Karácson között való vasárnap / Kiskarácson napján (118)

118a

118b

1

k/y:/nn/y:/en megh tartt/y:/a ennen magaath

Zaaraz zemmel[12] . Merth chak[13] az : az

m/y:/ndden ez w/y:/lagh/y:/ ondoghsaghnak

keg/y:/esseeghnek[14] neme . hog/y:/ m/y:/nd ezekben

zeplesseegheet/w”/l / gonoz k/y:/wansaghnak

keg/y:/ethlensseeghet mwtass : Ezth mong/y:/a

k/y:/zlelet/y:/t/w”/l es ez v/y:/lagh/y:/aknak zerelme

zenth . Ieronim/9/ doctor

5

/-/tewl . Merth /y:/maran . x/p-/usth es mariat

Neeg/y:/ed tanwssaagh . az zenth ewan/-/

eeltet/y:/ es newel/y:/ z/y:/weeben es lelkeeb/e-/

geliombol adat/y:/k . zenth Anna azzonnak

Es zenth palnak mondasa zerent sem/y:/t

d/y:/cheeretes[15] voltabol / Elezer abbol hog/y:/

nem gondol ez w/y:/lagh/y:/akkal . k/y:/nek

m/y:/nd ew hazassaga/y:/glan z/y:/zesseegh/o’/t

z/y:/we lelke fohazkod/y:/k az meenn/y:/e/y:/ekre[1]

tartot : Masodzer hog/y:/ ew wranak ha/-/

10

Harmad tanwssaagh . vala / S/y:/me/o-/nak

lala wtan . t/o//rweenben nem leeledzett .

/p///p-/thalassa / Merth ha az zenth ewangeli/-/

Harmadzer hog/y:/ annee sok yde/y:/glen

/-/omoth megh tekeentt/y:/ek . harom reend kepp/e-/

zent ezweeg/y:/sseeghben megh maradoth .

/p//ffetala S/y:/meon . ez ma/y:/ zenth ewange/-/

Neeg/y:/edzer hog/y:/ m/y:/gh eelt az templ/o-//-/

liomba / Elezer hol oth azth mondaa . . /y:/me

/-/bol k/y:/ nem meent lakowl . Ewt/o//d ho/g”/

15

vettet/o//t / ez sokaknak romlassara Izraelbe /

sokat be/y:/t/o’/lth[16] . Hatodzer hog/y:/ koronkeed

Ez[2] Leelekzerenth[3] akkoron teleek be m/y:/koron[4] b/y:/neknek

/y:/mathkozot / hetedzer . hog/y:/ /y:/ewendew

g/y:/onas zerent valo t/y:/ztwlat adateek emberek

mondasnak malazt/y:/a volth ew bennee /

/-/nek . /y:/dwesseeghekre / Masod / hol ott azth

Ewt/o’/d[17] tanwssaag . Wrwnk Iesusnak

mondaa ./ Ez vetteteek /y:/egre . k/y:/nek ellenee

d/y:/cheeretess[18] voltarol / Mert w/g”/ mond

20

monda<tyk>nak[5] / Lelekzerent . nag/y:/ sok erethnee/-/

az zent ewangeliom / Az g/y:/ermek Iesus

/-/kekh[6] / es k/y:/k m/y:/nd ez v/y:/lagot akaraak ze/-/

newek/o//d/y:/k vala / es eress/w”/l vala . tell/y:/es

/-/rethn/y:/ / ellene /y:/aranak es mondanak ew

b/o’/lchesseegghel[19] / es Istennek malaztt/y:/a

gonossagoknak m/y:/atta / Harmad hol oth

vala ew benne : Lelekzerent m/y:/ndden

azth mondaa . Az the lelk/o//det atal fol/-/

h/y://w”/ lelek akkoron newek/o//d/y:/k es eresse/-/

25

/-/l/y:/a banathnak t/o//re : k/y:/ bel teleek : wr Ie/-/

/-/wl wr Istenben . . M/y:/koron /y:/ozagos m/-/

/-/susnak zenth keenn/y:/a halala koron / De

/y:/welk/o’/det/o’/knek[20] m/y:/atta . wr istennek z/e-/t

maga . m/y:/nd annee keser/w”/seeghnek /y:/de/y:/n

malaztt/y:/a naponkeed g/y:/oropod/y:/k em/-/

/-/ees . nem enghede / wrwnk Iesus ew zent

bernek ew lelkeeben ./ k/y:/ oztan hala/-/

ann/y:/anak . hog/y:/ . megh ne Bantathneek

/-/lanak wtanna /y:/gazgatt/y:/a wr Isten/-/

30

ez w/y:/laghnak megh valthssaaga Azon

nek zent zyneenek ele/y:/ben Amen /

keeppen lelekzerenth / M/y:/koron ember /

K/y:/skarachon nap/y://a-/ .

/y:/dwesseeghnek wtaara akar meenn/y:/e

EZ zenth ewangeliomoth

se att/y:/anak ann/y:/anak . se nemzet/y:/nek

/y:/rtta megh zent Lucach[21]

se barat/y:/nak zerelm/o’/keerth[7] el ne hagg/y:/a . az /y:/o es tekelletes zandekot[8]

ken/y:/weenek masod reeze/-/

35

K/y:/r/o’/l wg/y:/ mond zent Ieroni/9/ doctor

ben . Es leen eredet/y:/ .

Ha meegh : apro wnoka/y:/d ./ n/y:/akadon

x/p-/us z/y:/leteesseenek wtanna n/y:/olczad

c/y:/ghneenek ees . Ha meegh . te /y:/eg/y:/ess/o’/d

nap/y:/aan / Ez zenth ewangeliomnak

megh erezt/o’/t<.>[9] <..>ha/y:/awal[10] . megh zagga

elette kedeegh emlek/o//z/y:/k arrol . m/y:/ke/-/

/-/tot rwha/y:/awal : z/y:/lew z/y:/leed . thee

/-/ppen az paztorok <…>[22] Bethleembe[23] /y:/ettenek

40

ghed eeltet/o’/t emle/y:/eewel eletted alla/-/

es megh talalwan mariat es Ioseff/o’/th[24]

/-/na / Es eedes at/y:/aad az a/y:/toon eletted

az /g”/ermek/o’/t[25] az /y:/azolban . es m/y:/ndden/-/

atal fek/w”/neek / meegh ees[11] atal hagh/y:/ad

ben d/y:/ch/o///y:/thween[26] es d/y:/cherwen[27] wr Istent

es m/y:/ndeneket hattra hag/y:/wan fo/l”/am/-/

k/y:/keth lattanak es hallottanak vala .

/-//y:/aal az zenth . kerezthffanak zazto/y:/a alaa .