Nyitóoldal

Exemplumkatalógusok

Dömötör Ákos, A magyar protestáns exemplumok katalógusa. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1992 (Folklór archívum, 19) . Forrás: REAL-EOD, http://real-eod.mtak.hu/9345/.

A források tartalomjegyzéke

Az exemplumok adatlapjáról leolvasható, hogy az adott szövegváltozat a kódex főbb tartalmi egységein belül hol található. Pl. a Domonkos-kódex esetében az RMEx 0025-ös számú exemplum a következő alegységeken belül található: Kódex alegység #1: A dömés szerzetesek élete: bűneik és ezektől való megszabadulásuk; Kódex alegység #2: A domonkos szerzetesek és a gyónás. Ez a mező a keresőfelületen egy „+” jel segítségével tetszőleges mennyiségben bővíthető. A tájékozódás megkönnyítése érdekében tartalomjegyzékeket közlünk az egyes kódexekhez, amelyek a kódexek forráskiadásának előszavai, illetve a Nyelvemléktárbeli kiadásuk felhasználásával készültek.


Bod-kódex

Cornides-kódex

Debreceni kódex

Domonkos-kódex

Érdy-kódex

Érsekújvári kódex

Gömöry-kódex

Guary-kódex

Horvát-kódex

Kazinczy-kódex

Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról

Lázár Zelma-kódex

Lobkowitz-kódex

Margit-legenda

Nádor-kódex

Nagyszombati kódex

Példák könyve

Sándor-kódex

Simor-kódex

Székelyudvarhelyi kódex

Teleki-kódex

Tihanyi kódex

Virginia-kódex

Winkler-kódex


Bod-kódex

1) Traktátus az ember három fő ellenségéről (világ, test, ördög)

1/2–20/6 (Nyt. II. 375): Embernek három fő ellensége vagyon”

2) Traktátus a halálról

20/736/14 (Nyt. II. 390): Az halálról”


Cornides-kódex

1) Szűz Máriával foglalkozó rész

1r–18r (Nyt. VII. 91 [1. lap]): Szűz Mária élete

18r–29r (Nyt. VII. 105 [35. lap]): Szűz Mária regulái

 

2) De Tempore: prédikációk és olvasmányos anyag

30r–36r (Nyt. VII. 115 [59. lap]): Mindenszentek

36v–47r (Nyt. VII. 121 [72. lap]): Karácsony

47v–59r (Nyt. VII. 130 [94. lap]): Húsvét

59v–64r (Nyt. VII. 141 [118. lap]): Mennybemenetel

64v–70r (Nyt. VII. 145 [128. lap]): Pünkösd

70r–84r (Nyt. VII. 150 [139. lap]): Szentháromság napja

85r–92r (Nyt. VII. 163 [168. lap]): Úrnapja

92r–102v (Nyt. VII. 170 [183. lap]): Mindenszentek

106r–112r (Nyt. VII. 179 [211. lap]): Kiskarácsony

112r–119v (Nyt. VII. 185 [223. lap]): Vízkereszt

 

3) De Sanctis: jeles szüzek és vértanúk legendái

120r–130v (Nyt. VII. 192 [239. lap]): Szent Dorottya

130v–136r (Nyt. VII. 202 [260. lap]): Szent Ágota

136v–139r (Nyt. VII. 208 [272. lap]): Szent Julianna

139r–141v (Nyt. VII. 211 [277. lap]): Szent Potenciána

141v–156r (Nyt. VII. 214 [282. lap]): Szent Ilona

156r–162v (Nyt. VII. 227 [311. lap]): Visitatio Mariae napja

162v–167v (Nyt. VII. 234 [324. lap]): Szent Margit

167v–169r (Nyt. VII. 239 [334. lap]): Szent Praxedis

175r–177v (Nyt. VII. 241 [349. lap]): Szent Bereck

178r–184v (Nyt. VII. 244 [355. lap]): Szent Jusztina

185r–191v (Nyt. VII. 250 [369. lap]): Nagycsütörtök

199r–204v (Nyt. VII. 256 [397. lap]): Szent Lúcia

205r–210v (Nyt. VII. 261 [409. lap]): Szent Ágnes

211r–215v (Nyt. VII. 266 [421. lap]): Halottak napja (Példák a purgatóriumról)


Debreceni kódex

1) Legendárium Szent Andrástól Gyümölcsoltó Boldogasszonyig („Kezdetik Úrnak nevében esztendő által való szenteknek életükről való tanulság az üdvözülendőknek lelki használatosságukért”)

1–8 (Nyt. XI. 1): Szent András apostol

8–13 (Nyt. XI. 5): Szent Borbála

13–17 (Nyt. XI. 8): Szent Miklós

17–21 (Nyt. XI. 10): Szent Ambrus

21–26 (Nyt. XI. 13): Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

26–30 (Nyt. XI. 15): Szent Luca

30–32 (Nyt. XI. 18): Szent Lázár

32–44 (Nyt. XI. 19): Szent Tamás

45–49 (Nyt. XI. 26): Karácsony este

50–58 (Nyt. XI. 29): Jézus születése

59–61 (Nyt. XI. 34): Szent Anasztázia

61–67 (Nyt. XI. 36): Szent István első mártír

67–75 (Nyt. XI. 40): Szent János evangélista

75–79 (Nyt. XI. 44): Aprószentek

79–85 (Nyt. XI. 47): Szent Tamás

85–88 (Nyt. XI. 50): Szent Dávid király

88–94 (Nyt. XI. 52): Szent Szilveszter

95–102 (Nyt. XI. 56): Kiskarácsony

102–105 (Nyt. XI. 60): Szent Basilius püspök

105–111 (Nyt. XI. 62): Vízkereszt

111–113 (Nyt. XI. 65): Három szent király

113–116 (Nyt. XI. 67): Remete Szent Pál

116–121 (Nyt. XI. 69): Szent Antal apát

121–124 (Nyt. XI. 72): Szent Piroska

124–139 (Nyt. XI. 74): Szent Fábián Sebestyén

139–147 (Nyt. XI. 83): Szent Ágnes

147–150 (Nyt. XI. 88): Ádám

150–155 (Nyt. XI. 89): Szent Pál megtérése

156–159 (Nyt. XI. 93): Aranyszájú Szent János

159–166 (Nyt. XI. 95): Alamizsnás Szent János

166–168 (Nyt. XI. 99): Szent Ignác

168–170 (Nyt. XI. 101): Szent Brigitta

170–175 (Nyt. XI. 102): Gyertyaszentelő Boldogasszony

175–178 (Nyt. XI. 106): Szent Balázs

178–181 (Nyt. XI. 108): Szent Ágota

181–187 (Nyt. XI. 110): Szent Dorottya

187–188 (Nyt. XI. 114): Szent Apollónia

188–190 (Nyt. XI. 115): Szent Skolasztika

190–192 (Nyt. XI. 116): Szent Eufrozina

192–194 (Nyt. XI. 117): Szent Julianna

194–198 (Nyt. XI. 119): Szent Péter székes ünnepe

198–203 (Nyt. XI. 121): Szent Mátyás apostol

203–208 (Nyt. XI. 125): Szent Tamás doktor

208–217 (Nyt. XI. 128): Szent Gergely pápa

217–219 (Nyt. XI. 134): Szent Longinus

219–220 (Nyt. XI. 135): Szent József

220–225 (Nyt. XI. 136): Szent Benedek

225–228 (Nyt. XI. 139): Gyümölcsoltó Boldogasszony


2) Elmélkedések és ezeket értelmező példák

229–230 (Nyt. XI. 142): Példa a szűzről, aki kevélységéért elkárhozott

230 (Nyt. XI. 142): Példa a javait elosztogató ember jó haláláról

231–237 (Nyt. XI. 143): Az önmegismerésről: elmélkedés és példa

236–237 (Nyt. XI. 144): Példa Szent Ferenc alázatosságáról

238–250 (Nyt. XI. 145): A halálnak meggondolásáról: elmélkedés és példa

246–249 (Nyt. XI. 147): Példa a vezeklő atya boldog kimúlásáról

249–250 (Nyt. XI. 148): Példa a spoletói hiú lány keserű haláláról

(229–230 Az első két példa eredeti helye)

251–265 (Nyt. XI. 149): Szent Bonaventura könyvéből az alázatosságról

265–274 (Nyt. XI. 154): Szűz Mária életéről

275–283 (Nyt. XI. 158): Az Ítéletről és a bűnösök kínjáról

283–291 (Nyt. XI. 161): A lelki nyájaskodásról és a háborúságoknak elszenvedéséről

292–296 (Nyt. XI. 164): Hálálatosan kell embernek vennie az Úristennek adományát

297–304 (Nyt. XI. 166): Példa, hogy Szűz Mária soha el nem hagyja az ő szolgálói

305–326 (Nyt. XI. 169): Passió-elmélkedés


3) Vegyes rész: elmélkedések, traktátusok és prédikációk

327–343 (Nyt. XI. 176): Mária öröméről a királyok imádása felett

344–356 (Nyt. XI. 185): Mária öröméről Erzsébettel való találkozásakor

356–380 (Nyt. XI. 190): Az igaz gyónásról

380–395 (Nyt. XI. 200): A bűn veszedelméről

395–436 (Nyt. XI. 205): A penitenciáról

436–490 (Nyt. XI. 219): Rövid prédikációk

436–443 (Nyt. XI. 219): Az Isten által szeretett lelki tulajdonságokról

443–446 (Nyt. XI. 221): A búcsúról

446–449 (Nyt. XI. 222): A számadásról

449–458 (Nyt. XI. 223): Menekülés a bűnök elől

458–464 (Nyt. XI. 225): A halálról

464–471 (Nyt. XI. 227): Szent János evangélistáról

471–490 (Nyt. XI. 229): A Miatyánkról


4) Vegyes rész: legenda, példa, traktátus, passió-elmélkedés

491–557 (Nyt. XI. 234–257): Alexandriai Szent Katalin legendája és egy példa

491–557 (Nyt. XI. 234): Alexandriai Szent Katalin legendája

557 (Nyt. XI. 256): Példa a barátról, aki Szent Katalin egyik ujját megkapta

559–575 (Nyt. XI. 257–264): Szent Apollónia legendája és egy példa

559–572 (Nyt. XI. 257): Szent Apollónia legendája

572–575 (Nyt. XI. 262): Példa Szent Apollóniáról

576–602 (Nyt. XI. 264): Szentséges életnek feljebbvaló garádicsa

576–595 (Nyt. XI. 264): Az alázatosság dicsérete

595–602 (Nyt. XI. 271): Háborúságot békével szenvedni

602–605 (Nyt. XI. 274): Tanítás a nyolc boldogságról

602–603 (Nyt. XI. 274): Evangéliumi perikópa (Mt 5, 1–12)

603–605 (Nyt. XI. 274): A perikópa magyarázata

607–624 (Nyt. XI. 276): Passió-elmélkedés


5) Elmélkedés Szűz Mária hét öröméről és egy rózsafüzérrel kapcsolatos példa

625–630 (Nyt. XI. 284): Szűz Mária hét öröme

630 (Nyt. XI. 287): Példa a Rózsafüzérről


6) Szent Katalinhoz szóló imádság

631 (Nyt. XI. 289): Imádság Szent Katalinhoz


Domonkos–kódex

(Szent Domonkosról és a domonkos rend életének kezdeti szakaszáról szóló mű)


1) 1–148 (Nyt. III. 129): Szent Domonkos élete, rendalapítása, csodái élete során

47 (Nyt. III. 145): Szent Domonkosnak olyan hatalom adatott, hogy az ördögök nem hatalmaskodhatnak el rajta

66 (Nyt. III. 152): Szent Domonkos csodatételei: már életében halottakat támasztott fel

73 (Nyt. III. 155): Szent Domonkos csodatételei: halála után hat halott támadt fel neki köszönhetően Magyarországon

77 (Nyt. III. 157): Prófétai lélek

80 (Nyt. III. 158): Egyéb csodatételek

88 (Nyt. III. 161): Kegyelmességéről való csodatétel

98 (Nyt. III. 166): Az apácák egy kolostorba gyűjtése

114 (Nyt. III. 172): Szent Domonkos alázatosságáról

138 (Nyt. III. 181): Szent Domonkos halála


2) 149–164 (Nyt. III. 185): Szent Domonkos sírjánál és a halála után hozzá fohászkodókkal megtörtént csodák


3) 164–176 (Nyt. III. 190): Szent Domonkos és rendje iránt jó szívvel vagy ellenszenvvel viselkedő emberek jutalma és büntetése

164 (Nyt. III. 190): Szent Domonkos rágalmazói

168 (Nyt. III. 192): Azokról, akik szeretik Szent Domonkost


4) 176–196 (Nyt. III. 195): Szent Domonkos csodái életében (Antoninus krónikája)


5) 197–271 (Nyt. III. 204): A dömés szerzetesek élete: bűneik és ezektől való megszabadulásuk [a kódex 267. lapjától megtalálható, ceruzával írt oldalszámok nem veszik figyelembe az üresen hagyott lapokat (266, 272–292, 339–342), és ezt a számozást követi a Nyelvemléktár is.]

236 (Nyt. III. 221): Tanulságok az imádság hasznáról, a zsolozsmában való tunyaság ellen

246 (Nyt. III. 225): Csodák azokról, akik a zsolozsmát gonoszul, resten, ájtatlan mondják, jelesen a Boldogasszony zsolozsmáit

249 (Nyt. III. 226): A domonkos szerzetesek és a gyónás

254 (Nyt. III. 229): Példák fráterekről, akik a világ ostobaságának meggondolása miatt tértek a rendbe

261 (Nyt. III. 232): Példák a tisztségek kívánásának kísértéséről

263 (Nyt. III. 233): Példák a tulajdon akarat és a vakmerő értelem kísértéséről

266 (Nyt. III. 234): Példák a torkosság bűnének kísértéséről

269 (Nyt. III. 235 [268. lap]): Példák a telhetetlenség bűnéről


6) 293 (Nyt. III. 236 [271. lap]): Szent Domonkos csodái életében

293 (Nyt. III. 236 [271. lap]): Szent Domonkos találkozása az ördöggel

297 (Nyt. III. 238 [275. lap]): Isten Szent Domonkos minden imádságát meghallgatta

299 (Nyt. III. 239 [277. lap]): Szent Domonkos ismerte az emberek eltitkolt bűneit

301 (Nyt. III. 240 [279. lap]): Egy példa Szent Domonkosról

304 (Nyt. III. 241 [282. lap]): Szent Domonkos a kút vizét megjobbította


7) 305 (Nyt. III. 242 [283–307. lap]): Csodák Szent Domonkos életében és halála után

305 (Nyt. III. 242 [283. lap]): Egy példa Szent Domonkos csodatételéről

306 (Nyt. III. 242 [284. lap]): Szent Domonkos halála utáni csodatétele


8) 308–312 (Nyt. III. 243 [286. lap]): A Domonkos-rend iránt jóindulatú emberekről


9) 313–338 (Nyt. III. 245 [291. lap]): A szerzetesek élete (Régi domonkos atyák élete)


Érdy-kódex

(Epistole et evangelia dominicalia ac festivalia per anni circulum cum pastillis et legendis suis)

0.1 Prologus (Latin előszó)

0.2 Prohemium libri (Magyar előszó)

1. De Tempore

003b (Nyt. IV. 2.) Episztolák posztilláikkal vasárnapokra és ünnepnapokra

103a (Nyt. IV. 158) Evangéliumok posztilláikkal vasárnapokra és ünnepnapokra

2. De Sanctis

140a (Nyt. IV. 209) Evangéliumok és episztolák a szentek ünnepeire, posztillákkal és legendákkal

Az egyes ünnepek felsorolását ld.: http://sermones.elte.hu/erdy/


Érsekújvári kódex

1) De Tempore-rész, húsvéti ünnepkör: evangéliumi perikópák, passió, prédikációk, elmélkedések

1 (Nyt. IX. 1): János evangéliumának kezdete (Jn 1,1–14)

1–13 (Nyt. IX. 1): Nagyböjti evangéliumi perikópák

1–2 (Nyt. IX. 1): Hamvazószerda: Mt 6,16–21

2–3 (Nyt. IX. 2): Hamvazószerda utáni csütörtök: Mt 8,5–13

3 (Nyt. IX. 3): Hamvazószerda utáni péntek: Mt 5,43–48; 6,1–6

3–4 (Nyt. IX. 4): Hamvazószerda utáni szombat: Mk 6,47–56

4–5 (Nyt. IX. 4): Nagyböjt első vasárnapja: Mt 4,1–11

5–6 (Nyt. IX. 5): Hétfő nagyböjt első vasárnapja után: Mt 25,31–46

6–8 (Nyt. IX. 6): Szerda nagyböjt első vasárnapja után: Mt 12,38–50

8–9 (Nyt. IX. 8): Nagyböjt második vasárnapja: Mt 15,1–2; 18–28

9–10 (Nyt. IX. 10): Csütörtök nagyböjt második vasárnapja után: Lk 16,19–31

11–12 (Nyt. IX. 11): Szombat nagyböjt második vasárnapja után: Lk 15,11–32

12 (Nyt. IX. 13): Lk 11,9–13 (betoldás, nem tartozik a nagyböjti perikópák közé; hirtelen abbamarad)

13 (Nyt. IX. 13): Péntek nagyböjt első vasárnapja után: Jn 5,1–15

13 (Nyt. IX. 14): Szombat nagyböjt első vasárnapja után: Mt 17,1–8

(14: beíratlan lap)

15–18 (Nyt. IX. 14): A szüzek közös evangéliuma Guillermus Parisiensis posztillájával

15 (Nyt. IX. 14): A szüzek közös evangéliuma: Mt 25,1–13

15–18 (Nyt. IX. 15): Guillermus Parisiensis posztillája

19–24 (Nyt. IX. 19): A Krisztus kínszenvedéséről való elmélkedés tizenkét haszna (és a szentáldozásról szóló összefoglalás)

25–64 (Nyt. IX. 23): Passióelmélkedés a zsolozsma hét kánoni órája szerint (25–64)

26–34a (Nyt. IX. 23): Kompléta

34b–39b (Nyt. IX. 31): Matutinum (veternye)

39b–43a (Nyt. IX. 35): Príma

43a–50b (Nyt. IX. 38): Tercia

50b–55a (Nyt. IX. 44): Sexta

55a–59a (Nyt. IX. 48): Nóna

59a–64b (Nyt. IX. 52): Vecsernye

65a–73a (Nyt. IX. 57): Arma Christi, a passió eszközeinek eredete polemikus zsidó hagyomány alapján (hiányos, 17. századi kéz pótolta)

74–77a (Nyt. IX. 64): „Siket péntekre való prédikáció”: Lázár feltámasztása, a főpapok elhatározzák Krisztus megölését (Jn 11,1–54)

77a–102b (Nyt. IX. 67): Devóciós passió („Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Mattheum”; 12 passiójelenettel illusztrálva)

103a–123b (Nyt. IX. 87): „Húsvétnak szentséges innepéről való prédikáció”

123b–127b (Nyt. IX. 104): Evangéliumi perikópák húsvét után

123b–125a (Nyt. IX. 104): Húsvéthétfő: Lk 24,13–35

125a–b (Nyt. IX. 105): Húsvétkedd: Lk 24,36–47

126a–127a (Nyt. IX. 106): Húsvét nyolcada: Jn 20,19–31

127a–b (Nyt. IX. 107): Húsvét utáni második vasárnap: Jn 10,11–16

127b–144a (Nyt. IX. 108): Az Úr mennybemenetelének ünnepe, prédikációval („De Ascensione Domini nostri Iesu Cristi redemptoris”)

127b–129a (Nyt. IX. 108): Szentlecke („Epistola diei festi”): Ap. csel. 1,1–11

129a–b (Nyt. IX. 109): Evangélium („Evangelium diei festi”): Mk 16,14–20

129b–131b (Nyt. IX. 110): Szekvencia („Prosa diei festi”): Sursum sonet laudis melos

131b–144a (Nyt. IX. 111): Prédikáció („Istorica exposicio eiusdem festi”)

144a–161a (Nyt. IX. 122): Pünkösd ünnepe, prédikációval („De sumpma festivitate Spiritus Sancti videlicet Penthecostes”)

144a (Nyt. IX. 122): Antifóna: Veni Sancte Spiritus reple tuorum…

144a–145b (Nyt. IX. 122): Szentlecke („Epistola diei festi”): Ap. csel. 2,1–11

145b–146b (Nyt. IX. 123): Szekvencia („Prosa sacro sancta eiusdem festi”): Sancti Spiritus assit nobis gracia

146b–147a (Nyt. IX. 124): Szekvencia („Prosa alia sacro sancto eiusdem festi”): Veni Sancte Spiritus et emitte

147b–148a (Nyt. IX. 125): Evangélium: Jn 14,23–31

149a–161a (Nyt. IX. 125): Pünkösdi prédikáció


2) Példák és tanítások (Útmutatók a jó szerzetesi élethez)

161b–163a (Nyt. IX. 136): Példa a tunyán zsolozsmázó szerzetesekről

163a–166b (Nyt. IX. 137): Pater noster-magyarázat

166b–168a (Nyt. IX. 141): Az áldozásról

168a–b (Nyt. IX. 143): Az igaz szerzetes meghal a világ számára

169a–256b (Nyt. IX. 144): A jó élet módja

169a–170b (Nyt. IX. 144): Gyónásról

170b–177a (Nyt. IX. 145): Penitenciáról

177a–181a (Nyt. IX. 151): Áldozásról

181a–183b (Nyt. IX. 154): Gondolatról

183b–185a (Nyt. IX. 156): Vesztegségről

185a–186b (Nyt. IX. 158): Hazugokról

186b–187a (Nyt. IX. 159): Hamis hitről

187a–188b (Nyt. IX. 160): Rágalmasságról

188b–189b (Nyt. IX. 161): Irigységről

189b–190b (Nyt. IX. 162): Haragosságról

190b–192a (Nyt. IX. 163): Gyűlölségről

192a–193a (Nyt. IX. 164): Kevélységről

193a–195a (Nyt. IX. 165): Magahányásról

195a–197a (Nyt. IX. 167): Alázatosságról

197a–198b (Nyt. IX. 169): Békességről

198b–201a (Nyt. IX. 170): Egyezségről

201a–203b (Nyt. IX. 172): Szenvedetességről

203b–207a (Nyt. IX. 174): Betegségről

207a–208b (Nyt. IX. 178): Fösvénységről

208b–209a (Nyt. IX. 179): Kívánságról

209a–212b (Nyt. IX. 180): Szegénységről

212b–215a (Nyt. IX. 183): Zúgódásról

215a–216b (Nyt. IX. 185): Egyenlő bánatról

216b–217b (Nyt. IX. 187): Irgalmasságról

217b–222a (Nyt. IX. 187): Szenteknek példáiról

222a–226a (Nyt. IX. 191): Vetekedésről

226a–230a (Nyt. IX. 195): Tanúságról

230a–234b (Nyt. IX. 198): Engedelmességről

234b–237b (Nyt. IX. 202): Szomorúságról

237b (Nyt. IX. 205): Egyenlő bánatról

238a–241b (Nyt. IX. 205): Isteni szeretetről

241b–245b (Nyt. IX. 208): Atyafiúi szeretetről

245b–250b (Nyt. IX. 211): Az elkezdőkről

250b–252b (Nyt. IX. 216): A szüzességről

252b–256b (Nyt. IX. 217): Isteni dicséretről

256b–258a (Nyt. IX. 221): Példa Albert püspökről

258b–261b (Nyt. IX. 224): Szentséges életnek módja: rövid bevezetés után a hallgatásról

262a–b (Nyt. IX. 228): Szűz Mária öt keserűsége (epesége) János evangélista látomásaként elbeszélve

262b (Nyt. IX. 229): Öt tulajdonság, mely könnyen bűnbe visz

262b–263a (Nyt. IX. 229): A világi élet csalárdságáról

263a–264a (Nyt. IX. 229): Részlet a Secretum secretorumból (Arisztotelész levele Nagy Sándorhoz)

264a–b (Nyt. IX. 230): Példa egy domonkos barátról, akinek Szűz Mária segít a szerzetességben kitartani

264b (Nyt. IX. 231): Erények, melyeknek megtartói üdvözülnek

265–307a (Nyt. IX. 232): A halálról szóló szövegek

265–268a (Nyt. IX. 232): Az őrangyalnak tett hitvallás halálunk óráján

268a–291b (Nyt. IX. 235): Ars moriendi, a halálra való felkészülés kézikönyve

291b–307a (Nyt. IX. 255): Traktátus a halálnak rettenetes és szörnyű voltáról

307a–310b (Nyt. IX. 267): Példa Titus császárról és Focus kovácsról


3) De Sanctis-rész, De Tempore-szövegek, egyéb példák és tanítások (evangéliumi perikópák, prédikációk, elmélkedések, legendák, példák)

311a–316b (Nyt. X. 1): Szent Jeromos élete

317a–321b (Nyt. X. 7): Prédikáció a Húsvét utáni csütörtökre Mária Magdolnáról Krisztus sírjánál (Jn 20,11–18 soraival kezdődik)

321b–332a (Nyt. X. 13): Prédikáció karácsony estére és karácsony napjára

321b–324b (Nyt. X. 13): Prédikáció karácsony estére

324b–332a (Nyt. X. 17): Prédikáció karácsony napjára

332a–343a (Nyt. X. 28): Pseudo–Augustinus: Szent Jeromos élete (Szent Ágoston levele Szent Jeromosról)

332a–334a (Nyt. X. 28): Első capitulum

334a–334b (Nyt. X. 30): Második capitulum

334b–335a (Nyt. X. 31): Harmadik capitulum

335a–336b (Nyt. X. 31): Negyedik capitulum

336b (Nyt. X. 33): Ötödik capitulum

336b–337a (Nyt. X. 34): Hatodik capitulum

337a–337b (Nyt. X. 34): Hetedik capitulum

337b–338a (Nyt. X. 35): Nyolcadik capitulum

338a–339b (Nyt. X. 35): Kilencedik capitulum

339b–340b (Nyt. X. 38): Tizedik capitulum

340b–342b (Nyt. X. 39): Tizenegyedik capitulum

342b–343a (Nyt. X. 41): Tizenkettedik capitulum

343a–353b (Nyt. X. 42): Szent Márton püspök élete

353b–355a (Nyt. X. 54): Szent Flórián élete

355a–361a (Nyt. X. 56): Szent Adorján vértanúsága

361b–363a (Nyt. X. 62): Szép tanúság az szerzetes embereknek

363a–365b (Nyt. X. 64): Példa egy ötéves gyermekről, aki a minoriták öltözetét akarta viselni

365b–378b (Nyt. X. 67): „Szerzeteseknek életükről igen szép tanúság”

(Nyt. X. 67): Első capitulum

(Nyt. X. 69): Második capitulum

(Nyt. X. 70): Harmadik capitulum

(Nyt. X. 73): Negyedik capitulum

(Nyt. X. 74): Ötödik capitulum

(Nyt. X. 75): Hatodik capitulum

378b–379b (Nyt. X. 80): Példa egy remetéről, akit a betegek tanítottak meg imádkozni

379b–382a (Nyt. X. 81): Kilenc grádics, amelyen a mennyországba jutunk

382a–424b (Nyt. X. 84) és 429a–430b (Nyt. X. 128) Sziénai Szent Katalin élete (a legenda utolsó levele a bekötéskor két hellyel odébb került; Sövényházi Márta utasításai szerint a sorrend: 388b–402b, 382a–388b, 402b–424b)

382a–388b (Nyt. X. 84): Az Atyaisten tanítása az engedelmességről Katalin látomásában

388b–402b (Nyt. X. 90): Sziénai Szent Katalin élete

402b–418b (Nyt. X. 103): „Ihlé azért az kegyelmes Úristen…”

418b–424b (Nyt. X. 121): Példák, csodatételek Sziénai Szent Katalin életéből

429a–430b (Nyt. X. 128): A legenda utolsó levele

425a–428a (Nyt. X. 132): Egyiptomi Mária élete

428b (Nyt. X. 136) és 431a–432a (Nyt. X. 136): Szent Marina legendája (a legenda két része közé Sziénai Szent Katalin legendájának részlete került)

432a–445a (Nyt. X. 138): Mária Magdolna legendája példákkal

432a–440a (Nyt. X. 138): Mária Magdolna legendája

440a–445a (Nyt. X. 145): Példák Mária Magdolna legendájához

445b (Nyt. X. 149): Példa egy atyáról, aki Isten „titkon való ítéletét” tudakolta (csak az eleje van lejegyezve)

(446: beíratlan lap.)

447a–520a (Nyt. X. 150): Alexandriai Szent Katalin verses legendája

520a–525a (Nyt. X. 275): Prédikáció Mária nevének betűiről

521a–525a (Nyt. X. 277): Példa egy szerzetes és egy apáca megkísértéséről, és megmenekülésükről Szűz Mária segítségével

525a–526b (Nyt. X. 281): Példa a gonosztevőről, aki három igaz állításért megszabadult a halálbüntetéstől

527a–b (Nyt. X. 283): „Szent Ágoston próféciája az ítéletnek napjáról”

527b–528a (Nyt. X. 284): Az üdvözülő lélekről

528a–530a (Nyt. X. 284): „A léleknek ő nemességéről” (idézetfüzér)

530a–534a (Nyt. X. 288): „Ördögnek kísérteti ellen”

534a–541b (Nyt. X. 293): „Öt jószágokról való igen szép tanúság”

534a–535a (Nyt. X. 293): Első jószág: szívnek töredelmessége

535a–537b (Nyt. X. 294): Második jószág: száj gyónása

537b–539a (Nyt. X. 298): Harmadik jószág: böjt

539a–540a (Nyt. X. 300): Negyedik jószág: alamizsna

540a–541b (Nyt. X. 301): Ötödik jószág: imádság

541b–544a (Nyt. X. 304): A lelkiismeretről

544a (Nyt. X. 307): A keskeny útról

544a–b (Nyt. X. 307): A béketűrésről

544b–551 (Nyt. X. 309): „Üdvösséges példák”

544b–548 (Nyt. X. 309): Példa egy ifjúról, akit az ördög nem tud rávenni Mária megtagadására

548–550 (Nyt. X. 312): Példa az őrangyalát elhanyagoló gazdag emberről

550–551 (Nyt. X. 313): Példa egy beteg apácáról, aki égi Te Deumot lát

551 (Nyt. X. 314): Példa egy szegény pásztorgyerekről, aki Boldogasszony ünnepén prédikációt hall (csonka)

552a–555 (Nyt. X. 315): Pünkösd utáni negyedik vasárnap, evangélium és prédikáció az irgalmasságról

555–561 (Nyt. X. 319): Úrnapi prédikáció

561–567 (Nyt. X. 326): Húsvétvasárnapi evangélium és prédikáció

567–574 (Nyt. X. 334): Prédikációk az utolsó ítéletről

567–572 (Nyt. X. 334): „Az rettenetes ítéletnek napjáról való prédikáció, evangélium” (Mk 24,15–35)

572–574 (Nyt. X. 340): Evangélium (Mk 24,36–42) és prédikáció

574–575 (Nyt. X. 343): Szentháromság vasárnapi evangélium és rövid prédikáció

576–577 (Nyt. X. 346): Nagyböjti prédikációciklus eleje (elmélkedések)

(578: beíratlan lap)

579a–584b (Nyt. X. 350): Szent Orsolya és a tizenegyezer szűz legendája

583b–584b (Nyt. X. 355): Példák Szent Orsolya és a tizenegyezer szűz legendájához


Gömöry-kódex

Guary-kódex


Horvát-kódex

1) Prédikáció Isten fiának testfelvételéről

5–27 (Nyt. VI. 258): A szent atyák kívánsága és imája Isten fiának testfelvételéért

28–43 (Nyt. VI. 267): Az Isten irgalmasságának, igazságának és bizonyságának vetekedése az emberi nemzet megszabadulásáról

43–80 (Nyt. VI. 272): Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie Isten anyjának

80–103 (Nyt. VI. 286): Miképpen üdvözli Gábriel arkangyal Szűz Máriát

(A 104–124 lap beíratlan.)


2) Prédikáció asszonyunk Szűz Máriának haláláról és mennybe való felviteléről, valamint három példa

142–163 (Nyt. VI. 302): Milyen ajándékokat adott Jézus az ő anyjának annak halála idején

163–233 (Nyt. VI. 310): Mária mennybe való felviteléről, lelkének és testének megdicsőüléséről

234–240 (Nyt. VI. 334): Három példa asszonyunk Máriáról

(A 241–242 lap beíratlan.)


3) Szent Bernát regulája a szerzetes életről

243–290 (Nyt. VI. 337)


4) Prédikáció Krisztus szeretetéről (töredékes)

291–295 (Nyt. VI. 357)


Kazinczy-kódex

1) Prédikációk és legendák (1526-ban befejezett első rész)

1–27 (Nyt. VI. 177): Prédikáció asszonyunk Máriának haláláról

25–27 (Nyt. VI. 187): Példa a Szűz Máriát szolgáló magyar királyfiról

27–35 (Nyt. VI. 189): Antióchiai Szent Margit élete

35–38 (Nyt. VI. 193): Példa Szent Jeromos szolgálatáról és képének hasznáról

39–58 (Nyt. VI. 195): Szent Anna élete

39–46 (Nyt. VI. 195): Szent Emerencia és családja

46–49 (Nyt. VI. 198): Szent Anna élete

49–58 (Nyt. VI. 199): Példa arról, hogy Szent Anna az ő ájtatosait megsegíti

58 (Nyt. VI. 204): Ave Maria-fordítás

59–70 (Nyt. VI. 205): Prédikáció Szűz Mária nevének betűiről

62–70 (Nyt. VI. 206): Példa Jeromos megkísértéséről és Mária segítségéről

70–82 (Nyt. VI. 210): Szent Elek élete

83–136 (Nyt. VI. 216): Barlám és Jozafát legendája

98–114 (Nyt. VI. 220): Barlám példái (a balgatagságról)

123–124 (Nyt. VI. 228): Nákor prédikációja

126–128 (Nyt. VI. 229): Példa a világtól elzárva felnevekedett királyfiról

131–134 (Nyt. VI. 231): Jozafát látomása

(137–138: beíratlan lapok)


2) 1527-ben befejezett második rész

139–166 (Nyt. VI. 234): Prédikáció a szent tisztaságról

156–166 (Nyt. VI. 239): Szent Orsolya és a 11000 mártír szűz története (legenda, példaként előadva)

166–170 (Nyt. VI. 242): A tízparancsolat (későbbi kéztől: 16. sz. vége)

(171–172: beíratlan lapok)


3) 1541-ben írt záró rész

173–202 (Nyt. VI. 245): Prédikáció a feltámadásról


Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról

(Traktátus a szent apostolok méltóságáról és dicsőségéről)

1–20 (Nyt. VIII. 127): Első capitulum

20–25 (Nyt. VIII. 135): Második capitulum

25–31 (Nyt. VIII. 138): Harmadik capitulum

31–40 (Nyt. VIII. 140): Negyedik capitulum

41–48 (Nyt. VIII. 145): Ötödik capitulum

48–64 (Nyt. VIII. 148): Hatodik capitulum


Lázár Zelma-kódex

1) Vegyes imádságok

1–9 (Nyt. XV. 295): Boldogasszonynak tisztességére való imádság (1–4. lap csonka)

9–18 (Nyt. XV. 296): Boldogasszonytól és Szent Jánostól ájtatos imádság [O intemerata et in aeternum benedicta…] (a 17. lap csonka)

18–20 (Nyt. XV. 297): Imádság, amelyet az oltáriszentség felmutatásakor kell mondani (csonka)

20–21 (Nyt. XV. 298): Szűz Mária […] Gaude […] Istennek anyja [Gaude dei genetrix…] (csonka imádság)

21–23 (Nyt. XV. 298): Következik a boldog […] [Alia commendatio ad beatissimam virginem Mariam…] (csonka imádság)

24–34 (Nyt. XV. 298): Következik az Úristennek testének és vérének […] (24–28. lap csonka imádság)

35–37 (Nyt. XV. 300): A kommunikálás után való hálaadások [Gratias tibi ago domine sancte pater eterne deus…]

38 (Nyt. XV. 301): Imádság, amelyet reggel, felkelés után kell mondani [Gratias tibi ago…; Antidot. animae XXXIXa]

39 (Nyt. XV. 301): Imádság, amelyet este, lefekvés előtt kell mondani [Gratias tibi ago…; Antidot. animae XXXIXb]

40–41 (Nyt. XV. 301): Ó, kegyességes Uram, Jézus Krisztus, tekints reám, méltatlan szolgáló leányodra [Domine Jesu Christe memento…]

41–44 (Nyt. XV. 301): Kommunikálás után való imádság


2) Legendák, példák és elmélkedések

45–71 (Nyt. XV. 302): Antióchiai Szent Margit élete

71–84 (Nyt. XV. 306): Példa Szűz Mária irgalmasságáról

85–89 (Nyt. XV. 308): Példa Szent Klára haláláról

89–93 (Nyt. XV. 308): Példa a Krisztusnál való kellemetes szolgálatról

93–108 (Nyt. XV. 309): Példa Szent Adalbert (Albert) püspökről

108–119 (Nyt. XV. 311): Példa Szűz Mária öt keserűségéről

120–139 (Nyt. XV. 312): A halál meggondolásáról

(140: az eredetileg üresen hagyott lapon 17. századi bejegyzések)

141–150 (Nyt. XV. 316): Szent Ferenc stigmatizálásáról


3) Vegyes imádságok és imára tanító exemplumok

150–190 (Nyt. XV. 317): Szent Brigitta tizenöt imádsága (első rész, exemplum jellegű felvezetés)

191–192: Az eddigi rész tartalomjegyzéke

193–194 (Nyt. XV. 325): Szent Brigitta tizenöt imádsága (folytatás)

195–199 (Nyt. XV. 325): Az ájtatosság malasztjának megnyeréséről

200–209 (Nyt. XV. 326): Szent Tamás és Mária örömei (exemplum funkciójú ima)

210–211 (Nyt. XV. 328): Ájtatos imádság Anna asszonyról [Ave Maria… et benedicta Anna, mater tua carissima…]

211–215 (Nyt. XV. 328): Imádság szeplőtelen Szűz Mária üdvözleteiről

215–221 (Nyt. XV. 329): Ájtatos imádság, kit szerzett Szent Gergely [O domine Jesu Christe adoro te in cruce pendentem…]

221–229 (Nyt. XV. 330): Boldogasszonynak tisztességére való imádság (párhuzamos az 1–9. lapokon lévő imádsággal)

229–231 (Nyt. XV. 331): Imádság, amelyet az oltári szentség felmutatásakor kell mondani (párhuzamos a 18–20. lapokon lévő imádsággal)

231–239 (Nyt. XV. 332): Boldogasszonytól és Szent Jánostól ájtatos imádság (párhuzamos a 9–18. lapokon lévő imádsággal)


4) Tanítások, elmélkedések

239–263 (Nyt. XV. 333): A halál meggondolásáról (párhuzamos a 120–139. lapokon lévő elmélkedéssel)

264–284 (Nyt. XV. 336): Az ítéletről és a bűnnek kínjáról

284–300 (Nyt. XV. 338): Az alázatosságról

300–307 (Nyt. XV. 340): Szűz Mária búcsúvétele az ő szent fiától


Lobkowitz-kódex

1) Imádságok (I)

1 (Nyt. XIV. 1): Imádság, amelyet az oltár előtt kell mondani

1 (Nyt. XIV. 1): Imádság, amelyet este, lefekvés előtt kell mondani [Gratias tibi ago…; Antidot. animae XXXIXb]

1–3 (Nyt. XIV. 1): A mindenható áldott Úristen soha nagyobb számot nem veszen embertől, mint a háládatlanságért…


2) Szent Ferenc nagy búcsújáról

4–11 (Nyt. XIV. 3): A nagy búcsút urunk Jézus ő maga adta Szent Ferencnek

11–24 (Nyt. XIV. 5): Másszor is engedte Urunk Jézus a nagy búcsút Szent Ferencnek

24–30 (Nyt. XIV. 10): Példa e búcsúról


3) Elmélkedések és példák (imádsággal)

31–110 (Nyt. XIV. 13): Szent Bernát könyve

31–37 (Nyt. XIV. 13): A világ megutálásáról és Krisztus követéséről

38–51 (Nyt. XIV. 15): A halál megemlékezéséről

52–61 (Nyt. XIV. 18): Az emberi gyarlóság, nyavalyásság meggondolásáról

61–86 (Nyt. XIV. 21): Az ítéletről

86–94 (Nyt. XIV. 27): A lelki megvigasztalásról

95–101 (Nyt. XIV. 29): Arról, hogy az Úristen igéjét nagy alázatossággal kell hallgatnunk, és hogy sokan nem gondolunk vele

101–103 (Nyt. XIV. 31): Imádság az ájtatosság malasztjának kéréséről

104–110 (Nyt. XIV. 32): A bizony szeretőnek megbizonyításáról

111–174 (Nyt. XIV. 35): Szent Bonaventura atyánk könyve a tökéletes életről

111–121 (Nyt. XIV. 35): Első fejezet: saját magunk megismeréséről

121–136 (Nyt. XIV. 38): Második fejezet: az alázatosságról

136–153 (Nyt. XIV. 43): Harmadik fejezet: a szegénységről

153–174 (Nyt. XIV. 48): Negyedik fejezet: Krisztus kínszenvedésének meggondolásáról


4) Legendák

175–185 (Nyt. XIV. 55): Két történet Szent Ferenc és Szent Klára életéből

175–181 (Nyt. XIV. 55): Szent Ferenc és Szent Klára együtt ebédelnek

181–185 (Nyt. XIV. 57): Szent Klárát Krisztus betegen elviszi karácsony napjára virradóan Szent Ferenc egyházához

185–220 (Nyt. XIV. 59): Szent Eufrozina élete

221–243 (Nyt. XIV. 73): Szent Elek élete


5) Imádságok (II)

244–247 (Nyt. XIV. 81): Misét mond vala egyszer a dicsőséges Szent Gergely pápa… [O domine Jesu Christe adoro te in cruce pendentem…]

247 (Nyt. XIV. 82): Más imádság az édes Szűz Máriáról

248 (Nyt. XIV. 82): Üdvözlégy Mária, eleveneknek és holtaknak kegyes vigasztalója…

248 (Nyt. XIV. 83): Ó, mezítelen emberség, ó, nagy mártíromság…

248 (Nyt. XIV. 83): Üdvözlégy szentséges Mária, Istennek szent anyja…

249 (Nyt. XIV. 83): Imádság, amelyet lefekvéskor kell mondani

250 (Nyt. XIV. 83): Ó, dicsőséges asszony, felmagasztaltatál csillagoknak felette… [O Gloriosa Domina és Memento salutis auctor] (prózai változatban)

250–251 (Nyt. XIV. 83): Üdvözlégy Mária, légy énvelem én utamon…

251 (Nyt. XIV. 84): Ó Mária, Krisztusnak szent anyja, mi reménységünknek üdvössége…

251–252 (Nyt. XIV. 84): Imádság, amelyet az oltáriszentség felmutatásakor kell mondani [Anima Christi]

252–253 (Nyt. XIV. 84): Imádság Anna asszonyról [Ave Maria… et benedicta Anna, mater tua carissima…]

253–255 (Nyt. XIV. 85): Három imádság, amelyekért megbocsátja bűneidet az egyház

253 (Nyt. XIV. 85): Uram Jézus Krisztus, élő Istennek fia, fogadjad ez imádságot a te szent halálodnak emlékezetire…

254 (Nyt. XIV. 85): Uram Jézus Krisztus, élő Istennek fia, fogadjad ez imádságot az örömnek emlékezetire, kit vallott te boldog lelked…

254–255 (Nyt. XIV. 85): Uram Jézus Krisztus, élő Istennek fia, fogadjad ez imádságot az örömnek emlékezetire, kit vallott te boldog anyád…

255–257 (Nyt. XIV. 85): Ó, jó Jézus; ó, kegyes Jézus; ó, édes Jézus…

257 (Nyt. XIV. 86): Dicsőségnek királya, kegyes Krisztus, Atyaistennek szent fia…

257–259 (Nyt. XIV. 86): Boldogasszonynak hét lelki, avagy mennyei öröméről való imádság [Gaude flore virginali…] (prózai változatban)

259–260 (Nyt. XIV. 87): Krisztus, ki világosság és nap vagy… [Christe qui lux es et dies…] (prózai változatban)

260–263 (Nyt. XIV. 88): A mise ájtatossággal hallgatásának hasznai

263 (Nyt. XIV. 89): Szent Katerina antifónája

263–264 (Nyt. XIV. 89): Isten, ki Mózesnek által Sínai-hegyen törvényt… [Deus, qui dedisti legem Moysi…]

264 (Nyt. XIV. 89): Ó, Uram Krisztusnak szent lelke, szentelj meg engemet… [Anima Christi]


6) Traktátusok és példák

265–308 (Nyt. XIV. 90): Traktátus az ember három fő ellenségéről (világ, test, ördög)

265–283 (Nyt. XIV. 90): Első ellenség: a világ

283–300 (Nyt. XIV. 95): Másod ellenség: a test

300–308 (Nyt. XIV. 101): Harmad ellenség: az ördög

308–342 (Nyt. XIV. 105): Traktátus a halálról

308–324 (Nyt. XIV. 105): Elmélkedés a halálról

324–331 (Nyt. XIV. 110): Példa a nemesről, aki nem tartott penitenciát

331–342 (Nyt. XIV. 112): Példa az ördög és az angyal vetélkedéséről egy megholt lélekért Krisztus előtt


7) Imádságok (III)

342 (Nyt. XIV. 117): Üdvözlégy dicsőséges szűz, napnál fényesebb csillag… [Ave virgo gloriosa…]

343–344 (Nyt. XIV. 117): Uram Jézus Krisztus, ki ez dicsőséges testet… [Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi…]

344–346 (Nyt. XIV. 118): Én kegyességes Uram Jézus Krisztus, kérlek téged a nagy szeretetre… [Precor te, amantissime Jesu Christe…]

346–350 (Nyt. XIV. 118): Szent Bernát nyolc „zsoltára” (exemplum funkciójú ima)

350–351 (Nyt. XIV. 120): Más imádság

351 (Nyt. XIV. 120): Uram Jézus Krisztus, kegyességes Isten, tekints énreám, nyavalyás bűnösre… [Domine Jesu Christe memento…]

351–352 (Nyt. XIV. 121): Imádság, amelyet reggel, felkelés után kell mondani [Gratias tibi ago…; Antidot. animae XXXIXa]

352 (Nyt. XIV. 121): Imádság, amelyet a szentegyházba belépéskor kell mondani

352 (Nyt. XIV. 121): Imádság, amelyet akkor kell mondani, amikor szentelt vizet vetsz magadra


Margit-legenda

(Szent Margit élete)

1) Szent Margit életrajza (eleje csonka)

1–108 (Nyt. VIII. 1–37)


2) Szent Margit csodatételei

108–114 (Nyt. VIII. 38): Szent Margit csodatételei halála idején

114–138 (Nyt. VIII. 40): Szent Margit csodatételei életében

117–124 (Nyt. VIII. 41): Példák, hogy Szent Margit ismerte a szívek gondolatait

124–126 (Nyt. VIII. 44): Bizonyságot tettek Istennek szentjei is Margit szentségéről (egy halála után tett csoda közbeékelve)

127–138 (Nyt. VIII. 45): További csodák életében

138–196 (Nyt. VIII. 49): Szent Margit csodatételei halála után

138–156 (Nyt. VIII. 49): Csodálatos gyógyulások

157–164 (Nyt. VIII. 57): Isten Szent Margit érdeme miatt halottakat támasztott fel

165–196 (Nyt. VIII. 60): Szent Margit koporsójához kötődő egyéb csodák (gyógyulások, szabadulás rabságból)


3) Szent Margit szentté avatási pere, a tanúk felsorolása és vallása

197–229 (Nyt. VIII. 73): A tanúk felsorolása és vallása: szororok

230–231 (Nyt. VIII. 86): A tanúk felsorolása és vallása: urak, atyák, jámborok (vége csonka)


Nádor-kódex

1) Traktátusok

1–63 (Nyt. XV. 171): Traktátus az áldozásról

1–6 (Nyt. XV. 171): A méltatlanul áldozókról (eleje csonka)

6–33 (Nyt. XV. 172): A méltón áldozókról (hiányos)

33–41 (Nyt. XV. 176): Miképpen ismerhető meg, hogy méltó-e az ember a szentség vételére vagy sem

41–63 (Nyt. XV. 178): Krisztus kínja gondolásának gyümölcsei

64–134 (Nyt. XV. 182): Bűnnek zsoldja (Traktátus a pokol kínjairól)

64–113 (Nyt. XV. 182): A pokol tizenkét kínjáról

114–117 (Nyt. XV. 191): A pokol kínjának örökké való voltáról

117–134 (Nyt. XV. 192): A pokolnak kínja kerestetik nagyobb munkával, avagy a mennyország öröme?

(135–142: beíratlan lapok)


2) Passio Domini nostri Jesu Christi – Krisztus kínszenvedése

143–307 (Nyt. XV. 195)


3) Elmélkedés a világnak állhatatlanságáról

307–312 (Nyt. XV. 223): Bevezetés

312–342 (Nyt. XV. 224): Filibertus látomása (Visio Philiberti), a Test és a Lélek vetekedése


4) Mária-siralom

342–388 (Nyt. XV. 229)

(389–396: beíratlan lapok)


5) Legendák és példák

397–454 (Nyt. XV. 238): Szent Eufrozina élete

455–482 (Nyt. XV. 248): Szent Orsolya élete (eleje csonka)

483–491 (Nyt. XV. 253): Példa Szent Apalinról (Apolloniáról)

491–525 (Nyt. XV. 254): Szent Apalin (Apollonia) élete

525–544 (Nyt. XV. 259): Szent Adviga (Hedvig) élete

544–575 (Nyt. XV. 262): Szent Adorján mártíromsága

575–601 (Nyt. XV. 267): Szent Elek élete

(602–606: beíratlan lapok)

607–658 (Nyt. XV. 272): Szent Zsófia élete

658–669 (Nyt. XV. 281): Egyiptomi Mária élete


6) Forseus püspök látomása

669–681 (Nyt. XV. 283)


7) Úrfelmutatásra való imádság

681–682 (Nyt. XV. 285)


8) Szüzek koronája (Prédikáció Szűz Mária gyermekségéről)

683–689 (Nyt. XV. 285)


9) Bűnlajstrom

689–695 (Nyt. XV. 287)


10) Kanciók latin és magyar nyelven, kottákkal

695–697 (Nyt. XV. 289): Ave salutatis hostia – Üdvözlégy üdvösséges ostya

697–700 (Nyt. XV. 290): Ave hierarchia coelestis – Üdvözlégy Istennek szent anyja

701–704 (Nyt. XV. 291): Miserorum pia adiutrix – Bűnösöknek kegyes segédség

(705–706: beíratlan lapok)


Nagyszombati kódex

1) A Horologium sapiantiae egyes részeinek fordítása

1–158 (Nyt. III. 1)

(159–160: beíratlan lapok)


2) A bűnbánatot elősegítő tanítások, elmélkedések, lelki tükör és egy példázat

161–189 (Nyt. III. 50): Bűnösök három tükre, amely Istentől való félelemre tanít minket

161–173 (Nyt. III. 50): Első tükör: a bűnösök megtérése

173–178 (Nyt. III. 54): Második tükör: a Teremtőnek fenyegetése

178–189 (Nyt. III. 55): Harmadik tükör: a bűnben élőknek bolondsága

189–230 (Nyt. III. 59): Elmélkedés az istenfélőknek és -szeretőknek jövendő boldogságukról és dicsőségükről

230–242 (Nyt. III. 71): Tanítás a lélek nagy méltóságáról

242–251 (Nyt. III. 74): Tanítás arról, hogy a háborúságot békével kell szenvedni

251–273 (Nyt. III. 77): Traktátus az alázatosság dicséretére

273–298 (Nyt. III. 84): Szűz Mária hét öröméről szóló prédikáció

293–298 (Nyt. III. 91): Példa az imádságból rózsakoszorút kötő deákról

298–306 (Nyt. III. 93): Prédikáció az irigység bűnéről

(307–309: beíratlan lapok)


3) A lélek üdvösségének elnyeréséhez szükséges tudnivalók, magyarázatok, példák (katekétikus írások)

309–318 (Nyt. III. 96): Két kérdés, amelyet az üdvözülni kívánóknak tudniuk kell

309–311 (Nyt. III. 96): Első kérdés: mi akadályozza meg, hogy üdvözüljünk?

311–318 (Nyt. III. 97): Második kérdés: hogyan lehet visszanyerni az elveszített érdemet?

318–342 (Nyt. III. 99): Credo-magyarázat (a 326. lap beíratlan)

343–351 (Nyt. III. 107): Pater noster-magyarázat

351–359 (Nyt. III. 110): Ave Maria-magyarázat

359 (Nyt. III. 113): Ájtatos írás az imádkozónak

360 (Nyt. III. 113): Atyaistenhez való imádság

360–361 (Nyt. III. 113): Szűz Máriához való imádság

361–366 (Nyt. III. 114): Bűnlajstromok, alapvető egyházi tanítások

361 (Nyt. III. 114): A szív tizennyolc bűne

361–363 (Nyt. III. 114): A nyelv bűnei

363–364 (Nyt. III. 115): A tízparancsolat

364 (Nyt. III. 115): A hét halálos bűn

364 (Nyt. III. 115): A nyolc testi boldogság

364 (Nyt. III. 115): A nyolc lelki boldogság

364–365 (Nyt. III. 115): Az egyházi hét szentség

365 (Nyt. III. 115): A Szentlélek hét ajándéka

365 (Nyt. III. 115): A nyolc boldogság

365 (Nyt. III. 115): Az öt értelem

365 (Nyt. III. 116): A hat bűn, amelyek a Szentlélek ellen vannak

365 (Nyt. III. 116): A kilenc idegen bűn

366 (Nyt. III. 116): Az égbekiáltó bűnök

366–367 (Nyt. III. 116): Szent Dorottya asszony imádsága

367–388 (Nyt. III. 116): Prédikáció Szűz Mária asszonyunk tizenkét öröméről

376 (Nyt. III. 119): Canticum Simeonis

388–397 (Nyt. III. 123): Boldogasszonynak epésségéről való ájtatos imádság

398–399 (Nyt. III. 126): Búcsús ima Mária hét öröméről

399–403 (Nyt. III. 127): Példa a tunyán zsolozsmázó szerzetesekről


Példák könyve

1) Elmélkedés az örök életről (csonka, áthúzva)

69–70 (Nyt. VIII. 118 [1–2])

2) Példák

70–86 + 1–12 (Nyt. VIII. 118 + 89 [2–30]): Kilenc példa az örök boldogságról, a gyónásról és a bűnbánatról

13–28 + 8–14 (Nyt. VIII. 93 [31–46]): Tizenegy példa a bűnökről

29 (Nyt. VIII. 100 [47]): Kátay Petrit csodás gyógyulása Szent Margit által (csonka, áthúzva)

30–31 (Nyt. VIII. 101 [48–49]): Forseus püspök példája


3) Verses Tízparancsolat

31–33 (Nyt. VIII. 102 [49–51])


4) Lelkitükör nyolc pontban és tanítások a szerzetes életről

34–36 (Nyt. VIII. 103 [52–54])


5) Három példa

37–46 (Nyt. VIII. 105 [55–64])


6) Élet és Halál párbeszéde

47–56 (Nyt. VIII. 110 [65–74])


7) Petrus de Rosenheim Vado mori kezdetű haláltáncának fordítása és a hozzá kapcsolódó elmélkedés

56–68 (Nyt. VIII. 113 [74–86])


Sándor-kódex


Simor-kódex

1) Fráter Pacificus látása (töredékes exemplum)

1–2 (Nyt. VII. 83)

2) Példák az alázatosságról és engedelmességről

2–8 (Nyt. VII. 83): Három példa Szent Ferenctől az alázatosságról

2–3 (Nyt. VII. 83): Példa a fáról

3–6 (Nyt. VII. 84): Példa az alázatos szerzetesi viselkedésről

6–8 (Nyt. VII. 85): Példa a halott testről

8–14 (Nyt. VII. 86): Rufinos fráter első példája

14 (Nyt. VII. 88): Rufinos fráter második példája (töredékes exemplum)


Székelyudvarhelyi kódex

1) Nyújtódi András által fordított és másolt rész

1–103 (Nyt. XV. 1): Judit könyve

1–2 (Nyt. XV. 1): Első capitulum (csonka)

3–5 (Nyt. XV. 1): Második capitulum (eleje csonka)

5–10 (Nyt. XV. 2): Harmadik capitulum

10–15 (Nyt. XV. 3): Negyedik capitulum

16–27 (Nyt. XV. 4): Ötödik capitulum

27–35 (Nyt. XV. 7): Hatodik capitulum

35–44 (Nyt. XV. 9): Hetedik capitulum

44–54 (Nyt. XV. 11): Nyolcadik capitulum

54–62 (Nyt. XV. 13): Kilencedik capitulum

62–68 (Nyt. XV. 15): Tizedik capitulum (csonka)

69–73 (Nyt. XV. 16): Tizenegyedik capitulum (az eleje és a közepe csonka)

73–78 (Nyt. XV. 17): Tizenkettedik capitulum

78–82 (Nyt. XV. 19): Tizenharmadik capitulum (az eleje és a vége csonka)

83–88 (Nyt. XV. 20): Tizennegyedik capitulum (eleje csonka)

88–91 (Nyt. XV. 21): Tizenötödik capitulum (csonka)

91–103 (Nyt. XV. 22): Tizenhatodik capitulum (csonka)

104–232 (Nyt. XV. 25): Örök boldogságnak fundamentuma, katekizmus

106–121 (Nyt. XV. 25): A keresztény hit tizenkét ágazata (10., 11., 12. hiányzik)

121–136 (Nyt. XV. 30): A Miatyánkban hét kérés van, amelyekkel könyörgünk

136–150 (Nyt. XV. 33): Tíz ok, amiért az Úristen néha az emberek imádságát nem hallgatja meg

151–161 (Nyt. XV. 36): Az imádság nagy használatosságáról

162–163 (Nyt. XV. 38): A Miatyánkban kérjük a Szentléleknek hét ajándékát a hét halálos bűn ellen

163–168 (Nyt. XV. 39): A halálos bűnökről és a bűnnek mivoltáról

168–173 (Nyt. XV. 40): A tétemény szerint való bűnnek megoszlásáról, avagy válogatásáról

174–177 (Nyt. XV. 41): A nagy károkról, melyek jönnek csak egy halálos bűnből

177–220 (Nyt. XV. 42): A hét halálos bűnről

220–223 (Nyt. XV. 50): Az egyházi szentségekről

223–227 (Nyt. XV. 51): Szentléleknek hét ajándékáról

228–230 (Nyt. XV. 52): A testi irgalmasságokról

230–231 (Nyt. XV. 52): A lelki irgalmasságokról

231–232 (Nyt. XV. 53): A nyolc lelki boldogság

232 (Nyt. XV. 53): A kilenc idegen bűnről (csonka)


2) Elmélkedések és példák

233–312 (Nyt. XV. 54): A halálról

313–321 (Nyt. XV. 83): A szent engedelmességről

(322: eredetileg beíratlan lap)

323–356 (Nyt. XV. 87): A szerzetből kitérés veszedelmes voltáról és a szerzetben megtartásról

323–345 (Nyt. XV. 87): A szerzetből kitérés veszedelmes voltáról

346–356 (Nyt. XV. 96): Négy dolog, amelyek miatt a szerzetes ember a szerzetnek házában tartatik (vége csonka)


3) Evangéliumi szakaszok

357 (Nyt. XV. 101): Ádvent második vasárnapja: Mt 11,[2–5] 5–10 (eleje csonka)

357 (Nyt. XV. 101): Ádvent harmadik vasárnapja: Jn 1,19 (csak incipit)

357–358 (Nyt. XV. 101): Vasárnap karácsony nyolcadában: Lk 2,33–40

358–359 (Nyt. XV. 101): Vízkereszt utáni első vasárnap: Lk 2,42–52

359 (Nyt. XV. 102): Vízkereszt utáni második vasárnap: Jn 2,1 (csak incipit)

360–361 (Nyt. XV. 102): Vízkereszt utáni harmadik vasárnap: Mt 8,1–13

361–362 (Nyt. XV. 102): Vízkereszt utáni negyedik vasárnap: Mt 8,23–27

362 (Nyt. XV. 103): Vízkereszt utáni ötödik vasárnap: Mt 13,24–30

363 (Nyt. XV. 103): Vízkereszt utáni hatodik vasárnap (?): Mt 11,25–30

363–364 (Nyt. XV. 103): Hetvenedvasárnap: Mt 20,1–13 [13–16] (félbehagyva)

365–366 (Nyt. XV. 104): Ötvenedvasárnap: Lk 18,31–43

366–367 (Nyt. XV. 104): Gyümölcsoltó Boldogasszony: Lk 1,26–38

367–368 (Nyt. XV. 105): Hamvazószerda: Mt 6,16–21

368–369 (Nyt. XV. 105): Péntek Hamvazószerda után: Ml 5,43–48; 6,1–6

369–370 (Nyt. XV. 106): Szombat Hamvazószerda után: Mk 6,47–56

370–371 (Nyt. XV. 106): Nagyböjt első vasárnapja: Mt 4,1–11

372–373 (Nyt. XV. 107): Hétfő nagyböjt első vasárnapja után: Mt 25,31–46

374–375 (Nyt. XV. 107): Kedd nagyböjt első vasárnapja után: Mt 21,10–17

375–376 (Nyt. XV. 108): Szerda nagyböjt első vasárnapja után: Mt 12,38–47 [47–50] (vége csonka)


Teleki-kódex

1) Szent Annával és Szűz Máriával foglalkozó rész

1–149 (Nyt. XII. 277): Szent Anna élete tizenhét részben (legenda és példák)

1–14 (Nyt. XII. 277): Első rész: Szent Anna nemzetsége

14–19 (Nyt. XII. 281): Második rész: Szent Anna ifjúsága és házassága Joachimmal

19–30 (Nyt. XII. 283): Harmadik rész: Joachim áldozatja és a házastársak elválása

30–35 (Nyt. XII. 287): Negyedik rész: Szent Anna és Joachim találkozása az Aranykapunál

35–39 (Nyt. XII. 289): Ötödik rész: Szűz Mária születése és Joachim halála

39–46 (Nyt. XII. 291): Hatodik rész: Szent Anna házassága Kleofással, a második Mária születése, illetve Kleofás halála

46–59 (Nyt. XII. 293): Hetedik rész: Szent Anna házassága Salamonnal, a harmadik Mária születése, illetve Salamon és Szent Anna halála

59–67 (Nyt. XII. 298): Nyolcadik rész: Példa a szűzről, aki három házassága miatt nem tisztelte Szent Annát

67–83 (Nyt. XII. 301): Kilencedik rész: Példa Procopiusról, Szent Anna tisztelőjéről

83–106 (Nyt. XII. 306): Tizedik rész: Példa egy ifjúról, aki Szent Annának gyertyát gyújtva tart bűnbánatot, ezért a szent kétszer is megoltalmazza

107–112 (Nyt. XII. 314): Tizenegyedik rész: Példa egy Szent Annát nem tisztelő angliai püspökről, akinek a lova megbokrosodik

112–116 (Nyt. XII. 316): Tizenkettedik rész: Két látomás Szent Annáról (egy szűz és Szent Brigitta) és az imádság, amelyre tanít

116–121 (Nyt. XII. 317): Tizenharmadik rész: Két látomás Szent Annáról (egy remete és egy pap)

121–128 (Nyt. XII. 319): Tizennegyedik rész: Szent Anna két csodája (a viharban megmentett hajó és a szegény özvegy malaca)

128–132 (Nyt. XII. 321): Tizenötödik rész: Két példa arról, hogy Szent Anna meggyógyítja a betegeket

132–141 (Nyt. XII. 323): Tizenhatodik rész: Szent Anna két csodája (megjelenti egy szűz halálát és meggyógyít egy hideglelőst)

141–149 (Nyt. XII. 325): Tizenhetedik rész: Példák Szent Anna ujjáról, illetve az őt elhagyókról

151–197 (Nyt. XII. 329): Öt elmélkedés Szűz Mária zsoltárának harmadik részéről

151–155 (Nyt. XII. 329): Első elmélkedés

155–172 (Nyt. XII. 330): Második elmélkedés

172–174 (Nyt. XII. 336): Harmadik elmélkedés

174–190 (Nyt. XII. 337): Negyedik elmélkedés

190–197 (Nyt. XII. 343): Ötödik elmélkedés

198–202 (Nyt. XII. 346): Példa arról, hogy milyen hasznos Szűz Mária koronáját olvasni

202–206 (Nyt. XII. 348): Példa arról, hogy milyen hasznos Szűz Máriának szolgálni


2) Legendák, traktátusok és imák

206–237 (Nyt. XII. 350): Ádám és Éva legendája

238–270 (Nyt. XII. 362): Traktátus Jézus Krisztus második eljöveteléről

270–313 (Nyt. XII. 375): Szent Makárius élete

314–316 (Nyt. XII. 388): Ez következő imádságnak használatját az író meg nem írta

323–324 (Nyt. XII. 389): Szövegtöredékek

325–361 (Nyt. XII. 390): Traktátus Szűz Mária nevének betűiről (csonka, a 2. betű végén kezdődik)

325–328 (Nyt. XII. 390): Mária nevének második betűje: az első A (eleje hiányzik)

328–332 (Nyt. XII. 390): Mária nevének harmadik betűje: az R

332–343 (Nyt. XII. 391): Mária nevének negyedik betűje: az I

343–361 (Nyt. XII. 393): Mária nevének ötödik betűje: a második A

361–366 (Nyt. XII. 398): Imádságok

361–363 (Nyt. XII. 398): Ave virgo gloriosa – Üdvözlégy dicsőséges szűz…

363–364 (Nyt. XII. 399): Ó, dicsőségnek asszonya; ó, vigasságnak királyné asszonya… (búcsús imádság)

364–366 (Nyt. XII. 399): Szent Ágoston szerzette imádság, amely megóv a haláltól


3) Normaszöveg

366–382 (Nyt. XII. 400): Harmad szerzetbeli húgoknak regulája Szent Bonaventura atyánknak mondása szerint


Tihanyi kódex

Virginia-kódex

Winkler-kódex