049a Bel/y:/ [1] Zent Alazatossagra bochataa enne/-/ /-/n magaat / Elezer Nem emberek ellen De /y:/nkaab emberekert : Masodzor ember /-/seegnek ffel vetee/y:/glen / harmadzor em bereknek alatta ./ zent dauid proffetanak mondasa zerent . ps/o/ xxj En kedeeg feer/o’/g vag/y:/ok es nem ember : O nag/y:/ meel /-/seeges alazatossagot . m/y:/koron / az aldot isten m/y:/nddennel ffeell/y:/eb valo volna ./ Az ang/y:/al/y:/ termeezetnel alaab zalla . dd ps/o/ viij minuisti eum ab angelis / Annak alatta az ember/y:/ termeezet vag/y:/on De /y:/me azt ees alaab haladaa . . zent pal ad ph/y:/ ij . Qui cum in forma dei esset etcetera . Annak alatta keen vag/y:/on vbi supra idem obediens vsque ad mortem crucis . Annak alatta . b/y:/n vag/y:/on / ennek twla/y:/donsagaat ffel nem vewee . m/y:/ ert isten b/y:/nt nem tehet . mert azb/y:/n teetel erdegh/y:/ termeezet . k/y:/ Istenben n/y:/nchen / k/y:/r/o’/l wg/y:/ mond zent Agoston O ember/y:/ allat . tekeench meg m/y:/t zen/-/ ved/o’/t te eretted az Cristus Iesus . /y:/smerd meg az nag/y:/ alazatussagnak twdoma n/y:/aat O m/y:/nemew keweelseeg vyga zttathat/y:/k meg . ha az isten ff/y:/anak alazatossagawal bel nem k/o’/t/o’/zteten d/y:/k . k/y:/ert nag/y:/ halaa adassal tartoz wnk ew zent /y:/rgalmanak zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ / Masod oka m/y:/ert eell/y:/ en alazatossagnak wtan es zemeel /y:/eben /y:/ewe . leen m/y:/nekewnk bator sagnak es keg/y:/esseegnek forma/y:/a / Err/o’/l mondaa x/p-/s[2] zent dauid proffetanak za/y:/a atal . ps/o/ . xxj[3] Vadam et annunciabo[4] fratribus meis nomen tuum . En zent at/y:/am el meeg/y:/ek es meg /y:/elent/o’/m az en at/y:/amff/y:/a/y:/nak az te newedet . twdn/y:/a /y:/ll/y:/k az h/y:/w kereztt/y:/eneknek . Ha ke deeg wr istennek zent ff/y:/a ew nag/y:/ k/y:/ral/y:/ hatalmas felsseege zerent /y:/e /-/wt volna ez v/y:/lagra : ez ember/y:/ g/y:/arlosaag m/y:/keppen ffeerk/o’/zhet/o’/t vol /-/na ele/y:/ben . Ha nag/y:/ /y:/gassaga zer/-/ /-/ent / k/y:/ menek/o’/dhet/o’/t volna megh b/y:/ne zerent valo keen zenwedeest/w”/l Ha kedeeg az nag/y:/ meenn/y:/e/y:/ wdwar /-/a zerent zallot volna le hoz/y:/ank   049b K/y:/ nem zeeg/y:/enl/o’/t volna chak hoz/y:/aa ees menn/y:/ : Lassatok azert az ew nag/y:/ hoz/y:/ank valo keg/y:/elmes z/y:/l/y:/g segheet /y:/me wg/y:/ z/y:/leteek hog/y:/ az na/g”/ alazatussagnak m/y:/atta el en/y:/eztee az . ew k/y:/ral/y:/ hatalmassagaat : Igassagaat eegg/y:/eg/y:/ew germekseegnek zemeel/y:/e alaa n/y:/omaa . k/y:/ senk/y:/t nem twd megh[5] serten/y:/ Sem bozzwt allan/y:/ : Az mee nn/y:/e/y:/ zent wdwart . az zamarnak . es /o’/k/o’/rnek valtaa el . hog/y:/ ne feelne ne rettegne . Es zegenlene m/y:/koron akarnaa ele/y:/ben feerk/o’/zn/y:/ / O nag/y:/ isten/y:/ b/o’/lccheseeg . es keg/y:/es /y:/rgalmassag . Harmad oka[6] . m/y:/ert ell/y:/en k/y:/sded germeknek zemel/y:/eeben /y:/ewe . mond/-/ at/y:/k hamarsagus engheztelees . mert /y:/me latt/y:/ok hog/y:/ az apro germ/o’/k/o’/k ha meg veretnek awag/y:/ meg sertet/-/ nek : k/y:/sded a/y:/andekkal meg enghez/-/ teltheteenek[7] Azonkeppen wrwnk Iesus Cristus ees . mert akar meel nag/y:/ b/y:/nes leeg/y:/en ees chak hoz/y:/aa ter/y:/en el hag/y:/wan gonossagaat hamar megh enghed . zent Esa/y:/as proffeta mondasa zerent . [] Teer/y:/ hoz/y:/am es en hoz/y:/am fogadlak teeg/o’/d . isten zool az bynes embernek . k/y:/r/o’/l eell/y:/en . peldat talalwnk . Vala eg/y:/ bodogtalan azz /-/on/y:/allat . k/y:/ ew /y:/de/y:/eet gonossagban fog/y:/lalta vala el . . m/y:/koron magaban tert volna . lataa haat ketsseegnek ka pw/y:/an vag/y:/on . mert istennek /y:/gaz /y:/teelet/y:/t gondolwan . meltonak /y:/teel/y:/ vala magaat pokolnak keenn/y:/ara . Ha m/y:/koron ter/o’//y:/t/y:/ vala gondolatt/y:/aat az meenn/y:/e/y:/[8] parad/y:/chomnak d/y:/ch/o’/ segeere . oda meltatlannak twgg/y:/a vala . ew sok b/y:/ne/y:/nek m/y:/atta / Ha kedeeg Cristus Iesusnak zent keenn/y:/aat halalaat latt/y:/a vala nag/y:/ halalatlansagaat . M/y:/koron /y:/maran k/o’/zel volna hog/y:/ ket seegnek hababan el mer/w"/lne / Ezeeben /y:/wta Cristusnak . k/y:/sded germekseege mert az apro germ/o’/k/o’/k hamar megh engednek . Ottan le esween keeree wr Iesust ew germeksegeert[9] /y:/rgalmazn/y:/ Es azonnal erdemle men/y:/b/o’/l zozatot


[1] A felső margón, középen rubrummal az ívfüzet száma: 5.
[2] A szó jelölt interlineáris betoldás.
[3] A locus jelölt marginális betoldás.
[4] Az nn betűkapcsolatnak eggyel több betűszára van.
[5] Az m n-ből alakított betű, a gh betűkapcsolat m-ből alakítva. A szóközt az előző szó után ferde vonás jelzi.
[6] A sor elején és a következő oldalakon számos későbbi kéztől származó fekete tintás bejegyzés: X jellel történő kiemelések.
[7] A hatodik e t-ből javított betű.
[8] Az nn betűkapcsolatnak eggyel több szára van.
[9] Az e javított betűnek látszik.