Sermones compilati

A SERMONES COMPILATI KUTATÓCSOPORTRÓL

Internetes szövegközléseink középpontjában a késő középkori és kora újkori magyarországi prédikációirodalom forrásszövegei állnak. A latin nyelvű ősnyomtatványok (Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát művei, Bibliotheca compilatorum) szöveggondozását az OTKA által támogatott Sermones compilati nevű kutatócsoport végzi, egységes szabályok szerint. A legteljesebb magyar nyelvű késő középkori kéziratos prédikációgyűjtemény, az Érdy-kódex betűhű átiratát egyetemi hallgatók készítik el, többszörös korrektúrával, a kialakult szabályoknak megfelelően. A szövegkiadásokhoz kapcsolódó kutatások eredményeiből a korábbi években konferenciát rendeztünk, s ezek anyagát Plaustrum címmel kötetekbe rendezzük.

ABOUT SERMONES COMPILATI

Publications on this website focus on the source texts of Hungarian sermon literature of late medieval and early modern times. Our research group Sermones compilati works on the digital edition of Latin incunabula (works of Pelbartus de Themeswar and Osualdus de Lasko, Bibliotheca compilatorum) according to unified rules of transferring. The literal transcription of the Érdy Codex, the most complete Hungarian late medieval manuscript sermon collection, is being prepared by university students with multiple proof-reading, according to the evolved rules. Conferences were organised annually on the research results related to the text editions, and the papers are compiled and published in Plaustrum.


AKTUÁLIS


Laskai Osvát prédikációinak exemplumai

2016. április

Lezárul a Laskai-prédikációk készülő exemplum-adatbázisának első munkafolyamata: a Sermones de sanctis Biga salutis intitulati szermóiból az exemplumok kigyűjtése és kulcsszavakkal ellátása. Az táblázatot ideiglenesen kereshető pdf-formátumban tesszük elérhetővé a honlapon.
A további főbb munkálatok között szerepel az exemplumok Tubach-számainak azonosítása, az adatbázis elkészítése és különböző keresési opciókkal ellátása, valamint a ThEMA adatbázisba integrálása.

Laskai Osvát prédikációinak exemplumai

Sermones compilati


Liturgikus szövegek Temesvári Pelbárt prédikációiban

Az alábbi linken közzétett liturgikus táblázat a Prédikáció és liturgia – Liturgikus szövegek Temesvári Pelbárt prédikációiban című disszertáció melléklete.

Bevezető a liturgikus táblázathoz
Liturgikus táblázat

Laczkó Eszter


Régi Magyar Exemplumadatbázis - Tesztüzem

2014. október 18.


A nyelvemlékkódexek exemplumanyagait feldolgozó Régi Magyar Exemplumadatbázis itt érhető el. Az adatbázis eddig kb. 30%-ban készült el: segítségével jelenleg 100 exemplum szövege és leírása kereshető. Kérem a kedves kollégákat és felhasználókat, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel segítsék az adatbázis fejlesztését!

Bartók Zsófia Ágnes


Osualdus de Lasko: Sermones de sanctis Biga salutis intitulatiHonlapunkon elérhető a Pomerium de sanctis nyári részéhez készült
Index Sacrae Scripturae

Elkészült a digitális Index Sacrae Scripturae Temesvári Pelbárt Sermones Pomerii de sanctis II. [Pars aestivalis] prédikációgyűjteményének latin nyelvű szövegkiadásához. A mutatóban szerepel a beszédek összes bibliai hivatkozása a Biblia könyveinek sorrendjében. A táblázat bal szélső hivatkozásaira kattintva eljuthatunk az adott bibliai hely beszédben való megjelenésére, a jobb szélső hivatkozásait követve pedig a bibliai citátumra a Vulgata Clementina elektronikus szövegkiadásában.


ARCHÍVUM