Másod menyegző vasárnap (126)

126a

126b

1

Kerween ewtet . es mondwan . Wr/a-/

Halgathathn/y:/ Wr Istent/w”/l harmak keelnek

az en g/y:/ermek/o//m en hazamnal kez/-/

hoz/y:/aa : ez poklosnak pelda/y:/a zerent / Elezer

/-/weenben fekz/y:/k es gonozwl g/y:/ettre/-/

/y:/gaz h/y:/th : azert mong/y:/a az ewangeliom /

/-/t/y:/k . es monda ewnek/y:/ Iesus en oda

/y:/magg/y:/ vala ewtet / Wg/y:/ mond rola

5

/y:/ew/o//k es megh g/y:/og/y:/o/y:/tom ewtet

zent Iacab apostol : h/y:/th zerent ker/y:/en ha

Es felelween Centurio . monda / Vr/-/

m/y:/t keer . ember[10] sem/y:/t ne ketelk/o’/gg/y:/eek . es adat/y:/k

/-/am nem vag/y:/ok melto hog/y:/ be /y:/ew”

ewnek/y:/ / Masod alazatossaagh : merth

en ha/y:/lokom alaa . De chak[1] mong/y://-/

Wg/y:/ mond . es le esseek elette az feldre .

/-/ad /y:/gheeddel . es megh g/y:/og/y:/wl az

Belch[11] . ken/y:/weenek harm/y:/ncz ewt/o’/d reze/-/

10

en g/y:/ermekem . Mert en ees ember

ben vg/y:/ mond . Az alazatosnak ew /y:/ma/-/

vag/y:/ok hatalmasb alath vettethveen

chaga[12] . az k/o’/d/o’/keth atal hatt/y:/a[13] es meg

Es mondom eegg/y:/knek meen/y:/ el es

nem teer . m/y:/gh nem reea tekent wr Isten .

el meeg/y:/en / a” mas/y:/knak /y:/ew” el es

Harmad a/y:/o/y:/tatoss ken/y:/erghees . merth

el /y:/ew / es en zolgamnak teed azth

Wgy mond . Wram ha akarz . megh t/y:/z

15

es megh teez/y:/ . Halwan azerth Iesus

/-/to/y:/thatz enghemet : Merth felette kellem

chodalkodeek[2] ra/y:/tta . es ewtet k/o//we/-/

/-/etes wr Istennek es embernek /y:/dwesseeghes[14]

t/o//knek monda B/y:/zon mondom

m/y:/koron ember m/y:/ndden <mynd> z/y:/ksseegh

t/y:/nektek nem leelttem enn/y:/ h/y:/tet

eben wr Istennek akaratt/y:/a alaa vet/y:/

Izraelben[3] Mondom kedeegh t/y:/ne

az ew akaratt/y:/at / mondwan . vala m/-/

20

/-/ktek hog/y:/ sokak /y:/ewnek nap kel/-/

/-//y:/nt wr Istennek kellemetes / es m/y:/nth

/-/ettr/o//l es nap n/y:/wgattrol es le te/-/

ew felsseeghe akar/y:/a wg/y:/ leg/y:/en

/-/lepednek Abrahannal[4] es /y:/saak

Masod tanwsaagh . hog/y:/ x/p-/us Iesus

kal es Iacobbal menn/y:/eknek or/-/

az heg/y:/r/o’/l le zalla az zeghen nepekhez .

zagaban[5] az orzaghnak kedeegh f/y://-/

lelek zerent[15] ertet/y:/k ra/y:/tta . ew Istensseegheenek

25

/-/a/y:/ k/y:/we vettethnek az k/y:/lsew seteth/-/

hoz/y:/ank valo nag/y:/ k/y:/wansaga . es alaza/-/

/-/seeghekre ott leezen syralom . es fog/-/

/-/tossaga : k/y:/nek m/y:/atta zalla le men/y://-/

/-/aknak ch/y:/korgatas/y:/[6] Es monda Iesus

b/o’/l . ez v/y:/laghnak /y:/dwesseegheerth : z/y:/leth

Centurionak meen/y:/ el . es m/y:/keppen[7]

/-/ween . zenwedween es hallotta/y:/bol fel

h/y:/tted leg/y:/en teeneked . Es megh g/y://-/

tamadwan / k/y:/nek m/y:/atta ew zent att/y:/at

30

/-/og/y:/wla a” g/y:/ermek azon horaban

megh engheztelee m/y:/ erett/w”/nk

Ez ma/y:/ Zenth ewangeliombol harom /y:/eles

Harmad tanwsaagh . az g/y:/ermeknek

tanwsagot vehet/w”/nk Elezer az poklosnak

meg g/y:/og/y:/o/y:/tassa / . Mert k/y:/ vag/y:/on ez .

megh t/y:/ztwlassabol : Masodzer . Iesusnak az he

v/y:/lagon k/y:/ ew /y:/ff/y:/wsagaat t/y:/ztan meg

g/y:/r/o’/l valo le zallassabol . harmadzer . az g/-/

tarthassa . Akkoron b/y:/zon/y:/awal az pokol/-/

35

/-//y:/ermeknek megh g/y:/og/y:/o/y:/tassabol ./ K/y:/keth

bel/y:/ erdegh es nag/y:/obban keseerth embert

mastan es . teezen wr Isten lelek zerenth

m/y:/glen /y:/f/y:/w[16] . g/y:/enghe es ha/y:/lando

Zenth Remegius doctornak mondasa zerent

m/y:/nd /y:/ora m/y:/nd gonozra . Akoron . t/o’/r/y:/

az pokloson ertet/y:/k m/y:/ndden b/y:/nes ember

megh az /y:/ff/y:/wsaghnak zeepssegheet . ez

merth m/y:/nden halos b/y:/nnel megh zern/y://-/

v/y:/laghnak hangossagawal : Akoron zeple

40

/-//w”/l es el valtoz/y:/k ew z/y:/neben : az zenth

/-/se/y:/t/y:/ megh ew genghesseeg<..>eenek v/y:/ragaat[17] k/y:/lemb k/y://-/

haromsaghnak zent z/y:/neere teremtet lelek

lemb ez v/y:/lag/y:/ fa/y:/talansagokkal / Akoron

k/y:/b/o’/l k/y:/lemben meg nem t/y:/ztwlhat : ha/-/

ha/y:/tt/y:/a el ew /y:/dwesseegheenek vtarol /

nem chak[8] nag/y:/[9] ken/y:/ergheessel . es essed/o’/zee/-/

m/y:/glen ha/y:/lando[18] m/y:/ndden gonoz zo/-/

/-/ssel m/y:/keppen ez poklos teen : Wg/y:/ mond

/-/kasra ./ mert /y:/ol twgg/y:/a hog/y:/ ha az /y:/ff/-/

45

eett Origenes doctor / Ha k/y:/ meg akar

/y:/wsaghnak er/o’/sseegheet[19] meg foghatang/y:/a

az gonozwl aggott veenseeghet hamarab

el vezt/y:/ / Err/o//l mon/g”/a zent agoston do/-/

/-/ctor . Bodoghtalan ember az . k/y:/ ew /y:/ff/y:/w

saganak v/y:/ragaat erdeghnek agg/y:/a es

50

veenseegheenek sepr/w”//y:/eet Istennek . De senk/y:/

azert kethseeghben ne esseek : mert m/y:/nden