mondwan Ioseph dauid keralnak

daat es w/y://y:/onnan valo dolgot ak/-/

ff/y:/a Ne akar" feeln/y:/ . mariat tarsswl

arna az z/y:/zzel tenn/y:/ / meeltatlannak

hoz/y:/aad veenn/y:/ . es vele eeg/y:/wt lakoz

/y:/teel/y:/ vala magaat az nag/y:/ alazato

nod . ew nek/y:/ zolgalwan . azon t/y:/zta

ssagbol : az z/y:/z mariawal tarsswl la

zepl/o’/telenseegben m/y:/nt /y:/maran eg/y:/

25

kozn/y:/ . Annak okaert akaraa hog/y:/

maas akaratt/y:/awal ffel fogattatok .

el tawozneek ew tewle isteny feele/-/

Mert k/y:/ ew benne z/y:/let/o’/t . <…> zent

lemeert . k/y:/r/o’/l wg/y:/ mond Crisos .

leelek wr istentewl vag/y:/on /

O z/y:/z marianak k/y:/ /y:/elenthetetlen

Ett kerdhetnee[3] vala k/y:/ m/y:/ert nem

d/y:/cheeret/y:/ / /y:/me latt/y:/a vala Ioseff

/y:/elent/o’/tte meg ewnek/y:/ az z/y:/z maria

30

hog/y:/ n/y:/lwan meheben fogadot

annak elette ez nag/y:/ isten/y:/ tytkot .

vona . es sem/y:/ gonoz h/y:/rt hoz/y:/aa

hog/y:/ Ioseph ees b/y:/zon/y:/os lett volna

nem gondolhat vala ./ Azonrol z/e-/t

benne . Reea felelween l/y:/ra . wg/y:/

Ber . do . meg wg/y:/ mond . Az okaert

hog/y:/ twgg/y:/a vala az z/y:/z maria mert

alo/y:/tom hog/y:/ el akar/y:/a vala h

nem kellene /y:/d/o’/nek elette senk/y:/nek

35

adn/y:/ t/y:/tkon . hog/y:/ magaat meg

mondan/y:/ . m/y:/g wr isten nem akar

menthesse Mert ha n/y:/lwan el /y:/zte

naa ./ Mert annal k/y:/l k/y:/ volna /y:/e

volna awag/y:/ el hatta volna . t/o’/r

lentend/o’/ : k/y:/ bel ees teleek . zakarias

ween zerent okaat kerd/o’/tteek volna

ban . zent[4] ersebetben . es zent Ian

es azonkeppen k/y:/ n/y:/latkozot volna

/-/usban m/y:/koron az z/y:/z maria ewket

40

az nag/y:/ t/y:/tok /y:/d/o’/nek elette : Aw

meg latogataa[5] hazoknaal Luc j =

ag/y:/ kedeeg az h/y:/tetlen neep nem

Hog/y:/ kedeeg zent Ioseph sem mertte leeg

h/y:/ween . <.>m/y:/nd[1] ewtet m/y:/nd az z/y:/z

/y:/en meg kerden/y:/ az z/y:z mariat . monda

mariat meg k/o’/weztee volna ./ M

t/y:/k az nag/y:/ leelk/y:/ t/y:/zt/o’/letes zemeermes

/y:/nt leen ees hog/y:/ choda teetelee

seghnek oka . m/y:/nt wr istennek z/o’/rzee

45

/-/nek /y:/de/y:/n . meg keenozwan . zeer

seb/o’/l hog/y:/ hallanaa es tanwlnaa meg

n/y:/ew halallal meg /o’/leek az ma

az isten/y:/ k/o’/wettewl /y:/elenet m/y:/at . Es

gass kereztffanak agaboga k/o’/z/o’/t /

m/y:/nd ew akkoron . m/y:/nd m/y:/ k/y:/k hall

/y:/ok mastan m/y:/ndden ketseeg/o’/t el taw

oztatnank m/y:/ z/y:/wnkb/o’/l . annak m/y:/atta