Karácson hajnal (051)

051a

051b

1

Es /y:/me azonnal k/y:/ /o’/tleteek[1] ew zent orcz

Ismerween az ew teremte/y://o’/ket Zent Esa

/-/ara az nag/y:/ isten/y:/ feenesseeg / k/y:/nek m/y:/

/y:/as proffetanak mondasa zerent[14] Cognouit

/-/atta ott az he/l"/ meg v/y:/lagosodeek . zent

bos presepe domini sui . Izrael vero me

Ioseph /y:/ollehet ffel wchwdeek de maga

non cognouit ./ es t/y:/zt/o’/sseeg/o’/t teween ew

5

helyeb/o’/l k/y:/ nem tawozeek : Az z/y:/z ma

teremt/o’/ wroknak . zolgalnak vala ew/-/

ria kedeeg ffel ragattateek lelke zerent

nek/y:/ Azonk/o’/zben Ioseph ees meg er/-/

az zent haromsagnak latasara[2] . es ott

thween hog/y:/ z/y:/let/o’/t volna az aldot .

m/y:/ndden t/y:/tkokat latwan : m/y:/keppen

magzat oda . /y:/ewe . es nag/y:/ lelk/y:/ a/y:/

At/y:/a wr istent/w"/l erek z/y:/leteessel[3] z/y:/letik[4]

o/y:/tatossaggal /y:/madaa ewtet zolgalw/-/

10

az ffyw wr isten / zent leelek m/y:/keppen

an ewnek/y:/ . m/y:/nd ew zent z/y:/le/y:/eewel

zarmaz/y:/k at/y:/atwl es ff/y:/wtwl / es bel

k/y:/t m/y:/ ees zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ /y:/m

teleek az nag/y:/ eedess Isten/y:/ latasbol m

adwan . agg/y:/wnk halaat ra/y:/tta ew

/y:/nden meenn/y:/e/y:/ /y:/ozaggal / /y:/me ke

zent /y:/rgalmassaganak .

deeg azon zem p/y:/llantasban nag/y:/ isten/y:/

Harmad tanwsagwnk leezen .

15

fenesseeggel az eedes Iesus k/y:/ /y:/ewe z/y:/

arrol m/y:/nemew nag/y:/ halaa adassal tar

letween ew z/y:/z an/y:/anak zepl/o’/telen

tozwnk wr istennek es m/y:/nd az zent ha

meheeb/o’/l k/y:/nek fenesseegeet/w"/l m/y:/nd

romsagnak : enn/y:/ mondhatatlan isten/y:/

az egheez ee/y:/ <..> v/y:/lagossagra fordwla

hoz/y:/ank valo /y:/o voltarol . . keg/y:/essegee

m/y:/nt ha nappal volna . . Da/y:/ka/y:/ ke

r/o’/l zent zeretet/y:/r/o’/l . es k/y:/ /y:/elenthetetlen

20

deeg /y:/ollehet ott akkoron nem volna/-/

malaztus a/y:/andek/y:/r/o’/l . k/y:/t soha zem

/-/nak De az menn/y:/e/y:/ zent Ang/y:/alok

nem latot ff/y:/l nem hallot . Sem halan/-/

valanak da/y:/ka hel/y://o’/t . Az z/y:/z maria

do embernek elmee/y:/e nem gondolha

nak lelke ees az isten/y:/ latasbol megh

tot kezdettewl foghwa . . Mert wg/y:/ m

bochattateek . es lataa haat elette vag

ond az zent ewangeliom . Luc ij . azon /y://-/

25

/-//y:/on az eedes kewanatus z/y:/lette / Azon

d/o’/ben valanak paztorok <…>[15] ott azon

/-/nal reea fordwla es nag/y:/ eedes z/y:/wel

tartomanban . v/y:/g/y:/azwan ew barom

leekkel[5] /y:/madaa es k/o’/z/o’/ne ewnek/y:/ mon

n/y:/a/y:/oknak f/o’/l/o’/tte / k/y:/knek <nek/y:/> meg

dwan . Aldot vag/y:/ k/y:/ /y:/ewtteel wr/-/

/y:/eleneek . h/y:/hett/y:/ek hog/y:/ zent Gabriel

nak . neweeben . O en <zerelme> t/y:/zt/o’/lend/o’/

archang/y:/al . nag/y:/ feenesseeggel mond/-/

30

wram istenem . es en eedes kewanatus

wan . . Ne akar/y:/atok feeln/y:/ . /y:/me h/y:/r

zent[6] ff/y:/am Aldot vag/y:/ k/y:/ /y:/ewttel m/y:/

det/o’/k t/y:/nekt/o’/k nag/y:/ erewmet . k/y:/ leezen

/-/nden neepeknek . kewansaga . . es reegh/y:/

m/y:/ndden neepeknek . mert z/y:/let/o’/t ez

zent at/y:/a/y:/nknak patriarchaknak pro

ma/y:/ napon <.> t/y:/nekt/o’/k[16] Idw/o’/z/o’//y:/tew

ffetaknak k/y:/ral/y:/oknak es m/y:/ndden

wr Cristus dauidnak varasaban . es

35

/y:/gazaknak . a/y:/o/y:/tatus varasok / /y:/mad

ez annak /y:/eg/y:/e . el menwen : meg tal/-/

lak azert teeg/o’/det en zentsseeges terem/-/

all/y:/atok az k/y:/sded z/y:/l/o’/ttet az Iazolban :

tem es meg valto istenem[7] . Es halaat[8]

Hogy ezt meg mondotta volna . azon

adok[9] teeneked ra/y:/tta hog/y:/ eell/y:/en zee

nal nag/y:/ sok meenn/y:/e/y:/ sereg ang/y:/a

gheen zolgalo lean/y:/odat nem wtaltad

lok termeenek az egben . d/y:/cheerwen

40

zyle/w"/l valaztan/y:/[10] . Annak vtanna ffel

es mondwan . Gloria inexcelsis deo

veween /o’/leeben es nag/y:/ eedes zeretett

Et[17] interra pax hominibus bone voluntatis .

/-/el bewseeges ken/y:/ hwllatassal . apol

D/y:/ch/o’/seegh magassagban . az az men/y:/ben

gatt/y:/a vala m/y:/ndden tagocchka/y:/t . k/o’/

wr istennek / es bekeseeg f/o’/ld/o’/n /y:/o

n/y://o’/rgetween eedes an/y:/a/y:/ bezeeddel

akaro embereknek . Azt meg mond/-/

45

hog/y:/ ne s/y:/rnao[11] az zeep Aran/y:/as ff/y:/w

wan ffel meneenek men/y:/orzagban

M/y:/ert kedeeg h/y:/deg /y:/d/o’/ vala takarga

az zent Ang/y:/alok <.>oda ees d/y:/cheeret/o’/t

tt/y:/a[12] vala ewtet a"m/y:/ kewes rwhach

h/y:/rdetween . Az Iambor paztorok ke

ka/y:/a[13] vala . . Es le tewee az /y:/ozolban

deeg . Bethleemben meneenek es azonke

az az/y:/w zeenara az barmok ele/y:/ben

ppen meg . az z/y:/z mariat . Ioseph/o’/t es

50

hog/y:/ lehellees/o’/kkel meg meleg/o’//y:/teneek

k/y:/sded z/y:/let/o’/t Cristus keralt az /y:/azolban

Az n/y:/awal/y:/as barmok kedeeg megh