Kántor-szombat [Sabbato ieiunii quattuor temporum]

033a

Ps/o/ xxxiij Mors Peccatorum Pessima . Az

b/y:/neseknek halala vezedelmes . Oh

teremt/o’/ wr isten kynek <..l> /y:/teelet/y:/ el/o’/l

senk/y:/ el nem fwthat : m/y:/nt leezen

dolgok azoknak . k/y:/k nem hog/y:/ zent

zeretetnel k/y:/l De annak felette nag/y:/

at/y:/aff/y:/w/y:/ /y:/r/y:/gseegben . n/y:/lwan va

lo haragossagban : vezedelmes bozzw al

/-/lasban . es nemeell/y:/ek meeg halalok

nak ora/y:/a koron sem bochatnak elle

nek veet/o’/tteknek . es azonkeppen mw

lnak k/y:/we / /y:/ollehet en nem /y:/teel/o’/m

De ha m/y:/nt hall/y:/ok az zent /y:/rast . fee

lelmes wtra mennek . . Harmad z/y:/k

seeges dolog az wtolso keez/w”/lettre lel

k/y:/ /y:/ozagus dolgoknak b/y:/zon/y:/wlasa

az az . hog/y:/ /y:/o . m/y:/welk/o’/det/o’/kben lee/g”/en

foglalatus : Azert mondaa wrwnk

Iesus . Awag/y:/ Innep napon : k/y:/t par

ancholat alat meg keel /y:/llen/y:/ . m/y:/

/-/ndden mwkanaal k/y:/l . k/y:/n azt akar

ya k/y:/ /y:/elenten/y:/ hog/y:/ ember ew

halala nap/y:/aat ne . var/y:/a restseeg

gel twn/y:/asaggal . De awag/y:/ /y:/o m/y:/

welk/o’/detben awag/y:/ penitencia tar/-/

tasban leeg/y:/en foglalatus . hog/y:/ wr

istennek kellemetes eeletben t/o’/rteen

nyeek ez v/y:/lagbol k/y:/we hordozasa

Arrol mondaa . b/o’/lch Sa/p-/[1] iiij Az /y:/g

az eeletew ember akar m/y:/ffele ha

lallal veetesseek el/o’/l . koronkeed h/y://y:/e

delemben leezen . M/y:/nden ember

azert meg otalmaz/y:/a magaat /y:/tee

lettewl : ha k/y:/ Idwez/w”/l awag/y:/ kar

hoz/y:/k m/y:/koron k/y:/lemb k/y:/lemb bete

g/o’/kt/w”/l k/y:/lemb k/y:/lemb . /y:/eg/y:/eket laat

lenn/y:/ halalaanak /y:/de/y:/n : Hanem

ha wr isten n/y:/lwan meg /y:/elenten

d/y:/ vala k/y:/nek Idweseegeet awag/y:/

karhozatt/y:/aat De en tanachommal

k/y:/ m/y:/nd ennen magarol v/y:/sell/y:/en

gondot . es ha ez . fel/w”/l meg mond

/-/ot /y:/ozagokkal valo keezewlet benne

leend . b/y:/zodalma lehet hog/y:/ /y:/o es

Idwesseeges halala lezen . k/y:/t m/y:/n

denewnknek . zent Istenewnk es ew

aldot ff/y:/a Cristus k/y:/ralwnk ew zent

malaztt/y:/anak . es zent lelkeenek m/y:/atta