Temesvári Pelbárt írásai magyarul

Stellarium coronae beatae virginis Mariae

Előszó ››
Mária szépsége (ST V. könyv, III. rész) ››
Mária tudománya (ST VII. könyv, III. r., 2. f.) ››


Sermones Pomerii de sanctis I.
[Pars hiemalis]

András apostol (PH 001) ››
Karácsony (PH 017) ››
Nagypéntek (PH 069) ››
György vitéz (PH 073) ››


Sermones Pomerii de sanctis II.
[Pars aestivalis]

László király kiválósága (PA 015) ››
László király lelki fejlődése (PA 017) ››
Toulouse-i Anjou Lajos (PA 051) ››
István király (PA 052) ››
Imre herceg (PA 092) ››
Árpádházi Szent Erzsébet (PA 098) ››


Sermones Pomerii de tempore I.
[Pars hiemalis]

Előszó ››
Advent (TH 08) ››
Házasság (TH 25) ››
Úr és szolga (TH 29) ››
Kísértés (TH 39) ››
Hiú örömök (TH 46) ››


Sermones Pomerii de tempore II.
[Pars Paschalis]

Húsvétvasárnap (TP 004) ››
Nagyszombat (TP 006) ››
Húsvéthétfő (TP 008) ››
Pünkösd (TP 035) ››


Sermones Pomerii de tempore III.
[Pars aestivalis]

Munka (TA 020) ››
Gazdagság (TA 042) ››


Sermones Pomerii quadragesimales
[de poenitentia]

Bűnbánat (PQ1 016) ››
Nagyböjt (PQ1 017) ››
Nagycsütörtök (PQ1 050) ››


Sermones Pomerii quadragesimales
[de vitiis]

Harag (PQ2 022) ››
Kapzsiság (PQ2 037) ››
Irigység (PQ2 039) ››


Secundus liber Rosarii theologiae

A madarak nemzése (Avis §5-8.) ››
A folyóvizek (Fons et fluvius §1-8.)
A fűszeres és gyógyító fák (Lignum §18-21.) ››
A nyelvek tarkasága (Lingua §1-7.) ››
Méz és viasz (Mel et cera §1-5.) ››
Hegyek és dombok (Montes et colles §1-3.) ››
Ébrenlét és alvás (Vigilia et somnus §1-16.)
A bor tulajdonságai (Vinum §1-6.)
EXEMPLUMOK
(Katona Lajos Elenchusa alapján)

Quadragesimale I. - exemplum 1-66 ››
Quadragesimale II. - exemplum 67-148 ››
De tempore Hiem. - exemplum 149-225 ››
De tempore Pasch. - exemplum 226-270 ››
De tempore Aestiv. - exemplum 271-405 ››TEMESVÁRI PELBÁRT MŰVEI MAGYAR NYELVŰ FORDÍTÁSBANTemesvári Pelbárt írásainak csupán töredékét olvashatjuk magyar nyelven. Műveiből a 20. század első felében részleteket fordított Katona Lajos (Középkori legendák és példák, Bp., 1907.) és Brisits Frigyes (Temesvári Pelbárt műveiből, Magyar irodalmi ritkaságok 6., Bp., 1931.). A legátfogóbb fordításkötet V. Kovács Sándor szerkesztésében jelent meg (Temesvári Pelbárt válogatott írásai, Bp., 1982.). Továbbá néhány szemelvény többek között a Középkori szöveggyűjteményben is megtalálható.

 

Exemplumok


Külön említést érdemelnek a Temesvári Pelbárt műveiben szereplő példázatok. Katona Lajos a Temesvári Pelbárt példáiról szóló tanulmányához készített egy mutatót Elenchus címmel, mely a Quadragesimale (Pars I., Pars II.) és a De tempore (Hiem. Pasch., Aestiv.) kötetek prédikációiból kigyűjtött exemplumokat tartalmazza. A V. Kovács Sándor-féle fordításgyűjtemény közli az ezen mutatóban szereplő példázatok egy részét. Honlapunk táblázatai (Quadragesimale I. - exempla 1-66, Quadragesimale II. - exempla 67-148, De tempore Hiem. - exempla 149-225, De tempore Pasch. - exempla 226-270, De tempore Aestiv. - exempla 271-405) a Katona Lajos által sorszámozott exemplumokat és azok fordításait (amennyiben léteznek) tartalmazzák, kiegészítve Tubach Index exemplorumának számaival (Frederic C. Tubach, Index exemplorum. A Handbook of medieval religious tales, Helsinki, 1981.). [A szögletes zárójelben található Tubach-számok esetében kutatócsoportunk tagjai sorolták be az adott exemplumokat Tubach gyűjteményébe.]