Untitled Document

 

Kedves Kollégák!

 

Doktoriskolánk medievisztikai kurzusa február 22-én megkezdte e félévi működését, Bakonyi Dóra sokunkban új (vagy első) lelkesedést, lendületet támasztott, bevezetve minket az Érdy-kódex internetes kiadásának soron következő munkafázisába, a szótárkészítésbe. E munka további szervezése rövidtávon villanypostán, ill. egyéni konzultációk formájában zajlik.
            További összejöveteleinken négy alkalommal két klasszikus prédikációszerzőnk, a Karthauzi Névtelen és Pázmány Péter adventi beszédeinek feldolgozására vállalkozunk. Minden alkalomra valamennyien elolvasunk bizonyos beszédeket, s fölvetjük szövegértelmezési kérdéseinket, megjegyzéseinket, és kutatható pontokat keresünk a szövegekben, a kutatás lehetséges eszközeinek számbavételével. Megbeszéléseink gördülékenyebbé tétele, ill. elmélyítése érdekében minden alkalommal lesz két-két referens, akik a lehető legalaposabban fölkészülnek, és érdeklődésüknek megfelelően rávilágítanak a számukra legizgalmasabb kérdésekre. A szervezésben igyekeztem az erre vállalkozók általam ismert orientációját a lehetőségekhez képest figyelembe venni.

 

Március 8. csütörtök 16 óra (A/416)
ÉK 3. vasárnap, Kántorpéntek, Kántorszombat (24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. pagina)
PP II. vasárnap 1., IV. vasárnap 2. prédikáció
Referensek: Bíbor Máté, Gulyás Borbála

Március 29. csütörtök 16 óra (A/416)
Madas Edit bemutatja a „Fragmenta codicum” kutatócsoport munkáját

Április 12. csütörtök 16 óra (A/416)
ÉK 1. vasárnap, 4. vasárnap
PP I. vasárnap 1., III. vasárnap 1., IV. vasárnap 1. prédikáció
Referensek: Rajhona Flóra, Sápi Nóra

Április 26. csütörtök 16 óra (A/416)
ÉK 2. vasárnap, Kántorszerda
PP I. vasárnap 2., II. vasárnap 2., III. vasárnap 2. prédikáció
Referensek: Bárczi Ildikó, Laczkó Eszter

Május 10. csütörtök 16 óra (A/416)
A Karthauzi Névtelen és Pázmány Péter adventi beszédei – összegzés

 

A szövegek hozzáférhetők:
ÉK: Nyelvemléktár IV., http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06010401/4_0_2_pg_1.html → ..., és saját átiratunkban is nagyrészt.

PP: Az 1903-as kiadás használható (PP Összes Munkái VI.), ill. nemsokára számíthatunk arra, hogy Kozma Hanna és Rajhona Flóra továbbítja számunkra a kiadásra előkészített új szöveget, az 1636-os kiadás alapján.

 

Bárczi Ildikó