MENÜ


Plaustrum seculi I.


Tanulmányok régi prédikációirodalmunkról

Az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén 2003 áprilisában rendezett konferencia szerkesztett anyaga

A kötetet szerkesztette: Bárczi Ildikó

Elöljáróban (Bárczi Ildikó)

· Rajhona Flóra: Alexandriai Szent Katalin legendája Temesvári Pelbárt feldolgozásában
· Krupp József:
Aeremantia
· Laczkó Eszter: Pelbárt angyaltana
· Kertész Balázs: Középkori krónikáink és legendáink használatának problémája
Laskai Osvát prédikációiban
· Ludányi Brigitta: Kétbetűs magánhangzók az Érdy-kódexben
· Bakonyi Dóra: Grafémák és fonémák az Érdy-kódexben: e, ee, é, éé
· Tóth Kinga: Szent Kozma és Damján legendájának forrástörténetéhez
· Szabó Zsuzsa: A sokarcú exemplum
· Nemes Balázs: A Krisztus-Augustus tipológia teológiatörténeti háttere
· Kurdi Szabolcs: Szűz Szent Praxedis asszony életéről – az internetes források fényében
· Tóth Miklós István: Az Érdy-kódex Szaniszló-legendájáról
· Marosvölgyi Gábor: Szent Márton vesszeje – Megjegyzések Szent Márton kultuszának pogány sajátosságaihoz

Képek a konferenciáról

Az angol nyelvű rezüméket írta: Ádám Edina és Sápi Nóra