Exemplum mirabile
Régi Magyar Exemplumadatbázis
Database of Old Hungarian Exempla
Szerkeszti:
Bartók Zsófia Ágnes
Főmunkatárs:
Vrabély Márk
Munkatársak:
A 2012–13-as és a 2013–14-es tavaszi félév
Régi magyar irodalom szemináriumának hallgatói.
Műszaki szerkesztők:
Bartók Ferenc
Simon Zsolt
Készül
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
Magyar Irodalomtörténeti Intézetében,
a Régi Magyar Irodalom Tanszéken
és az Európai és magyar reneszánsz doktori programon.
DOI 10.21862/Exemplum_2014
2014
Az adatbázis használatával készült publikációkban az adatbázis adatait és lelőhelyét fel kell tüntetni!
Kapcsolat: bartokzsofia[at]gmail.com