Kántor-szombat (030)

030a

030b

1

Ewangeliom

Wg/y:/ mond / azon er/w"/lnek v/y:/gadnak m

M/y:/ert ez ma/y:/ zent ewangeliomot[1] ez /y:/ew

/y:/koron gonozt tehetnek . eeg/y:/ /y:/eg/y:/e azert

end/o’/ vasarnapon ees eenekl/y:/ an/y:/az/e-/t

m/y:/koron ez v/y:/lagon eell/y:/en gonozsagokat

eg/y:/haaz . nem z/y:/kseeg eett bewt/w"/ zerent

latandwnk . De ha ez b/y:/zon k/y:/wel tell/y:/es

5

meg /y:/rn/y:/a sem helt awag/y:/ /y:/d/o’/t vele

ez v/y:/laag haat h/y:/hett/y:/ek hog/y:/ awag/y:/

foglaln/y:/ =

el /y:/ewt / awag/y:/ ezennel el keel /y:/ewn/y:/

Megh lathwan azert Zerelmes at/y:/amff/y:/

mert /y:/me n/y:/lwan latt/y:/ok hog/y:/ sem/y:/

a/y:/ / es meg erthween . m/y:/nd az zent Ep

emendacio ez v/y:/lagon nem leezen De m/-/

istolanak . m/y:/nd az zent ewangeliomnak

/y:/g towaab towab . gonozbak leeznek em/-/

10

lelk/y:/ es bewt/w"/zerent valo ertelmeet .

berek . Masod n/y:/lwan valo /y:/eg/y:/e

nag/y:/ sok /y:/o tanwsagokat talalwnk

hog/y:/ kezenseeges haborwsagnak es had/-/

ew benn/o’/k[2] m/y:/nd mastan/y:/ /y:/d/o’/re m/y://-/

akozasnak /y:/de/y:/n keel el /y:/ewn/y:/ : m/y:/koron

/-/nd /y:/ewend/o’/re /y:/d/o’/re / m/y:/wel hog/y:/ az

sem/y:/nemew bekeseeg nem leezen ez v/y:/

zent epistolaban bodogsagus zent paal

lagon . Math xxiiij Neep neepre tamad[7] Es orzag

15

apostol . emlek/o’/z/y:/k az vezedelmes Anti

orzagra t/o’/r / mert wg/y:/ vag/y:/on meg

cristusnak /y:/ewetel/y:/r/o’/l : Az zent ewa

/y:/rwan Apok ij hog/y:/ Az pokol bel/y:/ Sa

geliom kedeeg wr Iesus Cristusnak els

than az fogssagbol es k/o’/telb/o’/l . k/y:/wel wr

/-/ew ez v/y:/lagra /y:/ewetel/y:/nek /y:/de/y:/r/o’/l

isten ewtet awag/y:/[8] wr istennek akaratt/y:/abol

Annak okaert egg/y:/knek mas/y:/knak

zent M/y:/hal Archang/y:/al meg k/o’/t/o’/zte

20

n/y:/lwabban valo ertelmeere harom

volt ezer eztendeeg . meg odoztat/y:/k es

rend bel/y:/ tanwsagwnk leezen r/y:/w/y:/

ez v/y:/lagra /y:/ew ez v/y:/lagot meg hab

ded/o’/n . doctoroknak mag/y:/arazatt/y:/ok

oro/y:/tan/y:/ / k/y:/t /y:/maran h/y:/z/w"/nk es

zerent az zent /y:/rasbol

hallwnk bel tell/y:/es/o’/d/o’/tnek lenn/y:/ / Azert

Elssew tanwsagwnk leezen[3] ar

vag/y:/on enn/y:/ vezedelem ez v/y:/lagon .

25

/-/rol . m/y:/nemew /y:/egekb/o’/l /y:/smertet/y:/k

Harmad n/y:/lwan valo /y:/eg/y:/e / mert

megh . Anticristusnak hamar valo ye

nag/y:/ ehseegnek[9] /y:/de/y:/n /y:/ew el / k/y:/r/o’/l

wetel/y:/ Doctoroknak mondasokban wg/y:/

az zent ewangeliom Luc . xj wg/y:/ mond

talall/y:/ok hog/y:/ addeeg az wtolso /y:/teelettre

M/y:/nden orzag . ew magaban meg oz/-/

Cristus el nem /y:/ew<.> Sem ez v/y:/laagh

olwan el pwztwl . ezeket latt/y:/ok m

30

el nem veegez/y:/k . m/y:/g[4] nem Anticristusnak[5]

astan n/y:/lwan lenn/y:/ : mert /y:/me sem

el keel /y:/ewn/y:/ / k/y:/t nag/y:/ sok /y:/rassal m

zanthatnak sem vethetnek k/y:/ert el keel

eg byzon/y:/o/y:/thatwnk / wg/y:/ vag/y:/on meg

fog/y:/atkozn/y:/ok embereknek / ozlast kedeeg

/y:/rwan Daniel proffeta ken/y:/weenek viij

es zakadozast eg/y:/ mastwl m/y:/nd<…>[10] ez zee

rezeeben M/y:/koron ez v/y:/lagnak alnoksa

les v/y:/lagon n/y:/lwan latwnk /

35

gh/y:/ meg sokaswlannak akkoron tamad

Neeg/y:/ed n/y:/lwan valo /y:/eg/y:/e . mert

eeg/y:/ zeeg/y:/entelen k/y:/ral az az m/y:/ndden

zenetlen valo d/o’/gh halaal /y:/de/y:/n

gonossaggal tell/y:/es . k/y:/t mag/y:/araznak le

keel el /y:/ewn/y:/ : ezt ees m/y:/ndden orza

nn/y:/ Anticristusnak / Meg wg/y:/ mond Osee

kon keed n/y:/lwan latwnk hallwnk w/-/

iij hog/y:/ Anticristusnak /y:/ewetel/y:/ koron .[6]

ralkodn/y:/ =

40

felette /y:/ghen el beew/o’/l ez v/y:/lagon . az

Ewt/o’/d /y:/eg/y:/e . mert nag/y:/ sok orzagok

gonoz g/y:/lkossaag . ragadozaas . fesweenseeg

el /y:/deg/o’/newlnek Roma/y:/ b/y:/rodalomt/-/

keweelseeg . f/o’/rt/o’/zetnek wndoksaga / es

/-/wl ij Tessalo/n-/ ij . Ezt ees mastan/y:/

vala k/y:/ teb gonossagot tehet az d/y:/cheeretes

/y:/d/o’/ben n/y:/lwan hall/y:/ok lenn/y:/

leezen . Item Math xxiiij meg wg mond

Hatod /y:/eg/y:/e / mert akkoron eretneksee

45

az zent ewangeliom / El bew/o’/l az alnok

g/o’/k tamadnak an/y:/azent eg/y:/hazban

saag es meg h/y:/deg/w"/l sokakban az zent

es el zakadnak Roma/y:/ zent zektewl .

zeretet Item prover ij . k/y:/r/o’/l b/o’/lch megh

err/o’/l senk/y:/t ne kerg/y:/ewnk k/y:/t zem

ewnkkel n/y:/lwan latwnk / ez atkozot

luterben lenn/y:/ : k/y:/ nag/y:/ sok[11] orzagokat meg