Karácson nagymisén (115)

115a

115b

1

Karachonba . vij[1] .

Ew Isten att/y:/anaal volth : M/y:/keppen haat[24]

Mo/y:/ses elsew kenyween<.>ek elsew

lehetett hog/y:/ az zepletelen z/y:/z marianak

Capitulomaban[2] . Monda Isten . lee/g”/en

meeheeben /y:/e/y://y:/en . fo<.>gantasseek[25] es

v/y:/lagossaagh . ha mondotta . k/y:/ m/y:/ath

zylesseek[26] . Azerth az f/y:/wnak keth reeze

5

mondotta : az ew zent /y:/ghee/y:/enek m/y:/atta

vag/y:/on . eegg/y:/k ew att/y:/anaal . masod/-/

mondotta . leg/y:/en : az az teremtesseek<s>[3] .

/-//y:/k ew ann/y:/anaal / Meel/y:/ dolgoth

Wg/y:/ mond azerth zent agoston doctor

ha k/y:/ mernee mondan/y:/ es h/y:/nn/y:/e[27]

Tekeench[4] meg wr Istennek tanachaath[5] .

n/y:/lwan valo erethnekseegh[28] volna[29] De ho/g”/

az az m/y:/ wrwnk Iesusth x/p-/usth : <…>[6]

wr Istennek b/y:/zonsaggal valo ff/y:/a le/-/

10

at/y:/a wr Istennek /y:/ghee/y:/eet : Tekeench[7]

g/y:/en wg/y:/ mond : zenth /y:/sa/y:/as /p///p-/tha rola / at/y:/a istennek kepeeben[30]

megh meen/y:/nek feldnek faragasaath

men<.>n/y:/eth[31] es f/o’/ldet[32] en t/o’/lt/o’/k[33] be[34] : Ha

es teremteeseeth . es meg[8] /y:/smer/o’/d[9] az /y:/ghee/-/

azerth eeg/y:/ebeknek er/o//th[35] adok z/y:/letees/-/

/-/nek[10] m/y:/ voltaat[11] . nag/y:/ voltaat . k/y:/ m/y:/at

/-/re hog/y:/ z/y:/ll/y:/enek es zaporogg/y:/anak

eell/y:/en nag/y:/ dolgok lettenek : Tekeench[12]

Nem de[36] en meddew leezek ee : awag/y:/

15

megh nappnak holdnak feenesseegheet

nem z/y:/l/o//k ee : Hogy kedeegh wr Ist

meen/y:/nek eekesseegheet . feldnek . ter/-/

/-/ennek azon ff/y:/a leeg/y:/en / az z/y:/z ma/-/

/-/m/,o”/sseegheet / /y:/d/,o”/nek fol/y:/asaath / vetem/-/

rianak ff/y:/a ees . wg/y:/ mond azon /p///p-/ta

/-/eennek zaporasagaat ./. m/y:/th zaporo/y:/tok

rola . mas hel/y:/en[37] : G/y:/ermek z/y:/leteek

teeb[13] bezeedet ha m/y:/nden teremteth allatoknak[14]

m/y:/nek/w”/nk es f/y:/w adateek m/y:/ne/-/

20

zer tartas/y:/th el/o//we forgathnaam chodal/-/

/-/k/w”/nk : k/y:/nek b/y:/rodalma ew vallan

kozneek[15] ra/y:/tta m/y:/ndden elme / m/y:/ne/-/

vag/y:/on . es h/y:/wattat/y:/k ewnek/y:/ newe

/-/mew az /y:/ghe k/y:/ m/y:/ath lettenek m/y:/nd

emanuel . az az wel/w”/nk lakozo /y:/sten /

ezek . vala m/y:/th embernek z/y:/we / zeme

bekeseeghnek fe/y:/edelme . /y:/rwendew v/y://-/

es elmee/y:/e bel[16] foghath : m/y:/nd az /y:/ghe

/-/laghnak att/y:/a : . meel/y:/ /y:/gheekben az z/e-/t

25

/-/nek m/y:/atta lettek / Azon[17] /y:/gheenek

/p///p-/tha n/y:/lwan k/y:/ /y:/elent/y:/ . hog/y:/ azon

m/y:/atta lettenek az mee/n-/n/y:/e/y:/ zenth an/-/

eeg/y:/ felsseeghes wr Isten z/y:/let/o’/t[38] ez v/y://-/

/-/g/y:/alok[18] ees Archang/y:/alok . hatalmas . an/-/

/-/lagra / az z/y:/z marianak mehet/w”/l[39] . k/y:/

/-/g/y:/alok . zekess ang/y:/alok . wralkodoo ang

meennyet[40] feldet[41] teremttette / sem/y:/b/,o”/l

/-//y:/alok paranczolo angyalok / Towabbaa

k/y:/r/o//l n/y:/lwabban emlek/o’/z/y:/k zenth Ianos

30

azon /y:/gheenek m/y:/atta lettenek m/y:/nde/-/

latassaarol valo ken/y:/nek elsew reezeeben[42] .

/-/nek . M/y:/nd ezekb/o//l /y:/smerhet/y:/ megh m/-/

mondwan Idweze/y:/tenknek keeppeeben .

/-//y:/nden ember . m/y:/nemw leg/y:/en az /y:/ghe

En vag/y:/ok alffa es o : kezdet es veeghe/-/

k/y:/ m/y:/at lettenek eell/y:/en nag/y:/ es cho/-/

/-/zeth . En vag/y:/ok /y:/esseenek g/y://o’/kere[43] / es

/-/dalatos[19] dolgok : Ez azerth . az /y:/ghe k/y://-/

dauidnak nemzete[44] / wg/y:/[45] m/y:/nt<.>[46] azth

35

r/o//l emlek/o//z/y:/k zenth Ianos ewangelista

mag/y:/araznaa . En vag/y:/ok az eg/y:/ Isten .

kezdethben vala /y:/ghe / ha koronkeed volt

k/y:/nek sem kezdete . sem veeghe n/y:/nchen[47]

es k/y:/nek kezdet/y:/ n/y:/nczen . haat veeghe

k/y:/ ez halando embersseeghet[48] ream veem

/-/zet/y:/ es n/y:/nchen[20] / Sem teremtet/o//th . ha

/y:/esseenek es dauidnak nemzeteeb/o//l[49]

m/y:/ndenek ew m/y:/atta teremtettenek .

es ez v/y:/lagon magamat latandowaa

40

M/y:/th mond wr Istennek zent /y:/ghe/-/

/-/teem . embereknek /y:/dwesseegheerth .

/-//y:/e az az . zenth ff/y:/a wrwnk Iesus

Wg/y:/ mond towabbaa az zenth

az zenth ewangeliomba . ezen zenth

ewangeliom : M/y:/ndenek ew m/y:/atta

Ianos /y:/rtha megh . ken/y:/weenek n/y:/olcz/-/

leenek : eeth nag/y:/ sok erethnekeknek ell

/-/ad Capitulomaban : B/y:/zon B/y:/zon m/o-//-/

/-/ene alla . az zenth ewangelista . k/y:/k az

45

/-/dom t/y:/nektek . m/y:/nek elette Abraham

volna[21] . en vag/y:/ok[22] / DE mondhathnaa

vala k/y:/ . ha az Istennek zent ff/y:/a

es /y:/ghe/y:/e koronkeed el valhatathlan

ew keg/y:/elmes zent isten attyatwl es

50

koronkeed[23]