051a Es /y:/me azonnal k/y:/ /o’/tleteek ew zent orcz /-/ara az nag/y:/ isten/y:/ feenesseeg / . k/y:/nek m/y:/ /-/atta ott az he/l”/ meg v/y:/lagosodeek . zent Ioseph /y:/ollehet ffel wchwdeek de maga helyeb/o’/l k/y:/ nem tawozeek : Az z/y:/z ma ria kedeeg ffel ragattateek lelke zerent az zent haromsagnak latasara . es ott m/y:/ndden t/y:/tkokat latwan : m/y:/keppen At/y:/a wr istent/w"/l erek z/y:/leteessel[1] z/y:/letik az ffyw wr isten / zent leelek m/y:/keppen zarmaz/y:/k at/y:/atwl es ff/y:/wtwl / es bel teleek az nag/y:/ eedess Isten/y:/ latasbol m /y:/nden meenn/y:/e/y:/ /y:/ozaggal / /y:/me ke deeg azon zem p/y:/llantasban nag/y:/ isten/y:/ fenesseeggel az eedes Iesus k/y:/ /y:/ewe z/y:/ letween ew z/y:/z an/y:/anak zepl/o’/telen meheeb/o’/l k/y:/nek fenesseegeet/w"/l m/y:/nd az egheez ee/y:/ <..> v/y:/lagossagra fordwla m/y:/nt ha nappal volna . . Da/y:/ka/y:/ ke deeg /y:/ollehet ott akkoron nem volna/-/ /-/nak De az menn/y:/e/y:/ zent Ang/y:/alok valanak da/y:/ka hel/y://o’/t . Az z/y:/z maria nak lelke ees az isten/y:/ latasbol megh bochattateek . es lataa haat elette vag /-//y:/on az eedes kewanatus z/y:/lette / Azon /-/nal reea fordwla es nag/y:/ eedes z/y:/wel leekkel /y:/madaa es k/o’/z/o’/ne ewnek/y:/ mon dwan . Aldot vag/y:/ k/y:/ /y:/ewtteel wr/-/ nak . neweeben . O en <zerelme> t/y:/zt/o’/lend/o’/ wram istenem . es en eedes kewanatus zent[2] ff/y:/am Aldot vag/y:/ k/y:/ /y:/ewttel m/y:/ /-/nden neepeknek . kewansaga . . es reegh/y:/ zent at/y:/a/y:/nknak patriarchaknak pro ffetaknak k/y:/ral/y:/oknak es m/y:/ndden /y:/gazaknak . a/y:/o/y:/tatus varasok / /y:/mad lak azert teeg/o’/det en zentsseeges terem/-/ tem es meg valto istenem[3] . Es halaat[4] adok[5] teeneked ra/y:/tta hog/y:/ eell/y:/en zee gheen zolgalo lean/y:/odat nem wtaltad zyle/w”/l valaztan/y:/[6] . Annak vtanna ffel veween /o’/leeben es nag/y:/ eedes zeretett /-/el bewseeges ken/y:/ hwllatassal . apol gatt/y:/a vala m/y:/ndden tagocchka/y:/t . k/o’/ n/y://o’/rgetween eedes an/y:/a/y:/ bezeeddel hog/y:/ ne s/y:/rnao[7] az zeep Aran/y:/as ff/y:/w M/y:/ert kedeeg h/y:/deg /y:/d/o’/ vala takarga tt/y:/a[8] vala ewtet a”m/y:/ kewes rwhach ka/y:/a[9] vala . . Es le tewee az /y:/ozolban az az/y:/w zeenara az barmok ele/y:/ben hog/y:/ lehellees/o’/kkel meg meleg/o’//y:/teneek Az n/y:/awal/y:/as barmok kedeeg megh   051b Ismerween az ew teremte/y://o’/ket Zent Esa /y:/as proffetanak mondasa zerent Cognouit bos presepe domini sui . Izrael vero me non cognouit ./ es t/y:/zt/o’/sseeg/o’/t teween ew teremt/o’/ wroknak . zolgalnak vala ew/-/ nek/y:/ Azonk/o’/zben Ioseph ees meg er/-/ thween hog/y:/ z/y:/let/o’/t volna az aldot . magzat oda . /y:/ewe . es nag/y:/ lelk/y:/ a/y:/ o/y:/tatossaggal /y:/madaa ewtet zolgalw/-/ an ewnek/y:/ . m/y:/nd ew zent z/y:/le/y:/eewel k/y:/t m/y:/ ees zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ /y:/m adwan . agg/y:/wnk halaat ra/y:/tta ew zent /y:/rgalmassaganak . Harmad tanwsagwnk leezen . arrol m/y:/nemew nag/y:/ halaa adassal tar tozwnk wr istennek es m/y:/nd az zent ha romsagnak : enn/y:/ mondhatatlan isten/y:/ hoz/y:/ank valo /y:/o voltarol . . keg/y:/essegee r/o’/l zent zeretet/y:/r/o’/l . es k/y:/ /y:/elenthetetlen malaztus a/y:/andek/y:/r/o’/l . k/y:/t soha zem nem latot ff/y:/l nem hallot . Sem halan/-/ do embernek elmee/y:/e nem gondolha tot kezdettewl foghwa . . Mert wg/y:/ m ond az zent ewangeliom . Luc ij . azon /y://-/ d/o’/ben valanak paztorok <…>[10] ott azon tartomanban . v/y:/g/y:/azwan ew barom n/y:/a/y:/oknak f/o’/l/o’/tte / k/y:/knek <nek/y:/> meg /y:/eleneek . h/y:/hett/y:/ek hog/y:/ zent Gabriel archang/y:/al . nag/y:/ feenesseeggel mond/-/ wan . . Ne akar/y:/atok feeln/y:/ . /y:/me h/y:/r det/o’/k t/y:/nekt/o’/k nag/y:/ erewmet . k/y:/ leezen m/y:/ndden neepeknek . mert z/y:/let/o’/t ez ma/y:/ napon <.> t/y:/nekt/o’/k[11] Idw/o’/z/o’//y:/tew wr Cristus dauidnak varasaban . es ez annak /y:/eg/y:/e . el menwen : meg tal/-/ all/y:/atok az k/y:/sded z/y:/l/o’/ttet az Iazolban : Hogy ezt meg mondotta volna . azon nal nag/y:/ sok meenn/y:/e/y:/ sereg ang/y:/a lok termeenek az egben . d/y:/cheerwen es mondwan . Gloria inexcelsis deo Et[12] interra pax hominibus bone voluntatis . D/y:/ch/o’/seegh magassagban . az az men/y:/ben wr istennek / es bekeseeg f/o’/ld/o’/n /y:/o akaro embereknek . Azt meg mond/-/ wan ffel meneenek men/y:/orzagban az zent Ang/y:/alok . oda ees d/y:/cheeret/o’/t h/y:/rdetween . Az Iambor paztorok ke deeg . Bethleemben meneenek es azonke ppen meg . az z/y:/z mariat . Ioseph/o’/t es k/y:/sded z/y:/let/o’/t Cristus keralt az /y:/azolban


[1] A harmadik e betoldás a sorközbe, a megfelelő helyre.
[2] A szó jelöletlen marginális betoldás a megfelelő sor elé.
[3] Az n alatt apró lyuk a papíron (vö. 052b/32. sorhoz írt jegyzet).
[4] A harmadik a interlineáris betoldás a szó fölé, a megfelelő helyre.
[5] A k feltehetőleg t-ből alakított betű.
[6] Az /y:/ a-ból javított betű.
[7] Az a y-ból javított betű.
[8] A g k-ból, a t/y:/a betűkapcsolat aa-ból javítva.
[9] A c t-ből javított betű.
[10] Körülbelül öt betűnyi törlés.
[11] A t/y:/ betűkapcsolat h-ból javított.
[12] Az E javított betű.