020a Imaran[1] leezen tan wsagwnk Az harom Cantor Napokon . Wr Iesusban Cristusban zerelmes at/y:/a /-/mff/y:/a/y:/ / wg/y:/ olwastat/y:/k zent paal apos tolnak eegg/y:/k Epistola/y:/aban / m/y:/ndden /y:/raas k/y:/ istent/w”/l awag/y:/ zent malaztnak m/y:/atta leezen es zarmaz/y:/k haznalatus lelk/y:/ tanwsagra : /y:/wsson azert ez/o’/t/o’/kb /-/en m/y:/keppen ez el mwlt napokban le /-/en emlek/o’/zet az wtolso /y:/teelet nek m/y:/ndennemew zeer tartasarol es m/y:/ voltarol : Ha k/y:/ ezeeben vette es tar/-/ /-/tt/y:/a h/y:/z/o’/m istent hog/y:/ sokat haznaal vele : De m/y:/eert sok /y:/d/o’/ bel telween leezen /y:/ewend/o’/re k/y:/t/w”/l ember nem zokot feln/y:/ rettegn/y:/ felette : /y:/ew/y://w”/nk k/o’/zelben : zoll/y:/wnk arrol k/y:/ m/y:/nden naponkeed zemewnk el/o’/t forog / emb ernek twla/y:/don eset/y:/ es halala . k/y:/r/o’/l ez ma/y:/ napon . eell/y:/en lelk/y:/ tanwsag wnk leezen wr isten malaztt/y:/anak segheedseege m/y:/at

Elssew sermo zerdan

Lelk/y:/ tanwsagwnk ertelmeere ez m /-/a/y:/ napon tamad eell/y:/en kerdeesewnk zent /y:/rasbol / M/y:/ oka hog/y:/ wr isten m/y:/ndden embert meg /y:/teel k/y:/walt keeppen ew halalanak /y:/de/y:/n es nem halaztt/y:/a az wtolso k/o’/z/o’/nseeges /y:/teelettre oka tamadhat ez kerdeesnek . elsew . w/g”/ mond az t/o’/rween ken/y:/wben . depe . d iij hog/y:/ wr isten nem teez/o’/n eeg/y:/r/o’/l ket /y:/teelet/o’/t / k/y:/r/o’/l zent Gergel doctor meg wg/y:/ mond vala m/y:/nt ember ennen ez v/y:/lagbol k/y:/ meeg/y:/en oll/y:/an leezen m/y:/nd /o’/r/o’/kkee az az meeg halalanak /y:/de/y:/n el val/y:/k embernek dolga . ha ffel awag/y:/ alaa meeg/y:/en De reea fel /-/elnek doctorok mondwan hog/y:/ /y:/ll/y:/k azt tenn/y:/ wr istennek ew /y:/gassaga ze rent /y:/mez neeg/y:/ okaert . Elezer k/y:/ n/y:/ latkozaasnak okaert : Mert sem/y:/t nem akar wr isten t/y:/tkon tenn/y:/ : m/y:/nt az zent ewangeliomban .[2] meg vag/y:/on /y:/rwan [] Sem/y:/ n/y:/nchen ol t/y:/tok k/y:/ meg ne /y:/e lenn/y:/eek / Embernek kedeeg[3] halala .   020b Koron valo /y:/teelet sokaktwl t/y:/tkon lee zen . Annak okaert vag/y:/on vala[4] k/y:/[5] mastan meg haal . nem twdhatt/y:/aak emberek ha Idw/o’/z/w”/lt awag/y:/ karho zot hanem ha k/y:/walt keppen vala k/y:/nek wr isten meg /y:/elentend/y:/ . De az wtolso /y:/teeletnek nap/y:/aan m /y:/nd ez zeeles v/y:/lagnak elette n/y:/lwan leezen k/y:/ m/y:/eert Idw/o’/z/w”/l awag/y:/ karhoz/y:/k[6] m/y:/nt meg vag/y:/on /y:/rwan Nawm proffeta ken/y:/weenek harmad rezeeben / Masod okaert tell/y:/es f/y:/ze teesnek veghezet/y:/eert[7] / mert embernek ew halala . koron nem f/y:/zethet tell/y:/es sem keent ha gonoz leend . sem d/y:/ch/o’/ seeg/o’/t[8] ha /y:/o leend : Mert . m/y:/ert em ber ketkeppen teezen m/y:/nd /y:/ot m/y:/nd gonozt . test zerent es leelekzerent . De az test halalanak wtanna porraa le zen / sem/y:/ erdem/o’/t nem vehet . m/y:/g nem esmeg ffel tamad . Azert chak az leelek . awag/y:/ er/w”/l awag/y:/ zen/-/ wed / melto leezen azert wtolso /y:/tee letnek bel tell/y:/es/o’/dn/y:/ : hol ott mon no ffeel eeg/y:/etembe d/y:/chek/o’/gg/y:/enek awag/y:/ keenzogg/y:/anak[9] . Harmad okaert . el veegeztelen okoknak bel tell/y:/es/o’/dees/o’/keert / mert twgg/y:/a az wr isten k/y:/nek m/y:/nt m/y:/keppen keel lenn/y:/ . sem/y:/t nem teezen okanaal k/y:/l hog/y:/ m/y:/ndden meg erche sokan es zamtalanon voltanak . vannak leez/-/ nek ees /y:/teelet nap/y:/g[10] k/y:/k sok gon ossaghnak[11] okaat z/o’/rz/o’/tteek ez v/y:/la/-/ gon . sok h/y:/tetlenseeg/o’/ket erethn/o’/ksee g/o’/ket ham/y:/s t/o’/rween/y://o’/ket gonoz zo/-/ kasokat leeltenek es tamaztottanak <k/y:/r/o’/l> k/y:/eert m/y:/nd ennen magok el veztenek es erekkee karhoztanak m/y:/nd ew wtannok valok k/y:/k azonkeppen eeltenek . es elnek De isten/y:/ <...>[12] /y:/gass aag zerent valak/y:/nek gonoz eelete m/y:/at awag/y:/ gonozwl keres/o’/t morha /y:/a m/y:/at tebben karhoznak annewal nag/y:/ob keenn/y:/a leezen annak k/y:/ az gonoz eelet/o’/t leelte . De ez eell/y:/en gonoz k/o’/tel el nem veegeztet/y:/k hanem az wtolso napon m/y:/koron tell/y:/es


[1] A felső margón: ... Ienn/y:/s quatuor tempus ... ...
[2] Az utolsó szó és a pont jelölt marginális betoldás.
[3] A k javítottnak látszik.
[4] A v-n tollpercenet, esetleg más betűnek indult.
[5] Az /y:/ után esetleg megkezdett betű.
[6] Az első k javítottnak látszik.
[7] A z e-ből javított betű.
[8] Az első /o'/ feltehetően e-ből javított.
[9] Az nz betűkapcsolat javított, a z feltehetőleg g-ből.
[10] Az yg betűkapcsolat on-ból javítva.
[11] A h javított, utána megkezdett betű.
[12] A törölt rész esetleges olvasata: ist.