MENÜ

 

 

MEGHÍVÓ

 

Az ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke szeretettel meghívja
a 2009. április 4-én, szombaton tartandó

PLAUSTRUM SECULI VII.
IFJÚSÁGI KONFERENCIÁRA.

 

A Bárczi Ildikó által életre hívott konferencia előadói a tanszéken folyó kutatásokban résztvevő, ill. az ezekhez kapcsolódó kutatási témán dolgozó hallgatók és fiatal kutatók. Dolgozataikban idén Temesvári Pelbárt műveinek, ill. az Érdy-kódexnek és forrásainak folyamatban lévő szövegkiadása során felvetődött kérdésekre keresnek választ, és a már elkészült anyag felhasználási lehetőségeit demonstrálják. A prédikációszerkesztés módszereinek változataira a 18. századig láthatunk példákat. Előadásaikban tanulmányaik vázlatát ismertetik.

 

A konferencia helyszíne: Múzeum krt. 4/A, IV. emelet 428. terem

 

* * *

 

PROGRAM

 

10 óra:

Boros Kata (Debreceni Egyetem): Mária 12 csillagú égi koronájának motívuma kódexirodalmunkban

Mátyás Melinda: Sláger idézetek – Leggyakrabban idézett bibliai helyek vizsgálata Temesvári Pelbárt prédikációiban

Eszenyi Edina (University of Kent, Canterbury, United Kingdom): A Lázadó Angyalok Bukásának motívuma Temesvári Pelbárt és kortársai értelmezésben

Berhidai Piusz: A nyugati keresztény misztika és a középkori magyar irodalom metszetei

Lovas Borbála: 16. századi házassági témájú prédikációk – A kánai menyegző mint exemplum

Bartók Zsófia – Radó Cecília (PPKE): Az Érdy-kódex tabulájának készítése és felhasználásának lehetőségei
Érdy-kódex tabula (xlsx)

 

Hozzászólások

Szünet

 

12 óra:

Németh Mátyás: Ómagyar bibliafordítások interneten – keresővel

Zoltán Dominika: A Biblia Mediaevalis Hungarica egy alkalmazási lehetősége

Kápolnás Olivér: Góg, Magóg és a mongolok

Kozma Hanna: Kérdéses hivatkozások Pázmány Péter prédikációiban

Doncsecz Etelka: "A mostani derülésnek fontosabb kérdéseiről." Verseghy Ferenc és Alexovics Vazul prédikációi

 

Hozzászólások

Sermones Compilati kutatócsoport