MENÜ
 Sermones compilati

A SERMONES COMPILATIRÓL

Kutatócsoportunk Bárczi Ildikó szellemi és szakmai vezetésével indult, majd a későbbiekben Madas Edit és Romhányi Beatrix támogatta munkánk folytatását. Honlapunk 2006 óta működik. Internetes szövegközléseink és kutatómunkánk középpontjában a késő középkori és kora újkori magyarországi prédikációirodalom forrásszövegei állnak.

  1. A latin nyelvű ősnyomtatványok (Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát művei) szöveggondozása, kritikai kiadása egységes szabályok szerint - az utóbb feldolgozott szövegek esetében már TEI XML kódolással kiegészítve - történik. Kutatásainkat az OTKA több alkalommal támogatta. (OTKA T 043549, OTKA 68989, OTKA K 77915, OTKA K 104716, OTKA K 131866) A legutóbbi lezárt pályázat keretében 2019-2023 között Romhányi Beatrix vezetésével Laczkó Eszter, Rajhona Flóra és Sápi Nóra dolgozott Laskai Osvát: Sermones de Sanctis Biga Salutis, valamint Temesvári Pelbárt: Quadragesimale III. online kritikai szövegkiadásának befejezésén és exemplumainak (OS és PQ3) adatbázisán.
  2. A legteljesebb magyar nyelvű késő középkori kéziratos prédikációgyűjtemény, az Érdy-kódex betűhű átiratát Haader Lea és Bakonyi Dóra szakmai támogatásával egyetemi hallgatók készítették el, többszörös korrektúrával, a kialakult szabályoknak megfelelően.
  3. A nyelvemlékkódexek exemplumanyagait feldolgozó Régi Magyar Exemplumadatbázist Bartók Zsófia Ágnes hozta létre, és bővítésén jelenleg is dolgozik (OTKA PD 137996, A nyelvemlékkódexek exemplumai). Az adatbázis segítségével az exemplumok szövege és leírása is kereshető.
  4. Magyar nyelvű szövegfordítások gyűjtése, közzététele: Honlapunkon elérhető a középkori szöveggyűjtemény, valamint Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát több szövegrészletének magyarra fordítása is.
  5. Kiemelt kutatási területünk az exemplumok gyűjtése, adatbázisokba rendezése, a ThEMA adatbázisba integrálása, vizsgálata.
  6. A szövegkiadásokhoz kapcsolódó kutatások eredményeiből 2003-2009 között minden évben konferenciát rendeztünk, s ezek anyagát Plaustrum I-VII. címmel kötetekbe rendezve közzétettük. Ezenkívül további tanulmányok és egyéb kapcsolódó segédanyagok is elérhetőek honlapunkon.